Messages from Dáil.

Fuarthas na Teachtaireachtaí seo a leanas ó Dháil Éireann:

Tá Dáil Éireann tar éis aontú leis an Leasú a rinne Seanad Éireann ar an mBille um Údaráis Áitiúla (Deontais Ardoideachais), 1968.

Tá Dáil Éireann tar éis aontú leis na Leasuithe a rinne Seanad Éireann ar an mBille um Thrácht ar Bhóithre, 1966.

The following Messages have been received from Dáil Éireann:

Dáil Éireann has agreed to the Amendment made by Seanad Éireann to the Local Authorities (Higher Education Grants) Bill, 1968.

Dáil Éireann has agreed to the Amendments made by Seanad Éireann to the Road Traffic Bill, 1966.