An Bille um an gCúigiú Leasú ar an mBunreacht, 1972: Céim an Coiste agus na Céimeanna Deiridh. Fifth Amendment of the Constitution Bill, 1972: Committee and Final Stages.

Aontaíodh an Réamhrá agus an Teideal.
Preamble and Title agreed to.
Ritheadh an Bille tríd an gCoiste, tuairiscíodh é gan leasú, glacadh é chun an breithniú deiridh a dhéanamh air agus ritheadh é.
Bill put through Committee, reported without amendment, received for final consideration and passed.