Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019: Tairiscintí