Thursday, 18 April 2013

Questions (162, 163)

Éamon Ó Cuív

Question:

162. Deputy Éamon Ó Cuív asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht cén uair a cheapfar Príomh-Oifigeach Logainmneacha nua, na cáilíocthaí gairmiúla a bhainfidh leis an bpost seo; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [18159/13]

View answer

Éamon Ó Cuív

Question:

163. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta cé mhéid oifigeach gairmiúil logainmneacha atá fostaithe i mBrainse na Logainmneacha den Roinn agus an bhfuil i gceist an líon sin a choinneáil mar atá sé; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [18160/13]

View answer

Written answers (Question to Arts)

Tógfaidh mé Ceisteanna Uimh. 162 agus 163 le chéile.

Ceapadh Príomhoifigeach Cúnta i mo Roinnse ar na mallaibh chun déileáil le réimse gníomhaíochtaí ó thaobh na Gaeilge de, lena n-áirítear na feidhmeanna a bhíodh ag an bPríomhoifigeach Logainmneacha. Faoi láthair, tá beirt Ardoifigeach Logainmneacha agus Oifigeach Logainmneacha amháin fostaithe sa Roinn agus iad ag plé le clár oibre ar leith. Níl aon phlean ann an líon oifigeach seo a laghdú amach anseo. Mar a thuigfidh an Teachta, tá mo Roinnse ag feidhmiú faoi réir an choisc ar earcaíocht san earnáil phoiblí.