Tuesday, 1 October 2019

Questions (654)

Dara Calleary

Question:

654. D'fhiafraigh Deputy Dara Calleary den Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an bhfuil iarratas déanta ag Údarás na Gaeltachta ar mhéadú ar an maoiniú a fhaigheann siad ón Roinn don bhliain 2020; má tá, cad é an méid airgid atá iarrtha agus cén uair a dhéanfar cinneadh ar an iarratas; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [39694/19]

View answer

Written answers (Question to Culture)

I dtús báire, níor mhiste dom a rá go mbíonn plé rialta ag mo Roinn le hÚdarás na Gaeltachta agus go bhfuilim ar an eolas maidir leis na riachtanais airgid atá ag an eagraíocht do 2020 agus, go deimhin, do na blianta beaga eile amach romhainn.

Mar is eol don Teachta, is tríd an phróiseas meastacháin agus cáinaisnéise a ndéantar leithdháileadh ar an soláthar airgid a chuirtear ar fáil ar bhonn bliantúil do mo Roinn agus, go deimhin, do na Ranna Rialtais go léir. Sa chomhthéacs sin, tuigfidh an Teachta go bhfuil an soláthar airgid do na heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta, lena n-áirítear Údarás na Gaeltachta  don bhliain 2020, á mheas i gcomhthéacs an phróisis sin faoi láthair.

Sin ráite, is féidir leis an Teachta glacadh leis go leanfaidh mé, feadh mo chumais, ag lorg acmhainní breise don Údarás, laistigh den ollsholáthar airgeadais a bheidh ar fáil do mo Roinn ón státchiste.