Wednesday, 10 February 2021

Questions (280)

Aengus Ó Snodaigh

Question:

280. D'fhiafraigh Deputy Aengus Ó Snodaigh den Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán an sonróidh sí liosta de na heagraíochtaí go léir, idir chomhlachtaí poiblí agus eagraíochtaí deonacha, lenar bhuail an tAire nó an tAire Stáit chun plé a dhéanamh ar chúrsaí spóirt ó ceapadh iad sna hoifigí sin suas go dtí an lá inniu. [7270/21]

View answer

Written answers (Question to Tourism)

Thug an tAire Catherine Martin agus mé féin faoinár ndialanna a fhoilsiú de réir an Achta um Shaoráil Faisnéise agus de réir an Achta um Chosaint Sonraí.

Bíonn dialanna na hAirí ar fáil ar suíomh Gréasáin na Roinne.

Is féidir teacht orthu anseo https://www.gov.ie/ga/eolas-eagraiochtai/32666-dialann-na-nairi/.