Written Answers. - Acht na dTithe, 1932.

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 30adh Meán Fhómhair, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (c) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cad é an méid de sna tithe sin atá i ngachlíomatáiste fé leith aca san: agus cad é an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhómhair, 1933.

Siad seo na figúiri:

TUATH LÍOMATÁISTE

Tithe a críochnuíodh um an 30adh Meán Fhomhair, 1933

Tithe a críochnuíodh sa raithe dar chríoch an 30adh Meán Fhomhair, 1933

An Cabháin

2

2

An Clár

4

4

Corcaigh

24

8

Dún na nGall

9

5

Ath Cliath

4

1

An Ghaillimh

1

1

Ciarraidhe

3

2

Cill Dara

1

1

Liathdruim

2

2

Laoighis

1

Luimneach

11

5

Longphort

4

1

Muigheó

1

1

An Mhidhe

1

1

Muineachán

3

2

Roscomán

10

9

Sligeach

2

2

Tiobraid Árann (Thuaidh)

3

1

Tiobraid Árann (Theas)

2

1

Iar Mhidhe

2

2

Loch gCarman

3

1

Iomláin

93

52

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 30adh Meán Fhómhair, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (c) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san; agus cad é an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhómhair, 1933.

Siad seo na figiúirí:

TUATH LÍOMATÁISTE

Tithe a críochnuíodh um an 30adh Meán Fhomhair, 1933

Tithe a críochnuíodh sa raithe dar chríoch an 30adh Meán Fhomhair, 1933

An Cabháin

1

1

An Clár

2

1

Corcaigh

4

1

Ciarraidhe

1

1

Cill Choinnigh

1

Liathdruim

1

1

Luimneach

2

1

Longphort

1

Roscomán

1

1

Sligeach

2

Iar Mhidhe

2

1

Cill Mhanntain

1

Iomláin

19

8

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí i n-ar críochnuíodh, um an 30adh Méan Fhómhar, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (d) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cad é an méid de sna tithe si atá i ngach líomatáiste fé leith aca san; agus cad é an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhómhair, 1933.

Siad seo na figiúirí:

TUATH LÍOMATÁISTE

Tithe a críochnuíodh um an 30adh Meán Fhomhair, 1933

Tithe a críochnuíodh sa raithe dar chríoch an 30adh Meán Fhomhair, 1933

An Clár

1

1

Corcaigh

15

6

Dún nanGall

1

Ath Cliath

5

3

An Ghaillimh

1

Ciarraidhe

2

1

Cill Choinnigh

1

1

Liathdruim

1

1

Luimneach

3

2

Roscomáin

2

1

Loch gCarman

7

7

Iomláin

39

23

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí i n-ar críochnuíodh um an 30adh Meán Fhómhair, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (e) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san; agus cad é an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhómhair, 1933.

Síad seo na figiúirí:—

TUATH LÍOMATÁISTE

Tithe a críochnuíodh um an 30adh Meán Fhomhair, 1933

Tithe a críochnuíodh sa raithe dar chríoch an 30adh Meán Fhomhair, 1933

An Cabhán

2

2

An Clár

13

8

Corcaigh

67

28

Dún na nGall

2

2

Ath Cliath

74

30

An Ghaillimh

7

3

Ciarraidhe

11

10

Liathdruim

6

6

Laoighis

2

1

Luimneach

19

16

Lubhaidh

3

2

Cill Dara

4

Muigheó

15

8

An Mhidhe

4

3

Muineachán

3

1

Roscomán

6

5

Sligeach

4

1

Tiobraid Árann (Thuaidh)

3

1

Tiobraid Árann (Theas)

3

2

Portlairge

5

4

Loch gCarman

3

2

Cill Mhanntáin

3

2

Iomlán

259

137

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Tuathlíomatáistí i n-ar críochnuíodh um an 30adh Meán Fhómhair, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (f) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san; agus cad é an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhómhair, 1933.

Siad seo na figiúirí:—

TUATH LÍOMATÁISTE

Tithe a críochnuíodh um an 30adh Meán Fhomhair, 1933

Tithe a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhómhair, 1933

An Clár

8

7

Dún na nGall

3

An Ghaillimh

5

3

Ciarraidhe

14

1

Cill Dara

5

4

Liathdruim

1

Laoighis

9

4

Luimneach

5

5

Muigheó

125

72

Muineachán

15

8

Roscomán

6

5

Sligeach

11

3

Lubhaidh

1

1

Iomlán

208

113

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí i n-ar críochnuíodh um an 30adh Meán Fhómhair, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (f) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san; agus cad é an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhómhair, 1933.

Siad seo na figiúirí:

TUATH LÍOMATÁISTE

Tithe a críochnuíodh um an 30adh Meán Fhomhair, 1933

Tithe a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhómhair, 1933

An Clár

5

4

An Ghaillimh

2

1

Ciarraidhe

3

Laoighis

1

Luimneach

2

1

Lubhaidh

1

Muigheo

9

3

Muineachán

2

Roscomán

3

1

Sligeach

1

An t-Iomlán

29

10

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí a n-ar críochnuíodh um an 30adh Meán Fhómhair, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (g) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith aca san; agus cad é an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhómhair, 1933.

Siad seo na figiúirí:

TUATH LÍOMATÁISTE

Tithe a críochnuíodh um an 30adh Meán Fhómhair, 1933

Tithe a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhómhair, 1933

An Clár

5

4

Corcaigh

1

1

An Ghaillimh

1

1

Ciarraidhe

19

16

Cill Dara

6

3

Luimneach

7

5

Lubhaidh

3

2

Muigheo

21

13

Roscomán

2

2

Tiobráid Árann (Theas)

2

1

An t-Iomlán

67

43

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Tuathlíomatáistí gur ina dtaobh a toilíodh, um an 30th Meán Fhómhair, le deontaisí i gcóir ath-dhéanamh tighe fé Alt a 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932; cé mhéad deontas le n-ar toilíodh i ngach líomatáiste fé leith aca san; agus cad iad na líomatáistí gur ina dtaobh a toilíodh le deontaisí agus cé mhéad deontas le n-ar toilíodh, i ngach líomatáiste fé leith aca san, i rith na ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhómhair, 1933.

Siad seo na figiúirí:

TUATH LÍOMATÁISTE

Um an 30adh Meán Fhómhair, 1933

I rith na ráithe dar chríoch an 30adh Meán Fhomhair, 1933

Tithe

Deontaisí gur toiliodh leo

Tithe

Deontaisí gur toilíodh leo

£

£

Ceatharlach

30

1,140

30

1,140

An Cabhán

152

5,680

76

3,040

An Clár

47

1,852

18

720

Corcaigh

236

9,180

152

5,885

Dún na nGall

70

2,795

54

2,160

Áth Cliath

3

120

2

80

An Ghaillimh

76

3,015

24

960

Ciarraidhe

97

3,820

18

720

Cill Dara

40

1,540

10

400

Cill Choinnigh

91

3,485

91

3,485

Liathdruim

61

2,380

3

120

Laoighis

151

5,895

79

3,095

Luimneach

43

1,700

24

948

Longphort

19

715

19

715

Lubhaidh

121

4,840

120

4,800

Muigheó

98

3,875

88

3,520

An Mhidhe

34

1,340

29

1,160

Muineachán

312

12,122

200

7,281

Ua Fáilghe

37

1,410

21

840

Roscomán

79

3,070

76

3,040

Sligeach

60

2,345

2

80

Tiobraid Árann (Thuaidh)

34

1,330

30

1,200

Tiobraid Árann (Theas)

49

1,870

49

1,870

Portlairge

25

990

13

520

Iar Mhidhe

48

1,855

43

1,665

Loch gCarman

123

4,728

78

2,888

Cill Mhanntáin

57

2,150

23

910

IOMLÁIN

2,103

£85,242

1,372

£53,242