Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Blacksod Slip.

51.

asked the Minister for the Gaeltacht when it is proposed to begin work on the slip at Blacksod, County Mayo, sanction for which was given in March, 1957.

Bíodh is gur ceadaíodh an obair a luaitear sa cheist, ní dheachthas ar aghaidh leis de bhrí gur moladh mar mhalairt air go gcuirfí feabhas ar an gcéibh ag an bhFód Dubh. Táthar ag fanúint ar thuarascáil innealtóra faoin togra deiridh seo agus a luaithe is a bheas sé sin ar fáil déanfar an dá thogra a mheas i dteannta a chéile.