Skip to main content
Normal View

Dáil Éireann debate -
Wednesday, 26 Jan 1977

Vol. 296 No. 2

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Departmental Employees.

39.

andMr. MacSharry asked the Minister for the Gaeltacht the number of people employed in his Department in each of the last four years; the number of people employed in each of the same years without having taken part in a public competition; and the number of people employed in the past six months without having taken part in a public competition.

Le cead an Cheann Comhairle cuirfear an t-eolas timpeall sa Tuairisc Oifigiúil.

Seo a leanas an t-eolas:

Táthar ag glacadh leis nach bhfuil sonraí á lorg ag na Teachtaí mar gheall ar Státseirbhísigh a aistríodh ó Ranna eile. Earcaíodh daoine eile mar seo a leanas:—

An bhliain

An líon a earcaíodh trí Choimisiún na Státseirbhíse

An líon lenar bhain an Chéad Sceideal le hAcht Choimisinéirí na Státseirbhíse, 1956 (a)

1973

7

1

1974

6

2

1975

10

1976

9

1(b)

1977

2

(go dtí seo)

(a) Glantóirí páirtaimseartha agus teachtairí amháin a bhí i gceist.

(b) Earcaíodh níos mó ná sé mhí ó shin.

Top
Share