Skip to main content
Normal View

Committees videos

Tue, 20 Nov 2018

Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands (32nd Dáil)

Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil ann
Na dúshláin atá ag baint le hionaid cúraim leanaí lán-Ghaeilge a reachtáil i gceantar Gaeltachta, agus an tacaíocht is féidir leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige a thabhairt dóibh

View video

Top
Share