Gach físeán Coiste le haghaidh gach suí

Leathanach 1 de 58

Déar, 21 Meith 2018

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil, agus Cosaint

Agenda: (i) Recent Christian Aid Ireland Tax Report (representatives from Christian Aid Ireland); (ii) The current political situation in Cuba (Fernando Gonzáles M.P.)

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 21 Meith 2018

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

Matters relating to the Banking Sector (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 21 Meith 2018

An Coiste um Chuntais Phoiblí

C&AG Report 2016 Chapter 14: Control of Ireland's Bilateral Assistance Programme
Appropriation Accounts 2016 Vote 27: International Co-operation
Appropriation Accounts 2016 Vote 28: Foreign Affairs and Trade

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 21 Meith 2018

An Coiste um Oideachas agus Scileanna

The management and operations of Caranua

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 20 Meith 2018

An Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas

Motion on opt-in pursuant to Protocol 21 re use of financial information in crime prevention

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 20 Meith 2018

An Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas

Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Bill 2018

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 20 Meith 2018

An Coiste um Shláinte

Committee Stage consideration of the Public Health (Alcohol) Bill 2015

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 20 Meith 2018

An Coiste um Fhorbairt Tuaithe agus Pobail

Rural Transportation

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 20 Meith 2018

An Coiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht

The Arts for all

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 20 Meith 2018

An Coiste um Chúram Meabhairshláinte sa Todhchaí

Deficiencies in Mental Health Services

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 20 Meith 2018

An Coiste um Ghnó, Fiontair agus Nuálaíocht

Motion on the accession of Ireland to the European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 20 Meith 2018

An Coiste um Leanaí agus Gnóthaí Óige

Recent developments relating to TUSLA

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 20 Meith 2018

An Coiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil

Examination of Homeless Figures

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 20 Meith 2018

An Coiste um Iompar, Turasóireacht agus Spórt

Correspondence, Impact of the Core Bus Corridor Proposals

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 19 Meith 2018

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

Matters relating to the Banking Sector (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 19 Meith 2018

An Coiste um Fhormhaoirsiú Buiséid

Prioirites for Budget 2019

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 19 Meith 2018

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

Na bearta atá á gcur i gcrích ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus chun seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 19 Meith 2018

An Coiste um Ghnó, Fiontair agus Nuálaíocht

Scrutiny of EU Legislative Proposals

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 19 Meith 2018

An Coiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir

Electronic identification of sheep

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 19 Meith 2018

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

Seoladh tuarascála an Chomhchoiste ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017

Amharc ar an bhfíseán