Gach físeán Coiste le haghaidh gach suí

Leathanach 1 de 74

Show: 20 per page

Déar, 14 Feabh 2019

An Coiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil

An update on developments in the water sector

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 14 Feabh 2019

An Coiste um Ghnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Shóisialach

Bogus Self Employment (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 14 Feabh 2019

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil, agus Cosaint

Briefing for Information in relation to the General Scheme of the Miscellaneous Provisions (Withdrawal of the UK from the EU on 29 March 2019) Bill 2019

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 14 Feabh 2019

An Coiste um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta

Challenges facing cross border authorites;
In attendance: Representatives from East Border Region, Representatives from Irish Central Border Area Network

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 14 Feabh 2019

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Correspondence; Meeting with Broadband service providers in relation to Appropriation Account 2017 Vote 29: Communications, Climate Action and Environment

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 13 Feabh 2019

An Coiste um Achainíocha ón bPobal

Consideration of Public Petitions

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 13 Feabh 2019

An Coiste um Leanaí agus Gnóthaí Óige

Recruitment and Retention of Social Workers

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 13 Feabh 2019

An Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas

Scrutiny of EU Legislative Proposals

GPSU Report on the Examination of the Garda Youth Diversion Office

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 13 Feabh 2019

An Coiste um Shláinte

Update on the CervicalCheck Programme

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 12 Feabh 2019

An Coiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil

Pre-legislative scrutiny of the general scheme of the Prohibition of Certain Products containing Plastic Microbeads Bill 2018

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 12 Feabh 2019

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

2019 Revised Estimates for Public Services - Vote 13 (Office of Public Works)

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 12 Feabh 2019

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil, agus Cosaint

Motion on Ireland's participation in a European Defence Agency Project in relation to Military Search Capability Building

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 12 Feabh 2019

An Coiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir

Live Exports

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 12 Feabh 2019

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

'Caighdeánú ar scrúdaithe/cáilíochtaí tríú leibhéal do ábhair múinteoirí'
'Na cuspóirí agus na beartanna atá á gcur i gcrích ag an Údarás um Ard-Oideachas chun an Ghaeilge agus seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil dá gcustaiméirí'

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 12 Feabh 2019

An Coiste um Oideachas agus Scileanna

Briefing in relation to the education-related provisions of the General Scheme of the Miscellaneous Provisions (Withdrawal of the United Kingdom from the European Union on 29 March 2019) Bill 2019
Briefing in relation to the New Statement of Strategy 2019-2021

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 7 Feabh 2019

An Coiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil

Report Launch: Examining the Potential Impact of Brexit on Ireland's Housing Market

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 7 Feabh 2019

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil, agus Cosaint

Scrutiny of EU Legislative Proposals: Schedule B: 447, 783, 784. Join (29 and 35)

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 7 Feabh 2019

Appropriation Accounts 2017 Vote 1 - President’s Establishment
Appropriation Accounts 2017 Vote 2 - Department of the Taoiseach

Appropriation Accounts 2017 Vote 3 - Office of the Attorney General
Appropriation Accounts 2017 Vote 5 - Office of the Director of Public Prosecutions
Appropriation Accounts 2017 Vote 6 - Office of the Chief State Solicitor

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 6 Feabh 2019

An Coiste um Dhlí agus Ceart agus Comhionannas

Detailed scrutiny of the International Protection (Family Reunification) (Amendment) Bill 2017

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 6 Feabh 2019

An Coiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil

Matters relating to An Bord Pleanála

Amharc ar an bhfíseán