Tá an Dáil ar sos

61

lá go dtiocfaidh an Dáil ar ais

Tá an Seanad ar sos

62

lá go dtiocfaidh an Seanad ar ais

Sceideal na gcruinnithe

An lá roimhe sin

Inniu, 18 Iúil 2018

An chéad lá eile
Páipéir ghnó

Níor foilsíodh aon pháipéir ghnó inniu.

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ón Tuairisc Oifigiúil:

Déar, 12 Iúil 2018: foilsíodh 38 topaic, ina n-áirítear 148 cainteoir agus vótáil den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 17 Iúil 2018: foilsíodh 12 topaic, ina n-áirítear 38 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee of Public Accounts an Déar, 12 Iúil 2018.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 12 Iúil 2018: Freagraíodh 777 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Gnóthais bheaga agus mheánmhéide – cén chaoi a gcuideoimid leo ionas go mbeidh siad rathúil?

Tá sé i gceist ag Coiste Comhairliúcháin Phoiblí an tSeanaid doiciméad togra i gcomhair straitéis náisiúnta chomhtháite a chruthú chun tacú le cothú, fás agus inbhuanaitheacht na ngnóthas beag agus meánmhéide dúchasach in Éirinn. Tugtar cuireadh d'eagraíochtaí agus do dhaoine aonair a gcion a dhéanamh trí aighneachtaí i scríbhinn a sheoladh isteach chuig an gCoiste.

Petition

Bringing a public petition before the Oireachtas

How do you present a petition to the Committee on Public Petitions? What happens if you are invited to address the committee? Watch this short video to follow four secondary students who presented a petition in Leinster House.

Amharc ar an bhfíseán

Preaseisiúintí

18 Iúil 2018, 11.00

Budgetary Oversight Committee raises questions on Rainy Day Fund in Interim Pre-Budget Report

17 Iúil 2018, 17.30

Parliamentary Budget Office publishes Quarterly Economic and Fiscal Commentary

17 Iúil 2018, 14.01

Protocols in relation to the use of the National Anthem should be introduced- Seanad Public Consultation Committee report

17 Iúil 2018, 10.23

Transport Committee to discuss impact of Metrolink and bus connects plans

13 Iúil 2018, 14.01

Oireachtas Commission Agrees Policies to Support Equality in the Workplace

An raibh a fhios agat?

Ba é an Ceann Comhairle is faide seirbhís Proinsias Ó Fathaigh (Frank Fahy) a raibh an post aige ar feadh 19 mbliana, ón 7ú go dtí an 14ú Dáil.

Soon stupidity will be so fashionable, so “patriotic” that the country will be unable to see, much less to criticise; it will be blind and dumb and then it will be presented as being content.
Oliver St. John Gogarty, Seanad Éireann, 18 Iúil 1934

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

17 Iúil 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú), 2017

Uimh. 108 de 2017

17 Iúil 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Aois Scoir), 2018

Uimh. 76 de 2018

17 Iúil 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Oideachais (Leas) (Leasú), 2017

Uimh. 109 de 2017

17 Iúil 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh (Leasú), 2018

Uimh. 75 de 2018