Sceideal Dháil Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 29 MFómh 2020

An chéad lá eile

Sceideal Sheanad Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 29 MFómh 2020

An chéad lá eile

Sceideal na gcruinnithe

An lá roimhe sin

Inniu, 29 MFómh 2020

An chéad lá eile
Páipéir ghnó

 

Dáil Order Paper (Tue) (PDF)

Dáil Order Paper (Tue)

Dáil Question Paper (Tue) (PDF)

Dáil Question Paper (Tue)

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 24 MFómh 2020: foilsíodh 28 topaic, ina n-áirítear 120 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Aoine, 25 MFómh 2020: foilsíodh 16 topaic, ina n-áirítear 56 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee Of Public Accounts an Déar, 24 MFómh 2020.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 24 MFómh 2020: Freagraíodh 310 Ceist Pharlaiminte.

Tá 160 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Virtual tour of Leinster House

Virtual visit

Virtual tour of Leinster House

While we remain unable to welcome visitors except those on official business, we invite you to take a 3D virtual tour of Leinster House.

Take a walk through the home of Ireland's parliamentary democracy. See the art collection, the recently restored Seanad Chamber and the Dáil Chamber from the Ceann Comhairle's chair. You will also see some of the rooms traditionally used to receive distinguished visitors.

We created the virtual tour as part of Culture Night 2020.

Achoimre ar an bhfaisnéis maidir le Covid-19

Covid-19

Achoimre ar an bhfaisnéis maidir le Covid-19

Faigh naisc thapa chuig díospóireachtaí le déanaí maidir le paindéim Covid-19. Léigh an taighde is déanaí maidir le Covid-19 ó Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais (SLaT) agus ón Oifig Buiséid Pharlaiminteach (OBP).

OSSP: Cúrsa ar an tSaoránacht | An daonlathas a fhiosrú

OSSP

OSSP: Cúrsa ar an tSaoránacht | An daonlathas a fhiosrú

Má tá tú ag teagasc OSSP na sraithe sóisearaí i mbliana, féach ar ár sraith nua ar An daonlathas a fhiosrú. Chruthaíomar é go speisialta chun formhór na ngnéithe i snáithe 3 den churaclam OSSP nua a chumhdach. Cuimsítear 20 plean ceachta in An daonlathas a fhiosrú, agus seó sleamhnáin agus bileoga oibre is féidir a phriontáil ag gabháil le gach ceann, agus tionscadail ghníomhaíochta réidh le húsáid ar an daonlathas. Chuireamar isteach fiú seicliosta áisiúil ionas gur féidir leat tic a chur le gach cuspóir foghlama a chuireann tú i gcrích.

Amharcléirithe agus anailís sonraí

Taighde

Amharcléirithe agus anailís sonraí

Bain an leas is fearr as ár seirbhísí taighde lenár n-amharcléirithe sonraí nua. Aimsigh taighde agus anailís ar na ceisteanna is mó i láthair na huaire, lena n-áirítear Covid-19 in Éirinn, caiteachas vótáilte agus na sonraí fioscacha is déanaí.

Tá an taighde seo uile neamhchlaonta agus foilsíonn Seirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais (SLaT) agus an Oifig Buiséid Pharlaiminteach (OBP) í.

Ar mhaith leat oibriú do Sheirbhís Thithe an Oireachtais?

We are recruiting for the following positions:

:: Cleaner - deadline 3.30pm on Wednesday, 30 September

:: Kitchen porter - deadline 3.30pm on Wednesday, 30 September

Nuacht

22 MFómh 20, 17.00

Preaseisiúintí

28 MFómh 2020, 19.09

Joint Committee on Enterprise, Trade and Employment to meet for first time

28 MFómh 2020, 17.30

Oireachtas Covid-19 Committee to meet with with HSE chief Paul Reid and Health Minister Stephen Donnelly this week

23 MFómh 2020, 18.48

Committee of Public Accounts (PAC) to discuss ‘disappointing and unacceptable’ response from HSE to request for information

22 MFómh 2020, 03.51

Oireachtas Covid-19 Committee to discuss community transmission of Covid - 19

17 MFómh 2020, 15.18

CLG, Cumann Rugbaí na hÉireann agus FAI os comhair an Choiste Oireachtais um Fhreagra ar Covid-19.

Éire: daonlathas parlaiminteach

Maidir leis an Oireachtas

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

An raibh a fhios agat?

Bhunaigh Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath an Institiúid Raidiam i dTeach Laighean sa bhliain 1914. Is ansin a d’fhorbair John Joly an chéad chóir leighis radaíochta éifeachtach le haghaidh na hailse ar a dtugtar “modh Bhaile Átha Cliath”.

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

25 MFómh 2020

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Inscne a Aithint (Leasú), 2017

Uimh. 43 de 2017

25 MFómh 2020

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Thoirmeasc ar Theiripí Tiontúcháin, 2018

Uimh. 39 de 2018

25 MFómh 2020

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Foraoiseachta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020

Uimh. 32 de 2020

24 MFómh 2020

Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille Náisiúntacht agus Shaoránacht Éireann (Saoránacht do Leanaí), 2020

Uimh. 33 de 2020