Sceideal Dháil Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 23 Feabh 2019

An chéad lá eile

Sceideal Sheanad Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 23 Feabh 2019

An chéad lá eile

Sceideal na gcruinnithe

An lá roimhe sin

Inniu, 23 Feabh 2019

An chéad lá eile
Páipéir ghnó
Dáil Order Paper (Thurs) (PDF)

Dáil Order Paper (Thurs)

Dáil Question Paper (Thurs) (PDF)

Dáil Question Paper (Thurs)

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 21 Feabh 2019: foilsíodh 35 topaic, ina n-áirítear 126 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Céad, 20 Feabh 2019: foilsíodh 15 topaic, ina n-áirítear 52 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee Of Public Accounts an Déar, 21 Feabh 2019.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 21 Feabh 2019: Freagraíodh 228 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Ar mhaith leat oibriú do Sheirbhís Thithe an Oireachtais?

Tá próiseas earcaíochta ar bun d’Aistritheoir, grád 1 and 2 i Rannóg an Aistriúcháin. Ní foláir iarratais a chur chuig recruitment@oireachtas.ie faoi 3 pm, Dé Luain an 4 Márta.

Soláthraíonn Rannóg an Aistriúcháin seirbhísí aistriúcháin do Thithe an Oireachtais. Déanann sí aistriúcháin oifigiúla ar Achtanna an Oireachtais agus ábhar aistriúcháin le haghaidh Riar na hOibre an dá Theach. Cuireann sí seirbhís ateangaireachta comhuainí ar fáil freisin don Dáil, don Seanad agus do choistí chomh maith le seirbhís aistriúcháin chomhfhreagraigh do Chomhaltaí.

Teilifís an Oireachtais

Around the Houses, Nollag 2018

Watch a round up of the big issues discussed in the Houses of the Oireachtas in December.

This edition features extracts from debates in the Dáil and Seanad on the Health (Regulation of Termination of Pregnancy) Bill 2018, including discussions on parental consent for abortions for minors and disability and abortion. It also features debates on homelessness, the threat of Brexit to the Irish economy and the 100th anniversary of the 1918 general election.

Amharc ar an bhfíseán

Preaseisiúintí

20 Feabh 2019, 15.49

Tánaiste to brief Good Friday Committee on Brexit and the Peace Process

20 Feabh 2019, 14.45

PAC to examine Kildare Wicklow ETB accounts

19 Feabh 2019, 12.27

Justice Committee to explore potential reforms to family law

19 Feabh 2019, 11.58

Joint Committee on Housing, Planning & Local Government to discuss the topic of the Residential Tenancies Bill 2018 and the Anti Evictions Bill 2018

19 Feabh 2019, 11.00

European Union Affairs Committee to discuss Brexit plans, EU alliances, General Affairs Council update

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

An raibh a fhios agat?

Ba é Cathal Brúgha an chéad Cheann Comhairle ar Dháil Éireann. Níor fhóin sé sa phost sin ach ar feadh aon lá amháin, an 21 Eanáir 1919, sular ghlac sé le post an Phríomh-Aire.

I wish everybody a happy Valentine's day and I hope the love in the room is transmitted throughout the country. I also hope the love remains within the room for the duration of the meeting.
Jerry Buttimer, 14 Feabhra 2013

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

21 Feabh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Lána Bus agus Rothar) (Leasú), 2019

Uimh. 15 de 2019

20 Feabh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Tharraingt Siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach (Forálacha Iarmhartacha), 2019

Uimh. 14 de 2019

20 Feabh 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pá Íosta Náisiúnta (Séisíní Fostaithe a Chosaint), 2017

Uimh. 40 de 2017

20 Feabh 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) (Leasú), 2018

Uimh. 93 de 2018