Sceideal Dháil Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 20 DFómh 2019

An chéad lá eile

Sceideal Sheanad Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 20 DFómh 2019

An chéad lá eile

Sceideal na gcruinnithe

An lá roimhe sin

Inniu, 20 DFómh 2019

An chéad lá eile
Páipéir ghnó

Níor foilsíodh aon pháipéir ghnó inniu

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 17 DFómh 2019: foilsíodh 31 topaic, ina n-áirítear 141 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Céad, 16 DFómh 2019: foilsíodh 14 topaic, ina n-áirítear 37 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee Of Public Accounts an Déar, 17 DFómh 2019.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 17 DFómh 2019: Freagraíodh 341 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Preaseisiúintí

18 DFómh 2019, 14.25

Ceann Comhairle presents National Bravery Awards for 20 Acts of Bravery

17 DFómh 2019, 14.58

Chair of Oireachtas Communications Committee welcomes return of Longwave radio service

16 DFómh 2019, 18.01

Committee on Rural and Community Development welcomes road repair fund review

16 DFómh 2019, 16.59

Joint Committee on Foreign Affairs, Trade and Defence to discuss access to quality education for girls in developing countries

16 DFómh 2019, 14.59

PAC to meet with Officials from Caranua

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Déanaimid comóradh i mbliana ar Dáil100, comóradh céad bliain na Chéad Dála, a raibh a céad suí poiblí aici an 21 Eanáir 1919.

An raibh a fhios agat?

Sa Dáil reatha, is mná iad 22% de na TDanna agus is fir iad 78% díobh.

In the minds of certain ladies who called to the Government Offices to discuss this matter of equal rights as citizens, what was in the Constitution originally was read as meaning identical rights as citizens, and it was seriously contended by them that that should remain in the Constitution.
Kevin O’Higgins, Dáil Éireann, 18 Deireadh Fómhair 1922

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

17 DFómh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrédhearcacht Shainordaitheach i dtaobh Praghsanna Mairteola, 2019

Uimh. 85 de 2019

17 DFómh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na dTithe (Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine gan Dídean) (Leasú), 2019

Uimh. 84 de 2019

16 DFómh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Dhigiteach do Leanaí, 2018

Uimh. 133 de 2018

16 DFómh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Leasa Shóisialaigh, 2019

Uimh. 51 de 2019