Tá an Dáil ar sos

63

lá go dtiocfaidh an Dáil ar ais

Sceideal Sheanad Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 16 Iúil 2018

An chéad lá eile

Sceideal na gcruinnithe

An lá roimhe sin

Inniu, 16 Iúil 2018

An chéad lá eile
Páipéir ghnó

Níor foilsíodh aon pháipéir ghnó inniu.

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ón Tuairisc Oifigiúil:

Déar, 12 Iúil 2018: foilsíodh 38 topaic, ina n-áirítear 141 cainteoir agus vótáil den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 12 Iúil 2018: foilsíodh 14 topaic, ina n-áirítear 34 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee on Finance, Public Expenditure and Reform, and Taoiseach [Select Committee] an Déar, 12 Iúil 2018.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 12 Iúil 2018: Freagraíodh 591 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Oireachtas TV

A Woman's Place

On International Women’s Day 2018 a painting of the 53 sitting women members of the Houses of the Oireachtas was unveiled in Leinster House. This documentary follows the artist, Noel Murphy, on his six-month project to create the unique painting. In the film, journalist Eamonn Mallie reveals the artistic process and discusses the role of women in politics with the Members as they visit the artist’s studio to sit for their portraits.

Amharc ar an bhfíseán

Small and medium business

The Seanad Public Consultation Committee plans to create an integrated national strategy proposal document supporting the fostering, growth and sustainability of indigenous Irish SMEs. Organisations and individuals are invited to contribute by sending written submissions to the Committee.

Preaseisiúintí

13 Iúil 2018, 14.01

Oireachtas Commission Agrees Policies to Support Equality in the Workplace

12 Iúil 2018, 14.44

Caroline Dwyer, mother of Irishman slain in Bolivia in 2009, meets Foreign Affairs Committee

12 Iúil 2018, 14.22

No tolls and further reduced rate of motor tax recommended to accelerate uptake of electric cars - Climate Action and Environment Committee report

12 Iúil 2018, 12.15

Gá le níos mó cinnteachta i dtionscal scannánaíochta na hÉireann – Tuarascáil ón gCoist

12 Iúil 2018, 11.37

Agriculture Committee proposes incentives to encourage farms to adapt to Climate Change

An raibh a fhios agat?

De réir an Bhunreachta, is féidir le suas le beirt chomhaltaí den Seanad a bheith ina gComhaltaí den Chomh-Aireacht, ach ní ceadmhach dóibh a bheith mar Thaoiseach, Tánaiste nó Aire Airgeadais.

You do not quench a fire by sprinkling it with petrol, and that is what this Bill is doing.
Oliver J Flanagan, Dáil Éireann, 11 July 1974

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

12 Iúil 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhroinnt Saoire agus Sochair Máithreachais, 2018

Uimh. 85 de 2018

12 Iúil 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhífheistiú Breosla Iontaise, 2016

Uimh. 103 de 2016

12 Iúil 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil) (Leasú), 2018

Uimh. 21 de 2018

12 Iúil 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Aois Scoir), 2018

Uimh. 76 de 2018