Sceideal Dháil Éireann

Sceideal Sheanad Éireann

Sceideal na gcruinnithe

Páipéir ghnó

Níor foilsíodh aon pháipéir ghnó inniu

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Céad, 22 Beal 2019: foilsíodh 27 topaic, ina n-áirítear 88 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Céad, 22 Beal 2019: foilsíodh 3 topaic, ina n-áirítear 18 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Joint Committee On Health an Céad, 22 Beal 2019.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Céad, 22 Beal 2019: Freagraíodh 193 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Comóradh Céad Bliain na Chéad Dála

Toscaireacht na hÉireann-Mheiriceá tar éis dóibh filleadh ar Pháras, sa phictiúr le S. Gabhán Ó Dubhthaigh TD / BMH-P-28-15/Bailiúchán Grianghrafadóireachta Bhiúró na Staire Míleata, Le caoinchead na Cartlainne Míleata

Comóradh Céad Bliain na Chéad Dála

I mí na Bealtaine 1919 thionóil an Chéad Dáil suí poiblí chun fáilte a chur roimh thoscaireacht de thriúr Gael-Mheiriceánach. Is annamh a bhíodh suí poiblí mar sin ann ag an am. B’ionadaithe a bhí sa toscaireacht ar Choinbhinsiún Cine na hÉireann agus chuaigh siad chun na hEorpa chun stocaireacht a dhéanamh ar oifigigh Mheiriceánacha ag Comhdháil Síochána Pháras. Ar an 9 Bealtaine, thug siad aitheasc do Dháil Éireann sular fhill siad ar Pháras.

Léigh an díospóireacht agus lean scéal Pharlaimint na hÉireann ar ár suíomh gréasáin tiomanta Dáil100.

Teilifís an Oireachtais

European election

This Oireachtas TV debates focuses on the European elections and asks what the future holds for the European Parliament. It also marks the 70th anniversary of Ireland becoming a Republic and looks at John Costello's decision in 1948 and what it meant for the country.

 

Amharc ar an bhfíseán

Neodracht, Dáil Éireann, 1940

Díospóireachtaí suntasacha

Neodracht, Dáil Éireann, 1940

"Is tír bheag muid, ach má bhímid dílis dúinn féin agus má chosnaímid ár gcuid ceart go cróga, tiocfaimid slán as na contúirtí atá romhainn faoi láthair le cuidiú Dé, faoi mar a thángamar, agus ár gcuid sinsear go deimhin, slán as contúirtí den chineál céanna san am atá thart."

Preaseisiúintí

21 Beal 2019, 15.39

Communications Committee to begin its hearings on National Broadband Plan

21 Beal 2019, 10.33

Justice Committee to hear about Direct Provision and the international protection application process

21 Beal 2019, 09.28

Agriculture Committee to discuss issues around corporate ownership of veterinary practices

20 Beal 2019, 15.00

Finance Committee to continue its discussion on Matters in relation to the Banking Sector

20 Beal 2019, 11.57

Coiste na Gaeilge chun tuarascáil bhliantúil an Choimisinéara Teanga do 2018 a phlé

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Déanaimid comóradh i mbliana ar Dáil100, comóradh céad bliain na Chéad Dála, a raibh a céad suí poiblí aici an 21 Eanáir 1919.

An raibh a fhios agat?

Sa bhliain 1979, ba í Máire Geoghegan-Quinn an chéad bhean a fuair post i gComh-Aireacht na hÉireann ó bunaíodh an Stát sa bhliain 1922.

The moment a woman marries the State dispenses with her services and takes upon itself the responsibility of giving her a gratuity. I do not suppose it is desired that I should break that rule.
James Joseph Walsh, 27 Bealtaine 1926

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

22 Beal 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) (Leasú), 2018

Uimh. 95 de 2018

21 Beal 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Gearáin mar gheall ar Iompar Frithshóisialta agus ar Fhaillí ar an Taobh Seachtrach de Theaghaisí) (Leasú), 2019

Uimh. 36 de 2019

21 Beal 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Bearta Aeráide) (Leasú), 2019

Uimh. 37 de 2019

21 Beal 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú) (Uimh. 2), 2018

Uimh. 140 de 2018