Sceideal Dháil Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 23 Márta 2019

An chéad lá eile

Sceideal Sheanad Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 23 Márta 2019

An chéad lá eile

Sceideal na gcruinnithe

An lá roimhe sin

Inniu, 23 Márta 2019

An chéad lá eile
Páipéir ghnó

Níor foilsíodh aon pháipéir ghnó inniu.

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Céad, 13 Márta 2019: foilsíodh 35 topaic, ina n-áirítear 118 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 14 Márta 2019: foilsíodh 3 topaic, ina n-áirítear 26 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Joint Committee On Justice And Equality an Céad, 13 Márta 2019.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Céad, 13 Márta 2019: Freagraíodh 368 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

EEC membership, 21 March 1972

Notable Debates

EEC membership, 21 March 1972

On 21 March 1972, Dáil Éireann debated the terms negotiated for Ireland's accession to the European Communities.

When the referendum was held, in May 1972, an overwhelming majority voted for Ireland to join the European Communities. The Treaty of Accession came into force on 1 January 1973.

Teilifís an Oireachtais

Studio debate

Watch the latest Oireachtas TV studio debate, which asks what is being done to prepare the Oireachtas for a possible no-deal Brexit. The programme also examines the health of the Irish language in the Houses.

Amharc ar an bhfíseán

Preaseisiúintí

15 Márta 2019, 17.24

Committee on Transport, Tourism and Sport wishes Ireland’s Special Olympics team well in Abu Dhabi

13 Márta 2019, 10.59

PAC publishes 5th Periodic Report

12 Márta 2019, 14.08

European Union Affairs Committee welcomes EU-UK progress

12 Márta 2019, 13.54

Health Committee to hear from Chair Designate of National Paediatric Hospital

12 Márta 2019, 11.30

Committee on Children and Youth Affairs to hear from Tusla and Scouting Ireland

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Déanaimid comóradh i mbliana ar Dáil100, comóradh céad bliain na Chéad Dála, a raibh a céad suí poiblí aici an 21 Eanáir 1919.

An raibh a fhios agat?

Is é Éanna Ó Coinnigh an comhalta de Dháil Éireann is faide seirbhís a mhaireann. Tá sé ina TD do Mhaigh Eo ón mbliain 1975 i leith.

It has to be recognised that there are a considerable number of immoral women in the world.
James Fitzgerald-Kenney, Dáil Éireann, 19 Márta 1930

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

14 Márta 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Iascaigh Mhara (Leasú), 2017

Uimh. 19 de 2017

13 Márta 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Tharraingt Siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach (Forálacha Iarmhartacha), 2019

Uimh. 14 de 2019

13 Márta 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an mBord um Athstruchtúrú Comhar Creidmheasa (Díscaoileadh), 2019

Uimh. 10 de 2019

12 Márta 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Dlí Sibhialta (Toimhde Báis), 2016

Uimh. 67 de 2016