Sceideal Dháil Éireann

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Athchromfaidh Dáil Éireann ar a gno Dé Céadaoin, 21 Aibreán ar 10.00 AM

 • Níl aon ghnó beartaithe faoi láthair.

 • Níl aon ghnó beartaithe faoi láthair.

 • Níl aon ghnó beartaithe faoi láthair.

 • Níl aon ghnó beartaithe faoi láthair.

 • Níl aon ghnó beartaithe faoi láthair.

Sceideal Sheanad Éireann

 • Athchromfaidh Seanad Éireann ar a gnó Dé Luain an 19 Aibreán ar 10:30 am

 • Athchromfaidh Seanad Éireann ar a gnó Dé Luain an 19 Aibreán ar 10:30 am

 • Athchromfaidh Seanad Éireann ar a gnó Dé Luain an 19 Aibreán ar 10:30 am

 • Athchromfaidh Seanad Éireann ar a gnó Dé Luain an 19 Aibreán ar 10:30 am

 • Athchromfaidh Seanad Éireann ar a gnó Dé Luain an 19 Aibreán ar 10:30 am

 • Athchromfaidh Seanad Éireann ar a gnó Dé Luain an 19 Aibreán ar 10:30 am

 • Athchromfaidh Seanad Éireann ar a gnó Dé Luain an 19 Aibreán ar 10:30 am

 • Athchromfaidh Seanad Éireann ar a gnó Dé Luain an 19 Aibreán ar 10:30 am

 • Athchromfaidh Seanad Éireann ar a gnó Dé Luain an 19 Aibreán ar 10:30 am

 • Athchromfaidh Seanad Éireann ar a gnó Dé Luain an 19 Aibreán ar 10:30 am

 • Athchromfaidh Seanad Éireann ar a gnó Dé Luain an 19 Aibreán ar 10:30 am

 • Athchromfaidh Seanad Éireann ar a gnó Dé Luain an 19 Aibreán ar 10:30 am

 • Athchromfaidh Seanad Éireann ar a gnó Dé Luain an 19 Aibreán ar 10:30 am

 • Athchromfaidh Seanad Éireann ar a gnó Dé Luain an 19 Aibreán ar 10:30 am

 • Níl aon ghnó beartaithe faoi láthair.

 • Níl aon ghnó beartaithe faoi láthair.

 • Níl aon ghnó beartaithe faoi láthair.

 • Níl aon ghnó beartaithe faoi láthair.

 • Níl aon ghnó beartaithe faoi láthair.

 • Níl aon ghnó beartaithe faoi láthair.

 • Níl aon ghnó beartaithe faoi láthair.

Sceideal na gcruinnithe

Páipéir ghnó

Níor foilsíodh aon pháipéir ghnó inniu

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 1 Aib 2021: foilsíodh 16 topaic, ina n-áirítear 130 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Luan, 29 Márta 2021: foilsíodh 7 topaic, ina n-áirítear 51 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Joint Committee On Health an Déar, 8 Aib 2021.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 1 Aib 2021: Freagraíodh 416 Ceist Pharlaiminte.

Tá 160 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Turas fíorúil ar Theach Laighean

Cuairt fhíorúil

Turas fíorúil ar Theach Laighean

Cé nach féidir linn fáilte a chur roimh chuairteoirí seachas iad siúd atá ar ghnó oifigiúil, tugaimid cuireadh duit turas fíorúil 3T a dhéanamh ar Theach Laighean.

Siúl trí bhaile dhaonlathas parlaiminteach na hÉireann. Féach ar an mbailiúchán ealaíne, Seomra an tSeanaid a athchóiríodh le déanamh agus Seomra na Dála ó chathaoir an Chinn Comhairle. Feicfidh tú freisin roinnt de na seomraí a úsáideadh go traidisiúnta chun fáilte a chur roimh chuairteoirí oirirce.

An Scéim Mháthar agus Linbh, 12 Aibreán 1951

Díospóireachtaí suntasacha

An Scéim Mháthar agus Linbh, 12 Aibreán 1951

“Chuir an tOrdlathas in iúl don Rialtas gur cheart dóibh a mheas go bhfuil an scéim mháthar agus linbh a mhol mise i gcoinne an teagaisc shóisialta Chaitlicigh.”

- An Dr Noel Browne

Éire: daonlathas parlaiminteach

Maidir leis an Oireachtas

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Preaseisiúintí

12 Aib 2021, 16.31

Health Committee to meet NPHET for update on Covid-19 pandemic response

12 Aib 2021, 15.20

EU Affairs Committee to discuss CETA’s impact on Irish-Canadian trade and relations

12 Aib 2021, 15.00

Committee of Public Accounts (PAC) makes recommendations on accounting processes to Departments of Finance and Public Expenditure and Reform

12 Aib 2021, 14.00

Joint Committee on Enterprise, Trade and Employment to resume Pre-Legislative Scrutiny of the Employment Permits (Consolidation and Amendment) Bill 2019

12 Aib 2021, 12.45

Joint Committee on Media, Tourism, Arts, Culture, Sport and the Gaeltacht to begin Pre-Legislative Scrutiny of Online Safety and Media Regulation Bill 2020

An raibh a fhios agat?

Ba í Constance, an Chuntaois de Markievicz, an chéad bhean a toghadh chun na Dála sa bhliain 1918. I mí Aibreáin 1919, ba í an chéad pholaiteoir baineann san Eoraip a bhain post mar aire amach.

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

1 Aib 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na Leanaí (Leasú), 2020

Uimh. 51 de 2020

1 Aib 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhúshaothrú Saothair agus Gáinneáil (Slabhraí Soláthair a Iniúchadh), 2021

Uimh. 45 de 2021

1 Aib 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheadanna Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2021

Uimh. 46 de 2021

31 Márta 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhógraíocht Ar-Líne agus na Meáin Shóisialta (Trédhearcacht), 2017

Uimh. 150 de 2017