Sceideal Dháil Éireann

Sceideal Sheanad Éireann

Sceideal na gcruinnithe

Páipéir ghnó

Níor foilsíodh aon pháipéir ghnó inniu.

 

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 15 Samh 2018: foilsíodh 10 topaic, ina n-áirítear 46 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 15 Samh 2018: foilsíodh 10 topaic, ina n-áirítear 46 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee Of Public Accounts an Déar, 8 Samh 2018.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 15 Samh 2018: Freagraíodh 10000 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Preaseisiúintí

16 Samh 2018, 13.39

Finance Committee defers consideration of Brexit-related matters

15 Samh 2018, 10.00

Children and Youth Affairs Committee publishes Report on Tackling Childhood Obesity

14 Samh 2018, 15.21

Education Committee to explore ways to increase uptake of apprenticeships, Caranua operations

14 Samh 2018, 15.18

Finance Committee to discuss Cost of Insurance Working Group progress report

14 Samh 2018, 15.16

Foreign Affairs Committee to discuss Irish Defence Forces priorities with Vice Admiral Mellett

díospóireacht stiúideo

Díospóireacht Theilifís an Oireachtais

Sa díospóireacht stiúideo seo ó Oireachtas TV, cuireann Flor McCarthy an cheist cibé an bhfuil Bunreacht na hÉireann oiriúnach dá fheidhm in Éirinn an lae inniu.

Pléitear sa scannán freisin an Chomhdháil Idirnáisiúnta um Chácais na mBanpharlaiminteoirí a reáchtáladh le déanaí i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Amharc ar an bhfíseán

Féach Siar

Buiséad 2019

Ní fhaca tú Buiséad 2019 beo? Breathnaigh air nó léigh gach rud faoi anseo.

Amharc ar an bhfíseán

Teilifís an Oireachtais

A Woman's Place

Rinneadh pictiúr den 53 banchomhalta reatha de Thithe an Oireachtais a nochtadh i dTeach Laighean ar Lá Idirnáisiúnta na mBan, 2018. Tá an t-ealaíontóir, Noel Murphy, faoi chaibidil sa chlár faisnéise seo agus an tionscadal sé mhí atá idir lámha aige chun an pictiúr uathúil a phéinteáil. Nochtann an t-iriseoir Eamonn Mallie an próiseas ealaíne sa scannán agus pléann sé ról na mban sa pholaitíocht leis na Comhaltaí nuair a thugann siad cuairt ar stiúideo an ealaíontóra le haghaidh tharraingt a gcuid portráidí.

Amharc ar an bhfíseán

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

An raibh a fhios agat?

Cheannaigh Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath Teach Laighean ón tríú Diúc Laighean sa bhliain 1815 ar chostas £10,000 agus ar chíos bliantúil £600.

I will not refer to the four Independent Deputies who have brought this upon us because I do not think they would understand the import of it.
Monica Barnes, Dáil Éireann 8 Samhain 2001

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

15 Samh 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Rialtais Áitiúil, 2018

Uimh. 91 de 2018

15 Samh 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Rásaíocht Con, 2018

Uimh. 109 de 2018

14 Samh 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille fá Chomhaontú um an gCiste Eorpach Infheistíochta, 2018

Uimh. 123 de 2018

14 Samh 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Leasa Shóisialaigh, Pinsean agus Cláraithe Shibhialta, 2018

Uimh. 120 de 2018