Sceideal Dháil Éireann

Sceideal Sheanad Éireann

Sceideal na gcruinnithe

Páipéir ghnó
Dáil Order Paper (Tues) (PDF)

Dáil Order Paper (Tues)

Dáil Question Paper (Tues) (PDF)

Dáil Question Paper (Tues)

Seanad Order Paper (Tues) (PDF)

Seanad Order Paper (Tues)

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 20 Samh 2018: foilsíodh 27 topaic, ina n-áirítear 53 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 20 Samh 2018: foilsíodh 27 topaic, ina n-áirítear 53 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee Of Public Accounts an Déar, 15 Samh 2018.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 20 Samh 2018: Freagraíodh 10000 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Preaseisiúintí

20 Samh 2018, 14.36

Employment Affairs and Social Protection Committee publishes report on helping jobseekers find work

20 Samh 2018, 12.54

Justice Committee to scrutinise General Scheme of Gender Pay Gap Information Bill

19 Samh 2018, 17.21

Children and Youth Affairs Committee to assess governance of Scouting Ireland

19 Samh 2018, 14.50

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige chun faisnéis a thabhairt do Choiste na Gaeilge faoi bhearta chun tacú le teaghlaigh Ghaeltachta

19 Samh 2018, 14.49

Department of Children and Youth Affairs to brief Irish Language Committee on measures to support Gaeltacht families

díospóireacht stiúideo

Díospóireacht Theilifís an Oireachtais

Sa díospóireacht stiúideo seo ó Oireachtas TV, cuireann Flor McCarthy an cheist cibé an bhfuil Bunreacht na hÉireann oiriúnach dá fheidhm in Éirinn an lae inniu.

Pléitear sa scannán freisin an Chomhdháil Idirnáisiúnta um Chácais na mBanpharlaiminteoirí a reáchtáladh le déanaí i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Amharc ar an bhfíseán

Féach Siar

Buiséad 2019

Ní fhaca tú Buiséad 2019 beo? Breathnaigh air nó léigh gach rud faoi anseo.

Amharc ar an bhfíseán

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

An raibh a fhios agat?

Bhunaigh Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath an Institiúid Raidiam i dTeach Laighean sa bhliain 1914. Is ansin a d’fhorbair John Joly an chéad chóir leighis radaíochta éifeachtach le haghaidh na hailse ar a dtugtar “modh Bhaile Átha Cliath”.

I happen to have read this book, and I certainly object to some of its passages being read out in this House. They are generally obscene and I would be very loath to sit here and listen to them.
Seán Goulding, Seanad Éireann, 18 Samhain 1942

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

15 Samh 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

Bille Náisiúntachta agus Saoránachta Éireann (Eadóirsiú Mionaoiseach a Rugadh in Éirinn), 2018

Uimh. 124 de 2018

15 Samh 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Rialtais Áitiúil, 2018

Uimh. 91 de 2018

15 Samh 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Rásaíocht Con, 2018

Uimh. 109 de 2018

15 Samh 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chneaspholladh Dlúthphearsanta agus Tatuáil a Rialáil, 2018

Uimh. 125 de 2018