Sceideal Dháil Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 16 DFómh 2019

An chéad lá eile

Sceideal Sheanad Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 16 DFómh 2019

An chéad lá eile

Sceideal na gcruinnithe

An lá roimhe sin

Inniu, 16 DFómh 2019

An chéad lá eile
Páipéir ghnó

 

Dáil Supplementary Order Paper (Tue) (PDF)

Dáil Supplementary Order Paper (Tue)

Dáil Order Paper (Tues) (PDF)

Dáil Order Paper (Tues)

Dáil Question Paper (Tues) (PDF)

Dáil Question Paper (Tues)

Seanad Order Paper (Tues) (PDF)

Seanad Order Paper (Tues)

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 15 DFómh 2019: foilsíodh 35 topaic, ina n-áirítear 61 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 15 DFómh 2019: foilsíodh 9 topaic, ina n-áirítear 34 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee Of Public Accounts an Déar, 10 DFómh 2019.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 15 DFómh 2019: Freagraíodh 24 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Preaseisiúintí

15 DFómh 2019, 17.17

Rural and Community Development Committee to discuss rural spending

15 DFómh 2019, 15.17

Speakers announced for British Irish Parliamentary Assembly plenary session in Warwickshire – 21-22 Oct

15 DFómh 2019, 14.53

Proposed Organ Donation legislation to be discussed at Joint Committee on Health meeting

15 DFómh 2019, 14.37

Climate Action Committee to discuss United Nations report on Climate Change

15 DFómh 2019, 14.17

Joint Committee on Justice and Equality to hear from legal experts on online harassment and harmful communications

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Déanaimid comóradh i mbliana ar Dáil100, comóradh céad bliain na Chéad Dála, a raibh a céad suí poiblí aici an 21 Eanáir 1919.

An raibh a fhios agat?

Cuireadh tús le tuairisciú rialta teilifíse ar imeachtaí Dháil Éireann an 29 Eanáir 1991 nuair a craoladh ráiteas buiséid Albert Reynolds, a bhí ina Aire Airgeadais ag an am. Ní minic a chonacthas físeáin agus íomhánna ó Sheomra na Dála roimhe sin.

I am singularly ignorant on that point, but I think that before you discard one system you should have another prepared to take its place.
Seán Milroy, Seanad Éireann, 14 Meán Fómhair 1931

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

10 DFómh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhorbairt Tionscail (Leasú), 2019

Uimh. 77 de 2019

10 DFómh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Praghsáil Chothromasach ar Mhairteoil, 2019

Uimh. 79 de 2019

9 DFómh 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Shaoroideachas (Toirmeasc ar Tháillí agus ar Mhuirir), 2018

Uimh. 47 de 2018

9 DFómh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Dlí Teaghlaigh, 2019

Uimh. 78 de 2019