Sceideal Dháil Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 23 Meith 2018

An chéad lá eile

Sceideal Sheanad Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 23 Meith 2018

An chéad lá eile

Sceideal na gcruinnithe

An lá roimhe sin

Inniu, 23 Meith 2018

An chéad lá eile
Páipéir ghnó

Níor foilsíodh aon pháipéir ghnó inniu.

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ón Tuairisc Oifigiúil:

Déar, 21 Meith 2018: foilsíodh 28 topaic, ina n-áirítear 47 cainteoir agus vótáil den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 21 Meith 2018: foilsíodh 2 topaic, ina n-áirítear 14 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee on Health [Select Committee] an Céad, 20 Meith 2018.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 21 Meith 2018: Freagraíodh 192 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Decriminalisation of homosexuality

25th Anniversary

Decriminalisation of homosexuality

It is 25 years since the Criminal Law (Sexual Offences) Act 1993 was passed. The Houses of the Oireachtas marked this important turning point with apologies in the Dáil and Seanad for the harm caused to people by the laws repealed in 1993.

Small and medium business

The Seanad Public Consultation Committee plans to create an integrated national strategy proposal document supporting the fostering, growth and sustainability of indigenous Irish SMEs. Organisations and individuals are invited to contribute by sending written submissions to the Committee.

Preaseisiúintí

20 Meith 2018, 16.02

Media Notice: Running Order for EU Commission President Jean-Claude Juncker’s Address to Joint Sitting of Dáil & Seanad Éireann

20 Meith 2018, 15.40

Passport Office to accompany Department of Foreign Affairs at PAC meeting tomorrow

20 Meith 2018, 14.14

Education Committee to examine the management and operations of Caranua

20 Meith 2018, 12.20

Foreign Affairs Committee to discuss latest Christian Aid Tax Report

20 Meith 2018, 12.01

Finance Committee continues hearings on banking sector with AIB CEO

An raibh a fhios agat?

Sa bhliain 1979, ba í Máire Geoghegan-Quinn an chéad bhean a fuair post i gComh-Aireacht na hÉireann ó bunaíodh an Stát sa bhliain 1922.

On this question of my alleged courage in the lonely battle I had, I did not have any courage and it was not a lonely battle. It was enormous fun but there was agony, misery and shame before that.
David Norris, Seanad Éireann, 29 June 1993

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

21 Meith 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Athbheochan Uirbeach agus Tithe (Leasú), 2018

Uimh. 63 de 2018

21 Meith 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Leasú), 2017

Uimh. 143 de 2017

21 Meith 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Údarás Gharda Cósta na hÉireann, 2018

Uimh. 64 de 2018

20 Meith 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2016

Uimh. 58 de 2016