Sceideal Dháil Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 22 MFómh 2018

An chéad lá eile

Sceideal Sheanad Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 22 MFómh 2018

An chéad lá eile

Sceideal na gcruinnithe

An lá roimhe sin

Inniu, 22 MFómh 2018

An chéad lá eile

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 20 MFómh 2018: foilsíodh 32 topaic, ina n-áirítear 145 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 20 MFómh 2018: foilsíodh 32 topaic, ina n-áirítear 145 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee Of Public Accounts an Déar, 20 MFómh 2018.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 20 MFómh 2018: Freagraíodh 10000 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Women in leadership

International Congress of Women's Parliamentary Caucuses

The International Congress of Women's Parliamentary Caucuses took place in Dublin Castle on 9-10 September 2018. The conference brought together parliamentarians from more than 40 countries to discuss issues facing women and how parliamentarians can work to address them. This video shows part 2 of the congress, in which Professor Mary Beard gave her perspective on women in society and politics.

Amharc ar an bhfíseán

Ar mhaith leat oibriú do Sheirbhís Thithe an Oireachtais?

Tá stiúrthóir ar sheirbhísí dlí na parlaiminte á earcú againn. Caithfear iarratais a sheoladh isteach faoina 3 pm Déardaoin, 26 Iúil.

Gnóthais bheaga agus mheánmhéide – cén chaoi a gcuideoimid leo ionas go mbeidh siad rathúil?

Tá sé i gceist ag Coiste Comhairliúcháin Phoiblí an tSeanaid doiciméad togra i gcomhair straitéis náisiúnta chomhtháite a chruthú chun tacú le cothú, fás agus inbhuanaitheacht na ngnóthas beag agus meánmhéide dúchasach in Éirinn. Tugtar cuireadh d'eagraíochtaí agus do dhaoine aonair a gcion a dhéanamh trí aighneachtaí i scríbhinn a sheoladh isteach chuig an gCoiste.

Preaseisiúintí

20 MFómh 2018, 15.40

Need for greater transparency in Budget process - Budgetary Oversight Committee report

19 MFómh 2018, 15.49

NAMA to face questioning from PAC on its loan sales and housing delivery

19 MFómh 2018, 14.44

Climate Action Committee to focus on energy generation as it continues hearings on Citizens’ Assembly Report

18 MFómh 2018, 16.54

Education Committee welcomes the EU Contest for Young Scientist representatives to Leinster House

18 MFómh 2018, 13.40

Water Advisory Board Chair to appear before Housing Committee

An raibh a fhios agat?

Ba í Mary Harney an chéad bhean a raibh post an Tánaiste aici, agus ceapadh í in 1997. Ní raibh aon bhean ina Taoiseach ar an tír seo go fóill.

It has been said that a speech is a long narrow passage to a broad conclusion.
Professor William Magennis, Dáil Éireann, 19 Meán Fómhair 1997

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

20 MFómh 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Maoiniú Teaghais-Tógála Éireann, 2018

Uimh. 58 de 2018

20 MFómh 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cion a aisghairm arb éard é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris), 2018

Uimh. 87 de 2018

20 MFómh 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Bhainc Ceannais (Bunachar Sonraí Náisiúnta d'Fhaisnéis faoi Éilimh), 2018

Uimh. 81 de 2018

20 MFómh 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na Séadchomharthaí Náisiúnta (Machaire Catha Shráid an Mhúraigh), 2018

Uimh. 50 de 2018