Sceideal Dháil Éireann

Sceideal Sheanad Éireann

Sceideal na gcruinnithe

Páipéir ghnó

Níor foilsíodh aon pháipéir ghnó inniu.

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 5 Noll 2019: foilsíodh 34 topaic, ina n-áirítear 143 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 5 Noll 2019: foilsíodh 8 topaic, ina n-áirítear 28 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee Of Public Accounts an Déar, 5 Noll 2019.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 5 Noll 2019: Freagraíodh 426 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Oireachtas TV Debate

Climate change and fake news

Can democracy adequately respond to climate change? How can politicians work together to combat disinformation and fake news?

In this edition of Oireachtas TV Debates, Flor MacCarthy tackles these significant questions. The programme includes coverage of the third meeting of the International Grand Committee on Disinformation an Fake News which took place in Leinster House in November.

Amharc ar an bhfíseán

An Conradh, Dáil 1921

Díospóireachtaí suntasacha

An Conradh, Dáil 1921

“Mar dhuine de shínitheoirí an doiciméid, molaim go nglacfaí léi... I mo thuairim tugann sé saoirse dúinn, ní an tsaoirse bhunaidh is mian le gach náisiún agus a fhorbraíonn gach náisiún ina threo, ach an tsaoirse lena bhaint amach.”

Preaseisiúintí

4 Noll 2019, 17.11

Joint Committee on Housing, Planning and Local Government to meet with Minister English to discuss Report of the Expert Group on Traveller Accommodation

4 Noll 2019, 16.30

Joint Committee on Employment Affairs and Social Protection to resume discussion on Bogus Self-Employment

4 Noll 2019, 16.09

PAC to examine financial statements of the National Paediatric Hospital Development Board and matters related to Primary Care Centres

4 Noll 2019, 09.48

Committee on Budgetary Oversight to meet Irish Fiscal Advisory Council tomorrow

3 Noll 2019, 16.33

Joint Committee on Public Petitions to consider a range of petitions including one seeking reform of the primary school curriculum

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Déanaimid comóradh i mbliana ar Dáil100, comóradh céad bliain na Chéad Dála, a raibh a céad suí poiblí aici an 21 Eanáir 1919.

An raibh a fhios agat?

Is é Éanna Ó Coinnigh an comhalta de Dháil Éireann is faide seirbhís a mhaireann. Tá sé ina TD do Mhaigh Eo ón mbliain 1975 i leith.

Mark my words, this legislation will come back to haunt us.
Monica Barnes, Dáil Éireann, 5 Nollaig 2001

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

5 Noll 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Bainistiú Dramhaíola (Leasú) (Rialálaí), 2019

Uimh. 98 de 2019

5 Noll 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chalcadh Cíosa (Cóirchíos), 2019

Uimh. 99 de 2019

4 Noll 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Mí-Úsáid Drugaí (Leasú), 2019

Uimh. 97 de 2019

4 Noll 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Thiarnaí Talún agus Tionóntaí (Bunchíosanna) (Leasú), 2017

Uimh. 116 de 2017

Mná ar ghiúiréithe, Dáil 1924

Díospóireachtaí suntasacha

Mná ar ghiúiréithe, Dáil 1924

“Sa tír seo, tá an líon ban ar mian leo bheith ar ghiúiré an-bheag, agus i gcleachtadh ní thagann aon ní ach trioblóid as ainmneacha ban a chur isteach sa Leabhar Giúiré.”