Sceideal Dháil Éireann

Sceideal Sheanad Éireann

Sceideal na gcruinnithe

Páipéir ghnó
Dáil Order Paper (Wed) (PDF)

Dáil Order Paper (Wed)

Dáil Question Paper (Wed) (PDF)

Dáil Question Paper (Wed)

Seanad Order Paper (Wed) (PDF)

Seanad Order Paper (Wed)

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ón Tuairisc Oifigiúil:

Inniu, 23 Beal 2018: foilsíodh 35 topaic, ina n-áirítear 118 cainteoir agus vótáil den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Inniu, 23 Beal 2018: foilsíodh 11 topaic, ina n-áirítear 32 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee on Employment Affairs and Social Protection [Select Committee] an Déar, 17 Beal 2018.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Inniu, 23 Beal 2018: Freagraíodh 16 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Ar mhaith leat oibriú do Sheirbhís Thithe an Oireachtais?

Tá riarthóir lónadóireachta lae agus Dréachtóir Parlaiminte Cúnta (Grád 2) in Oifig an Chomhairleora Dlí Parlaiminte á n-earcú againn. Tabhair cuairt ar ár leathanach gairmeacha chun tuilleadh a fhoghlaim faoi oibriú do Pharlaimint na hÉireann.

Cláir eolais dáilcheantair

Cláir eolais dáilcheantair seolta

Sheol an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde uirlis idirghníomhach chun cabhrú le Comhaltaí den Oireachtas faisnéis chruinn a fháil faoina gcuid dáilcheantar. Tugann na cláir eolais dáilcheantair amharcléiriú idirghníomhach (ar líne) ar shonraí Dhaonáireamh 2016 do gach dáilcheantar.

Amharc ar an bhfíseán

Preaseisiúintí

23 Beal 2018, 18.00

OPW, Clare Council & Irish Rail to tackle Ballycar rail floods after Rural Development Committee meeting

23 Beal 2018, 17.32

World Vision, actor Liam Cunningham to tell Foreign Affairs Committee of South Sudan’s plight

23 Beal 2018, 14.47

Insurance costs for community groups to be examined by Finance Committee

23 Beal 2018, 14.11

PAC to resume hearings on Third Level financial statements

22 Beal 2018, 17.46

Housing Committee to examine how local authorities’ waiting lists operate

An raibh a fhios agat?

Ba é William J. Murphy an TD ab óige riamh. Toghadh chun na Dála é i bhfothoghchán sa bhliain 1949 nuair a bhí 21 bhliain agus 29 lá slánaithe aige.

I believe participation is a means to an end. There is bad decision-making where there is not a gender balance among the decision-makers.
Joe O’Toole, Seanad Éireann, 19 Bealtaine 2010

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

17 Beal 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Thacaíocht Cúraim Leanaí, 2017

Uimh. 153 de 2017

17 Beal 2018

Defeated

Bille na gComhphobal Eorpach (Brexit), 2017

Uimh. 15 de 2017

17 Beal 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille fá Choimisiún um Cheapacháin Bhreithiúnacha, 2017

Uimh. 71 de 2017

17 Beal 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Fostaíochta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017

Uimh. 147 de 2017