Tá an Dáil ar sos

29

lá go dtiocfaidh an Dáil ar ais

Tá an Seanad ar sos

30

lá go dtiocfaidh an Seanad ar ais

Tá na Tithe ar sos

29

lá go dtiocfaidh an Dáil ar ais

Páipéir ghnó

Níor foilsíodh aon pháipéir ghnó inniu.

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ón Tuairisc Oifigiúil:

Máirt, 17 Iúil 2018: foilsíodh 12 topaic, ina n-áirítear 38 cainteoir agus vótáil den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 17 Iúil 2018: foilsíodh 12 topaic, ina n-áirítear 38 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Joint Committee On Communications, Climate Action And Environment an Céad, 1 Lún 2018.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 24 Iúil 2018: Freagraíodh 10000 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Exhibition

Votes for Women: Suffrage and Citizenship

This summer we are hosting an exhibition of artefacts, images and ephemera celebrating the Irish suffrage movement. To see the exhibition, come on a guided tour of Leinster House. There are four tours daily, Monday to Friday, and admission is free.

Amharc ar an bhfíseán

Díospóireachtaí Stiúideo

Local government and political summer schools - Oireachtas TV debate

With the Houses of the Oireachtas in recess, Flor McCarthy discusses political summer schools with Pat Leahy, political editor of The Irish Times, Dr. Mary McAuliffe, assistant professor, gender studies, UCD and Diarmaid Ferriter, Professor Modern Irish History, UCD.
The programme also features a debate on local government with IPA lecturer Mark Callanan and columnist Fintan O'Toole. The discussion asks how effective local government is and how much power local councillors have.

Amharc ar an bhfíseán

Gnóthais bheaga agus mheánmhéide – cén chaoi a gcuideoimid leo ionas go mbeidh siad rathúil?

Tá sé i gceist ag Coiste Comhairliúcháin Phoiblí an tSeanaid doiciméad togra i gcomhair straitéis náisiúnta chomhtháite a chruthú chun tacú le cothú, fás agus inbhuanaitheacht na ngnóthas beag agus meánmhéide dúchasach in Éirinn. Tugtar cuireadh d'eagraíochtaí agus do dhaoine aonair a gcion a dhéanamh trí aighneachtaí i scríbhinn a sheoladh isteach chuig an gCoiste.

Preaseisiúintí

30 Iúil 2018, 10.49

Communications Committee to question Facebook executives about moderation of violent, harmful content

27 Iúil 2018, 12.01

Ireland must remove barriers to employment for people with disabilities, 3 Oireachtas Committees find in report

26 Iúil 2018, 13.47

An Scéim Teanga, 2018 foilsithe ag Tithe an Oireachtais

25 Iúil 2018, 10.45

National Development Finance Agency to discuss PPP policies with Finance Committee

19 Iúil 2018, 14.00

Oireachtas exhibition marking 100 years of suffrage opens to public

An raibh a fhios agat?

Cuireadh deireadh le Seanad Éireann sa bhliain 1936 ach athbhunaíodh é faoi Bhunreacht na hÉireann sa bhliain 1938.

The Seanad of which Senator W.B. Yeats was a member was an excellent one. It lost a lot when it was reconstituted in 1937.
Michael D. Higgins, Seanad Éireann, 2 Lúnasa 1973

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

8 Lún 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta (Leasú) (Uimh. 2), 2018

Uimh. 97 de 2018

7 Lún 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Rialtais Áitiúil (Rátaí), 2018

Uimh. 96 de 2018

1 Lún 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) (Leasú), 2018

Uimh. 95 de 2018

31 Iúil 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Cróinéirí (Leasú), 2018

Uimh. 94 de 2018