Sceideal Dháil Éireann

Sceideal Sheanad Éireann

Sceideal na gcruinnithe

Páipéir ghnó

Níor foilsíodh aon pháipéir ghnó inniu.

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 18 Aib 2019: foilsíodh 28 topaic, ina n-áirítear 141 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 18 Aib 2019: foilsíodh 2 topaic, ina n-áirítear 26 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Joint Committee On Transport, Tourism And Sport an Máirt, 16 Aib 2019.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 18 Aib 2019: Freagraíodh 327 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Comóradh Céad Bliain na Chéad Dála

Comhaltaí na Chéad Dála lasmuigh de Theach an Ardmhéara, Aibreán 1919 / Le caoinchead Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Comóradh Céad Bliain na Chéad Dála

In Aibreán 1919, reáchtáil an Chéad Dáil sraith suíonna príobháideacha agus poiblí. Cheap an Dáil Aireacht agus d’fhógair siad baghcat síochánta ar Chonstáblacht Ríoga na hÉireann. Áiríodh le hábhair eile a ndearnadh díospóireacht orthu príosúnaigh chogaidh, Conradh na Náisiún, dáileadh talún agus leanaí a fuadaíodh.

Lean scéal Pharlaimint na hÉireann agus léigh na díospóireachtaí anótáilte ar ár suíomh gréasáin tiomanta.

Direct provision - what's the alternative?

Stakeholders and interested parties are invited to make written submissions on direct provision and the international protection application process.

The Committee on Justice and Equality will hold a series of public hearings on these issues and publish a report in the autumn.

The closing date for receipt of submissions is Friday, 24 May 2019.

Budget 2020 - what's your position?

Stakeholders and interested parties are invited to make written submissions on Budget 2020.

This is part of the Committee on Budgetary Oversight's pre-budget scrutiny process.

The closing date for receipt of submissions is Wednesday, 15 May 2019.

Nuacht

23 Aib 19, 16.00

18 Aib 19, 13.00

Preaseisiúintí

24 Aib 2019, 13.14

Ceann Comhairle pays tribute to the late Lyra McKee

17 Aib 2019, 08.31

PAC to examine Environmental Protection Agency (EPA) financial statements

16 Aib 2019, 15.35

Joint Committee on European Union Affairs to discuss Engagement on alliance-building

16 Aib 2019, 11.08

Committee on Climate Action launches final report; calls for action on tackling climate change

16 Aib 2019, 10.15

Justice Committee to hear about the regulation and control of the gambling sector

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Déanaimid comóradh i mbliana ar Dáil100, comóradh céad bliain na Chéad Dála, a raibh a céad suí poiblí aici an 21 Eanáir 1919.

An raibh a fhios agat?

Cuireadh deireadh le Seanad Éireann sa bhliain 1936 ach athbhunaíodh é faoi Bhunreacht na hÉireann sa bhliain 1938.

There is no problem defining the type of lobbyist who should be outlawed. It is a man waving brown envelopes in front of councillors to secure corrupt land rezonings.
Joe Higgins, Dáil Éireann, 19 Aibreán 2000

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

18 Aib 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2018

Uimh. 130 de 2018

18 Aib 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chlárú Sibhialta, 2019

Uimh. 12 de 2019

17 Aib 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (Leasú), 2018

Uimh. 106 de 2018

16 Aib 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rásaíocht Con, 2018

Uimh. 109 de 2018