Sceideal Dháil Éireann

Sceideal Sheanad Éireann

Sceideal na gcruinnithe

Páipéir ghnó

Níor foilsíodh aon pháipéir ghnó inniu.

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 16 MFómh 2021: foilsíodh 45 topaic, ina n-áirítear 124 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Aoine, 16 Iúil 2021: foilsíodh 11 topaic, ina n-áirítear 46 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee On Public Petitions an Déar, 16 MFómh 2021.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 16 MFómh 2021: Freagraíodh 322 Ceist Pharlaiminte.

Tá 160 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

International Week of Deaf People (IWDP)

This week is International Week of Deaf People (IWDP).

Find out how we are working to promote and improve access with Irish Sign Language to the Houses of the Oireachtas on our dedicated ISL web page, www.oireachtas.ie/ISL. You can also see all our latest videos with ISL interpretation, find out about a day in the life of our ISL interpreters and more.

Amharc ar an bhfíseán

Teilifís an Oireachtais

Díospóireacht Theilifís an Oireachtais | Eagrán Mhí Mheán Fómhair

This month's Oireachtas TV Debate is a climate special. Flor MacCarthy discusses the international response to climate change and the EU Green Deal with Emeritus Professor John Sweeney, Dr. Diarmuid Torney and climate journalist Anna Gumbau. Later, we asses the Irish response and discuss the Climate Action and Low Carbon Development (Amendment) Act 2021.

Amharc ar an bhfíseán

An tOireachtas agus an tAontas Eorpach

I ndiaidh an Bhreatimeachta

An tOireachtas agus an tAontas Eorpach

Foghlaim faoin obair a dhéanaimid leis an Aontas Eorpach, lena n-áirítear an méid seo a leanas: grinnscrúdú ar reachtaíocht AE a bheartaítear, an Coiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh agus Oifig Pharlaiminte Náisiúnta an Oireachtais sa Bhruiséil.

Éire: daonlathas parlaiminteach

Maidir leis an Oireachtas

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Preaseisiúintí

20 MFómh 2021, 17.40

Agriculture Committee resumes discussion on peat shortages, and CAP

20 MFómh 2021, 13.28

An Fochoiste um Meabhairshláinte le dúnadh Ionad Abhainn na Cora i gCorcaigh a phlé

19 MFómh 2021, 14.11

EU Affairs Committee to meet Commissioner for Economy Paolo Gentiloni

15 MFómh 2021, 17.02

Publication of the Parliamentary Budget Office’s Pre-Budget 2022 Commentary

15 MFómh 2021, 16.45

An Comhchoiste um Achainíocha ón bPobal chun breithniú a dhéanamh ar achainíocha a cuireadh faoina bhráid agus chun soláthar díreach agus nithe gaolmhara a phlé

An raibh a fhios agat?

Is mar léachtlann Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath a tógadh Seomra na Dála ar dtús agus osclaíodh mar léachtlann é sa bhliain 1897. Tá cruth ochtagánach ar an seomra agus bhíodh spás suí ann do 700 tráth.

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

16 MFómh 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Soláthar 20 faoin gcéad maidir le Tithíocht Shóisialta agus Inacmhainne), 2021

Uimh. 111 de 2021

16 MFómh 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Cearta Tionóntaí), 2021

Uimh. 112 de 2021

15 MFómh 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrasdul Cóir (Cearta Comhshaoil Oibrithe agus Pobail), 2021

Uimh. 110 de 2021

12 MFómh 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil Limistéir Mhuirí, 2021

Uimh. 104 de 2021