Tá an Dáil ar sos

59

lá go dtiocfaidh an Dáil ar ais

Tá an Seanad ar sos

60

lá go dtiocfaidh an Seanad ar ais

Tá na Tithe ar sos

59

lá go dtiocfaidh an Dáil ar ais

Páipéir ghnó

Níor foilsíodh aon pháipéir ghnó inniu.

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ón Tuairisc Oifigiúil:

Déar, 12 Iúil 2018: foilsíodh 38 topaic, ina n-áirítear 148 cainteoir agus vótáil den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 17 Iúil 2018: foilsíodh 12 topaic, ina n-áirítear 38 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee of Public Accounts an Déar, 12 Iúil 2018.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 12 Iúil 2018: Freagraíodh 777 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Votes for Women: Suffrage and Citizenship

This summer we are hosting an exhibition of artefacts, images and ephemera celebrating the Irish suffrage movement. To see the exhbition, come on a guided tour of Leinster House. There are four tours daily, Monday to Friday and admission is free.

Gnóthais bheaga agus mheánmhéide – cén chaoi a gcuideoimid leo ionas go mbeidh siad rathúil?

Tá sé i gceist ag Coiste Comhairliúcháin Phoiblí an tSeanaid doiciméad togra i gcomhair straitéis náisiúnta chomhtháite a chruthú chun tacú le cothú, fás agus inbhuanaitheacht na ngnóthas beag agus meánmhéide dúchasach in Éirinn. Tugtar cuireadh d'eagraíochtaí agus do dhaoine aonair a gcion a dhéanamh trí aighneachtaí i scríbhinn a sheoladh isteach chuig an gCoiste.

Preaseisiúintí

19 Iúil 2018, 14.00

Oireachtas exhibition marking 100 years of suffrage opens to public

19 Iúil 2018, 11.20

Picture of Constance Markievicz, first woman elected to House of Commons, gifted to UK by Ceann Comhairle

18 Iúil 2018, 11.00

Budgetary Oversight Committee raises questions on Rainy Day Fund in Interim Pre-Budget Report

17 Iúil 2018, 17.30

Parliamentary Budget Office publishes Quarterly Economic and Fiscal Commentary

17 Iúil 2018, 14.01

Protocols in relation to the use of the National Anthem should be introduced- Seanad Public Consultation Committee report

An raibh a fhios agat?

Ba é an Ceann Comhairle is faide seirbhís Proinsias Ó Fathaigh (Frank Fahy) a raibh an post aige ar feadh 19 mbliana, ón 7ú go dtí an 14ú Dáil.

There is a modern idea that Parties win elections not so much because of the programmes they offer to the public and the speeches made by their leaders as by the image of themselves that they succeed in imprinting on the public mind.
Seán Lemass, Dáil Éireann, 20 Iúil 1960

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

18 Iúil 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Caidrimh Thionscail (Leasú), 2018

Uimh. 89 de 2018

17 Iúil 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú), 2017

Uimh. 108 de 2017

17 Iúil 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Aoisliúntas na Seirbhíse Poiblí (Aois Scoir), 2018

Uimh. 76 de 2018

17 Iúil 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Oideachais (Leas) (Leasú), 2017

Uimh. 109 de 2017