Sceideal Dháil Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 20 Meith 2018

An chéad lá eile

Sceideal Sheanad Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 20 Meith 2018

An chéad lá eile

Sceideal na gcruinnithe

An lá roimhe sin

Inniu, 20 Meith 2018

An chéad lá eile
Páipéir ghnó
Dáil Order Paper (Wed) (PDF)

Dáil Order Paper (Wed)

Dáil Question Paper (Wed) (PDF)

Dáil Question Paper (Wed)

Seanad Order Paper (Wed) (PDF)

Seanad Order Paper (Wed)

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ón Tuairisc Oifigiúil:

Máirt, 19 Meith 2018: foilsíodh 33 topaic, ina n-áirítear 81 cainteoir agus vótáil den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 19 Meith 2018: foilsíodh 10 topaic, ina n-áirítear 27 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee of Public Accounts an Déar, 14 Meith 2018.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 19 Meith 2018: Freagraíodh 83 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Decriminalisation of homosexuality

25th Anniversary

Decriminalisation of homosexuality

It is 25 years since the Criminal Law (Sexual Offences) Act 1993 was passed. The Houses of the Oireachtas marked this important turning point with apologies in the Dáil and Seanad for the harm caused to people by the laws repealed in 1993.

Studio debate

Strasbourg special - Oireachtas TV debate

Oireachtas TV has produced a special debate filmed in Strasbourg. Flor MacCarthy meets MEPs and journalists to discuss the European Parliament plenary sittings and the future of Europe in light of Brexit. Guests include MEPs Lynn Boylan, Brian Hayes, Mairead McGuinness and Marian Harkin.

Amharc ar an bhfíseán

Preaseisiúintí

20 Meith 2018, 12.01

Finance Committee continues hearings on banking sector with AIB CEO

19 Meith 2018, 17.00

Tusla Chief Executive Fred McBride to appear before Children & Youth Affairs Committee

19 Meith 2018, 16.25

Minister Eoghan Murphy to address Housing Committee on homeless figures

19 Meith 2018, 16.03

Rochtain ar na healaíona do chách ar chlár an Choiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht

19 Meith 2018, 15.55

Transport Committee to focus on bus corridor proposals and situation regarding disqualified driving licences

An raibh a fhios agat?

Sa bhliain 1979, ba í Máire Geoghegan-Quinn an chéad bhean a fuair post i gComh-Aireacht na hÉireann ó bunaíodh an Stát sa bhliain 1922.

It is right that we should take the opportunity, now, of rolling back over 130 years of legislative prohibition which is discriminatory, which reflects an inadequate understanding of the human condition.
Máire Geoghegan-Quinn, Dáil Éireann, 23 June 1993

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

19 Meith 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú), 2017

Uimh. 108 de 2017

19 Meith 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, 2018

Uimh. 55 de 2018

19 Meith 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Iniúchadh Neamhspleách ar Chóiríocht Éigeandála do Dhaoine gan Dídean agus ar Sholáthar Díreach, 2018

Uimh. 60 de 2018

15 Meith 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Árachais (Leasú), 2018

Uimh. 59 de 2018