Cabhair

You can enter multiple filters, including:

- Year(s) e.g. 2014-2017, 1990
- Keyword(s) e.g. finance, mental health
- Number of Bill or Act e.g. 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

5389 torthaí i Billí agus Achtanna

5389 torthaí i Billí agus Achtanna

Leathanach 1 de 270

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

6 Ean 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Árachais (Srian le Praghsáil Dhifreálach agus Próifíliú), 2021

Uimh. 1 de 2021

18 Noll 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pá Seirbhíse Poiblí, 2020

Uimh. 78 de 2020

16 Noll 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ghóchumadh, 2020

Uimh. 77 de 2020

16 Noll 2020
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Dhócmhainneacht Phearsanta (Leasú), 2020

Uimh. 76 de 2020

18 Noll 2020
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Leithreasa, 2020

Uimh. 75 de 2020

8 Noll 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Staidrimh (Na Deich mBliana de Chomórthaí Céad Bliain), 2020

Uimh. 74 de 2020

8 Noll 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Vótáil Pharlaiminteach Chianda), 2020

Uimh. 73 de 2020

4 Noll 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 2020

Uimh. 72 de 2020

3 Noll 2020
Defeated

An Bille um Moratóir ar Ionnarbadh (Covid-19), 2020

Uimh. 71 de 2020

14 Noll 2020
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an bPríomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar (Athshuíomh), 2020

Uimh. 70 de 2020

1 Noll 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fháltais ó Choireacht (Mórthreascairtí ar Chearta an Duine), 2020

Uimh. 69 de 2020

26 Samh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Eagrú Ama Oibre (Leasú) (Saoire Bhliantúil a Thabhairt Anonn) (Covid-19), 2020

Uimh. 68 de 2020

25 Samh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Choimisiún Leasa Shóisialaigh, 2020

Uimh. 67 de 2020

16 Noll 2020
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Leasa Shóisialaigh, 2020

Uimh. 66 de 2020

24 Samh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na dTithe (Caighdeáin le haghaidh Tithe ar Cíos), 2020

Uimh. 65 de 2020

24 Samh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cháilíocht Saoil in Éirinn a Thomhas, 2020

Uimh. 64 de 2020

24 Samh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rialáil Tuirbíní Gaoithe, 2020

Uimh. 63 de 2020

19 Samh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Brústocaireacht a Rialáil (Leasú), 2020

Uimh. 62 de 2020

16 Noll 2020
Enacted

An tAcht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020

Uimh. 25 de 2020

An Bille Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020

Uimh. 61 de 2020

16 Noll 2020
Enacted

An tAcht Árachais Sláinte (Leasú), 2020.

Uimh. 24 de 2020

An Bille Árachais Sláinte (Leasú), 2020

Uimh. 60 de 2020