Cabhair

You can enter multiple filters to search for bills or acts, including:

Year(s), eg, 2014-2017, 1990
Keyword(s), eg, finance, mental health
Bill or Act number, eg, 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

5158 results in Billí agus Achtanna

5158 results in Billí agus Achtanna

Leathanach 1 de 258

Show: 20 per page

19 MFómh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cearta Geilleagracha, Comhdhaonnacha agus Cultúir), 2018

Uimh. 99 de 2018

19 MFómh 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Meabhair-Shláinte (Orduithe Athnuachana), 2018

Uimh. 98 de 2018

8 Lún 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta (Leasú) (Uimh. 2), 2018

Uimh. 97 de 2018

7 Lún 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Rialtais Áitiúil (Rátaí), 2018

Uimh. 96 de 2018

1 Lún 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) (Leasú), 2018

Uimh. 95 de 2018

19 MFómh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Cróinéirí (Leasú), 2018

Uimh. 94 de 2018

25 Iúil 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) (Leasú), 2018

Uimh. 93 de 2018

25 Iúil 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheartas Coiriúil (Aitheantas Frithpháirteach do Bhreithiúnais agus Cinntí Promhaidh), 2018

Uimh. 92 de 2018

25 Iúil 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Rialtais Áitiúil, 2018

Uimh. 91 de 2018

23 Iúil 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018

Uimh. 90 de 2018

18 Iúil 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Caidrimh Thionscail (Leasú), 2018

Uimh. 89 de 2018

17 Iúil 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Carthanas (Cearta an Duine), 2018

Uimh. 88 de 2018

20 MFómh 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cion a aisghairm arb éard é ní diamhaslach a fhoilsiú nó a aithris), 2018

Uimh. 87 de 2018

12 Iúil 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Ricseánna a Rialáil) (Leasú), 2018

Uimh. 86 de 2018

12 Iúil 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhroinnt Saoire agus Sochair Máithreachais, 2018

Uimh. 85 de 2018

11 Iúil 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Údarás Forbartha Bhaile Átha Cliath (An Lárchathair Thuaidh), 2018

Uimh. 84 de 2018

11 Iúil 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ionsaithe ar Dhaoine Scothaosta, 2018

Uimh. 83 de 2018

11 Iúil 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ghníomhú ar son na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Tuairisciú ar an Athrú Aeráide), 2018

Uimh. 82 de 2018

20 MFómh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Bhainc Ceannais (Bunachar Sonraí Náisiúnta d'Fhaisnéis faoi Éilimh), 2018

Uimh. 81 de 2018

19 MFómh 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Shláinte Leanaí, 2018

Uimh. 80 de 2018