Cabhair

You can enter multiple filters, including:

- Year(s) e.g. 2014-2017, 1990
- Keyword(s) e.g. finance, mental health
- Number of Bill or Act e.g. 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

5345 torthaí i Billí agus Achtanna

5345 torthaí i Billí agus Achtanna

Leathanach 1 de 268

Taispeáin: 20 in aghaidh an leathanaigh

30 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2020

Uimh. 35 de 2020

29 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chumhacht Aireachta (Aisghairm) (Cosc ar Chónaí Comhroinnte agus ar Thógáil le Ligean ar Cíos), 2020

Uimh. 34 de 2020

24 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille Náisiúntacht agus Shaoránacht Éireann (Saoránacht do Leanaí), 2020

Uimh. 33 de 2020

30 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Foraoiseachta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020

Uimh. 32 de 2020

18 MFómh 2020
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Aerfoirt Stáit (Grúpa na Sionainne) (Leasú), 2020

Uimh. 31 de 2020

18 MFómh 2020
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille fá Choiste Comhairleach Náisiúnta um Braitheoireacht, 2020

Uimh. 30 de 2020

23 MFómh 2020
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chomhpháirtíochtaí Teoranta Infheistíochta (Leasú), 2020

Uimh. 29 de 2020

17 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shaoire Bhreoiteachta agus um Shaoire do Thuismitheoirí (Covid-19), 2020

Uimh. 28 de 2020

16 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na dTithe (Forálacha Sealadacha maidir le Ligin Ghearrthéarma), 2020

Uimh. 27 de 2020

16 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shláinte agus Leas Ainmhithe (Cosc ar Chúrsáil Giorriacha), 2020

Uimh. 26 de 2020

15 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Praghsáil Chothromasach ar Mhairteoil, 2020

Uimh. 25 de 2020

15 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Bás Dínitiúil, 2020

Uimh. 24 de 2020

23 MFómh 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú), 2020

Uimh. 23 de 2020

11 MFómh 2020
Enacted

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cumhachtaí Forfheidhmiúcháin) (Covid-19), 2020

Uimh. 14 de 2020

An Bille um Cheartas Coiriúil (Cumhachtaí Forfheidhmiúcháin) (Covid-19), 2020

Uimh. 22 de 2020

28 Iúil 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Ceart chun Tithíochta), 2020

Uimh. 21 de 2020

28 Iúil 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Airí agus Airí Stáit (Comharbaí), 2020

Uimh. 20 de 2020

1 Lún 2020
Enacted

An tAcht um Fhorálacha Airgeadais (Covid-19) (Uimh. 2), 2020

Uimh. 8 de 2020

An Bille um Fhorálacha Airgeadais (Covid-19) (Uimh. 2), 2020

Uimh. 19 de 2020

6 Lún 2020
Enacted

An tAcht um an Dlí Sibhialta agus an Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020

Uimh. 13 de 2020

An Bille um an Dlí Sibhialta agus an Dlí Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020

Uimh. 18 de 2020

1 Lún 2020
Enacted

An tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe agus Luacháil, 2020

Uimh. 7 de 2020

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe agus Luacháil, 2020

Uimh. 17 de 2020

21 Iúil 2020
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Leasú) (Cúram Baile Gairmiúil), 2020

Uimh. 16 de 2020