Aimsigh acmhainní agus imeachtaí le haghaidh scoláirí pholaitíocht agus shochaí na sraithe sinsearaí.

An Pholaitíocht agus an tSochaí: Eispéiris Bheo

Rang na polaitíochta agus na sochaí ó Choláiste Pobail Chaisleán Cnucha ag tabhairt cuairt ar Theach Laighean

An Pholaitíocht agus an tSochaí: Eispéiris Bheo

Senior cycle politics and society students are invited to take part in two live experiences from their own classrooms:

  • Leinster House virtual visit A virtual tour of Leinster House and a look at the live debates in the Dáil, Seanad and Committees. Students then participate in a workshop on parliamentary politics with time to discuss topics of their choice and ask questions.
    (90 minutes approx)
  • Ceann go Ceann video conference Students and teachers have the chance to speak directly to the Ceann Comhairle, Seán Ó Fearghaíl, and ask him all their questions about Irish politics and the Oireachtas.
    (40 minutes approx)
TY work experience

TY experience

TY work experience

We are sorry we cannot run our popular transition year work experience programme at present.

We are putting together a virtual TY programme for 2021. If you would like us to keep informed about this, please contact the education officer.

An Idirbhliain

Tionscadail idirbhliana

An Idirbhliain

An bhfuil smaointe á lorg agat do thionscadail Idirbhliana? Céard faoi chomhaireamh toghcháin nó reifreann a reáchtáil, nó ligean don rang comhairliúchán a eagrú?

Áirítear inár sraith An daonlathas a fhiosrú do OSSP na Sraithe Sóisearaí trí thionscadal gníomhaíochta daonlathais le treoracha iomlána, nithe inphriontáilte agus taispeántais sleamhnáin.

Ceart vótála agus Saoránacht

Plean ceachta

Ceart vótála agus Saoránacht

Cad a cheapfadh na sufraigéidí a throid ar son an vóta in Éirinn faoin dul chun cinn a rinneadh i dtreo comhionannas iomlán inscne i bpolaitíocht na hÉireann? Úsáid an plean ceachta seo chun an cheist a iniúchadh.

Chun tuilleadh a fhoghlaim faoin bhfeachtas ar son an vóta in Éirinn, tabhair cuairt ar leathanaigh Vótáil100.

Eolaíocht na bpobalbhreitheanna

Plean ceachta

Eolaíocht na bpobalbhreitheanna

Cuidigh le scoláirí polaitíochta agus sochaí na sraithe sinsearaí tuiscint a fháil ar an gcaoi a gcuirtear pobalbhreitheanna i dtoll a chéile agus an chaoi le hanailís agus léirmhíniú a dhéanamh orthu.

Tógfaidh sé trí rang chun an cleachtadh seo a chur i gcrích, lena n-áirítear rang dúbailte go hidéalach.

Club TED-Ed

Comhaltaí Chlub TED-Ed i dTithe an Oireachtais

Club TED-Ed

Ar an 8 Márta 2019, thug 15 scoláire idirbhliana agus as an gcúigiú bliain cainteanna ar stíl TED i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Roghnaíodh na scoláirí ó iarratasóirí ar fud na tíre. Cuireadh faoi oiliúint iad agus tugadh tacaíocht dóibh trí fhíschomhdháil agus thug siad cuairt ar Theach Laighean chun cóitseáil don labhairt phoiblí a fháil. Beidh na cuir i láthair ar fáil ar an gcainéal YouTube TED-Ed Student Talks.