Aimsigh acmhainní agus imeachtaí le haghaidh scoláirí pholaitíocht agus shochaí na sraithe sinsearaí.

An Pholaitíocht agus an tSochaí: Eispéiris Bheo

Rang na polaitíochta agus na sochaí ó Choláiste Pobail Chaisleán Cnucha ag tabhairt cuairt ar Theach Laighean

An Pholaitíocht agus an tSochaí: Eispéiris Bheo

Tugtar cuireadh do ranganna na Polaitíochta agus na Sochaí don Ardteistiméireacht a bheith páirteach in dhá eispéireas bheo: cuairt ar Theach Laighean nó físchomhdháil "Ceann go Ceann" le Ceann Comhairle Dháil Éireann.

  • Áireofar leis an gcuairt ar Theach Laighean turas ar Sheomra na Dála agus ar Sheomra an tSeanaid. Reáchtálfaidh na scoláirí a ndíospóireacht féin ina dhiaidh sin i gceann de na seomraí Coiste. Is gnách go ndéantar plé ar cheann de na ceithre theideal a leagtar síos faoi choinne an tionscadail saoránachta. Corruair buaileann Teachtaí Dála ó dháilcheantair na scoileanna isteach le haghaidh comhrá.
  • Maidir leis an bhfíschomhdháil "Ceann go Ceann", beidh deis ag na scoláirí agus ag na múinteoirí labhairt go díreach leis an gCeann Comhairle, Seán Ó Fearghaíl, agus a gcuid ceisteanna uile a chur air faoi pholaitíocht na hÉireann agus faoin Oireachtas.
Plean ceachta: Eolaíocht na bpobalbhreitheanna

Plean ceachta: Eolaíocht na bpobalbhreitheanna

Cuidigh le scoláirí polaitíochta agus sochaí na sraithe sinsearaí tuiscint a fháil ar an gcaoi a gcuirtear pobalbhreitheanna i dtoll a chéile agus an chaoi le hanailís agus léirmhíniú a dhéanamh orthu.

Club TED-Ed

Comhaltaí Chlub TED-Ed i dTithe an Oireachtais

Club TED-Ed

Ar an 8 Márta 2019, thug 15 scoláire idirbhliana agus as an gcúigiú bliain cainteanna ar stíl TED i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Roghnaíodh na scoláirí ó iarratasóirí ar fud na tíre. Cuireadh faoi oiliúint iad agus tugadh tacaíocht dóibh trí fhíschomhdháil agus thug siad cuairt ar Theach Laighean chun cóitseáil don labhairt phoiblí a fháil. Beidh na cuir i láthair ar fáil ar an gcainéal YouTube TED-Ed Student Talks.