Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

An tSraith Shinsearach

Aimsigh acmhainní agus imeachtaí le haghaidh scoláirí idirbhliana agus scoláirí polaitíochta agus sochaí na sraithe sinsearaí.

An Pholaitíocht agus an tSochaí: Eispéiris Bheo

Rang na polaitíochta agus na sochaí ó Choláiste Pobail Chaisleán Cnucha ag tabhairt cuairt ar Theach Laighean

An Pholaitíocht agus an tSochaí: Eispéiris Bheo

Tugtar cuireadh do scoláirí na polaitíochta agus na sochaí páirt a ghlacadh in dhá eispéireas beo óna seomraí ranga féin:

  • Cuairt fhíorúil ar Theach Laighean Turas fíorúil ar Theach Laighean agus sracfhéachaint ar dhíospóireachtaí beo sa Dáil, sa Seanad agus i gCoistí. Glacann scoláirí páirt i gceardlann i bpolaitíocht pharlaiminteach ansin agus bíonn am acu topaicí dá rogha a phlé agus ceisteanna a chur.
    (timpeall 90 nóiméad)
  • Físchomhdháil "Ceann go Ceann" Beidh deis ag na scoláirí agus ag na múinteoirí labhairt go díreach leis an gCeann Comhairle, Seán Ó Fearghaíl, agus a gcuid ceisteanna uile a chur air faoi pholaitíocht na hÉireann agus faoin Oireachtas.
    (timpeall 40 nóiméad)

TY experience weeks

Applications are now closed for our TY experience weeks during the school year 2021-2022.

We plan to run three experience weeks this school year, including one through Irish. Each week accommodates 25 students.

Smaointe do thionscadail idirbhliana

Tionscadail idirbhliana

Smaointe do thionscadail idirbhliana

An bhfuil smaointe á lorg agat do thionscadail Idirbhliana? Céard faoi chomhaireamh toghcháin nó reifreann a reáchtáil, nó ligean don rang comhairliúchán a eagrú?

Áirítear inár sraith An daonlathas a fhiosrú do OSSP na Sraithe Sóisearaí trí thionscadal gníomhaíochta daonlathais le treoracha iomlána, nithe inphriontáilte agus taispeántais sleamhnáin.

Taighde agus anailís

Ar mhaith leat féachaint níos grinne ar roinnt de na saincheisteanna tábhachtacha i bpolaitíocht na hÉireann? Féadfaidh tú rochtain a fháil ar pháipéir choimre neamhchlaonta a chuireann ár Seirbhís Leabharlainne agus Taighde ar fáil.

Ceart vótála agus Saoránacht

Plean ceachta

Ceart vótála agus Saoránacht

Cad a cheapfadh na sufraigéidí a throid ar son an vóta in Éirinn faoin dul chun cinn a rinneadh i dtreo comhionannas iomlán inscne i bpolaitíocht na hÉireann? Úsáid an plean ceachta seo chun an cheist a iniúchadh.

Chun tuilleadh a fhoghlaim faoin bhfeachtas ar son an vóta in Éirinn, tabhair cuairt ar leathanaigh Vótáil100.

Eolaíocht na bpobalbhreitheanna

Plean ceachta

Eolaíocht na bpobalbhreitheanna

Cuidigh le scoláirí polaitíochta agus sochaí na sraithe sinsearaí tuiscint a fháil ar an gcaoi a gcuirtear pobalbhreitheanna i dtoll a chéile agus an chaoi le hanailís agus léirmhíniú a dhéanamh orthu.

Tógfaidh sé trí rang chun an cleachtadh seo a chur i gcrích, lena n-áirítear rang dúbailte go hidéalach.

Club TED-Ed

Comhaltaí Chlub TED-Ed i dTithe an Oireachtais

Club TED-Ed

Ar an 8 Márta 2019, thug 15 scoláire idirbhliana agus as an gcúigiú bliain cainteanna ar stíl TED i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Roghnaíodh na scoláirí ó iarratasóirí ar fud na tíre. Cuireadh faoi oiliúint iad agus tugadh tacaíocht dóibh trí fhíschomhdháil agus thug siad cuairt ar Theach Laighean chun cóitseáil don labhairt phoiblí a fháil. Beidh na cuir i láthair ar fáil ar an gcainéal YouTube TED-Ed Student Talks.

Barr
Roinn