Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

An Buiséad

TCÉ

Féach isteach

Lá an Bhuiséid

Tá lá an Bhuiséid ar cheann de na laethanta is tábhachtaí i bhféilire Thithe an Oireachtais. Cuireann an tAire Airgeadais an Ráiteas Buiséid faoi bhráid Dháil Éireann lá an Bhuiséid. Tugtar cuntas sa Ráiteas Buiséid ar an dearcadh ginearálta eacnamaíoch agus fioscach agus ar na hathruithe atá beartaithe ag an Rialtas a dhéanamh ar chánacha agus ar chaiteachas. Bíonn deis ag Teachtaí Dála óráidí a dhéanamh mar fhreagra ar an Ráiteas Buiséid.

Tar éis an Ráiteas Buiséid a thabhairt, tairgeann an Rialtas rúin airgeadais, agus déanann Dáil Éireann díospóireacht ar na rúin sin. Uaireanta maireann an díospóireacht roinnt laethanta. Mura n-aontaíonn an Dáil le rúin airgeadais an Rialtais, déantar vótáil a ghairm agus dearbhaítear cibé acu atá na rúin rite nó caillte.

Tar éis an Bhuiséid

D'fhéadfadh sé go gcaithfeadh an Rialtas iarraidh ar Thithe an Oireachtais reachtaíocht áirithe a leasú, d'fhonn na hathruithe a mhol sé sa Ráiteas Buiséid a chur i bhfeidhm. Déanann sé é sin trí Bhillí a thabhairt isteach. Mar shampla, chun an méid cánach a ghearrtar a athrú, tugann an Rialtas Bille Airgeadais isteach agus chun íocaíochtaí leasa shóisialaigh a athrú, tugann an Rialtas Bille Leasa Shóisialaigh isteach. Déantar díospóireacht ar na Billí sin de ghnáth agus déanann Tithe an Oireachtais iad a rith faoi dheireadh na bliana.

Clár speisialta ar Theilifís an Oireachtais

Clár speisialta maidir le Buiséad 2022

Féach ar thuairisciú agus anailís ar Bhuiséad 2022 a chraol Teilifís an Oireachtais ar an 12 Deireadh Fómhair 2021.

Amharc ar an bhfíseán

Díospóireachtaí faoi Bhuiséad 2022

Díospóireachtaí

Díospóireachtaí faoi Bhuiséad 2022

Féach ar na díospóireachtaí faoi Bhuiséad 2021 a tharla i nDáil Éireann agus i Seanad Éireann ar an 12 Deireadh Fómhair 2021, sin nó léigh iad.

Reachtaíocht maidir le Buiséad 2022

Reachtaíocht

Reachtaíocht maidir le Buiséad 2022

Féach ar an reachtaíocht a tugadh isteach chun Buiséad 2022 a chur i bhfeidhm.

An tOireachtas agus an Buiséad

An tOireachtas agus an Buiséad

Chun tuilleadh eolais a fháil ar ról an Oireachtais sa Bhuiséad, féach grafaic faisnéise SLaT.

An Coiste um Fhormhaoirsiú Buiséid

Bíonn cruinnithe ag an gCoiste um Fhormhaoirsiú Buiséid le páirtithe leasmhara agus déanann sé athbhreithniú ar shaincheisteanna a bhíonn mar chuid de na breithnithe ar an mbuiséad. Foilsíonn sé tuarascáil roimh an gcáinaisnéis le moltaí don Rialtas.

An Oifig Buiséid Pharlaiminteach (OPB)

Cuireann Oifig Buiséid Pharlaiminteach Thithe an Oireachtais faisnéis, anailís agus comhairle neamhspleách agus neamhchlaonta ar fáil do Thithe an Oireachtais. Is príomhfhoinse faisnéis airgeadais agus buiséadaithe í an Oifig Buiséid Pharlaiminteach le haghaidh Comhaltaí den Oireachtas.

Budget 2021

Clár speisialta ar Theilifís an Oireachtais

Clár speisialta maidir le Buiséad 2021

Féach tuairisciú agus anailís ar Bhuiséad 2021 a rinne Teilifís an Oireachtais a chraoladh ar Lá an Bhuiséid 2020.

Amharc ar an bhfíseán

Díospóireachtaí faoi Bhuiséad 2021

Díospóireachtaí

Díospóireachtaí faoi Bhuiséad 2021

Féach ar na díospóireachtaí faoi Bhuiséad 2021 i nDáil Éireann agus i Seanad Éireann nó léigh iad.

Reachtaíocht maidir le Buiséad 2021

Reachtaíocht

Reachtaíocht maidir le Buiséad 2021

Féach ar an reachtaíocht a tugadh isteach chun Buiséad 2021 a chur i bhfeidhm.

Buiséad 2020

Buiséad 2020

Díospóireachtaí

Buiséad 2020

Féach ar na díospóireachtaí faoi Bhuiséad 2020 i nDáil Éireann agus i Seanad Éireann nó léigh iad.

Buiséad 2020: reachtaíocht

Reachtaíocht

Buiséad 2020: reachtaíocht

Féach ar an reachtaíocht a tugadh isteach chun Buiséad 2020 a chur i bhfeidhm.

Físeán ISL

Ráitis maidir le Buiséad 2020

Féach ar Ráitis maidir le Buiséad 2020 sa Dáil le Teanga Chomharthaíochta na hÉireann (ISL).

Amharc ar an bhfíseán

Buiséad 2019

Buiséad 2019

Díospóireachtaí

Buiséad 2019

Féach nó léigh na díospóireachtaí faoi Bhuiséad 2019 i nDáil Éireann agus i Seanad Éireann.

Buiséad 2019: reachtaíocht

Reachtaíocht

Buiséad 2019: reachtaíocht

Féach ar an reachtaíocht a tugadh isteach chun Buiséad 2019 a chur i bhfeidhm.

Físeán

Buiséad 2019 - Díospóireacht Stiúideo

Féach ar chlár faisnéise Theilifís an Oireachtais ar Bhuiséad 2019, lena n-áirítear díospóireacht phainéil, tuairimí ó pholaiteoirí agus anailís ó dhaoine atá ag obair san earnáil tithíochta agus ar son daoine gan dídean. Áirítear leis an scannán freisin físeán de ráiteas buiséid an Aire sa Dáil.

Amharc ar an bhfíseán

Cáinaisnéis 2018

Buiséad 2018: díospóireachtaí

Féach nó léigh na díospóireachtaí faoi Bhuiséad 2018 i nDáil Éireann agus i Seanad Éireann.

Buiséad 2018: reachtaíocht

Féach ar an reachtaíocht a tugadh isteach chun Buiséad 2018 a chur i bhfeidhm.

Nuashonraithe go deireanach: 13 Deireadh Fómhair 2020

Barr
Roinn