Íoslódáil comhaid físe

Tá comhaid uaire d’imeachtaí craolta ar fáil anois lena n-íoslódáil gach uair an chloig ar laethanta suí. Cothaítear comhaid ar feadh tréimhse leantach coicíse.

Brabhsáil an chartlann

Féach ar fhíseáin d’imeachtaí a bhí ar siúl ó thús théarma na Dála reatha i Márta 2016.

Éist ar an bhfón


Dáil Éireann + 353 (0) 1 618 4000

Seanad Éireann + 353 (0) 1 618 4001

Físeáin le déanaí

Restoration of historic Leinster House (trailer)

Cláir Faisnéise Theilifís an Oireachtais

Máirt, 14 Ean 2020

A short trailer for the Oireachtas TV documentary entitled "The Restoration: Historic Leinster House 2017-2019". The documentary will air in two parts on Oireachtas TV.

Part 1 - 19 Jan at 21:00

Part 2 - 26 Jan at 21:00

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 18 Noll 2019

Coistí

Access to Justice and Legal Costs (Resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 18 Noll 2019

Coistí

RCOG Independent Expert Panel Review into Cervical Screening in Cases of Cervical Cancer in Ireland between 2008 - 2018

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 18 Noll 2019

Coistí

Governance at, and funding to, the Football Association of Ireland, and related matters.

Amharc ar an bhfíseán

Féach orainn ar an teilifís

CAINÉAL TEILIFÍSE

Féach orainn ar an teilifís

Craolann ár gcainéal teilifíse 24 uair an chloig sa lá chuig tithe na hÉireann trí Saorview, Sky, Virgin Media, eir Vision agus Vodafone.

Léirithe Theilifís an Oireachtais

INTÍ

Léirithe Theilifís an Oireachtais

Léirímid cláir faisnéise, plé painéil agus cainteanna stairiúla, agus craolaimid imeachtaí Oireachtais a mbíonn suim ag an bpobal iontu.

Faigh rochtain ar eolas

Mar chraoltóir náisiúnta, cloíonn Teilifís an Oireachtais le rialacha rochtana a aontaíodh le hÚdarás Craolacháin na hÉireann maidir leis na leibhéil fotheidealaithe inár gcláir. Más mian leat gearán a chur isteach faoi cháilíocht na bhfotheideal ar Theilifís an Oireachtais tá tuilleadh eolais le fáil thíos.

Cóid leabaithe

Tá cóid leabaithe ar fáil dár mbeoshruthanna. Tá úsáid faoi réir ár rialacha clúdaigh. Cuir an chreidiúint seo a leanas san áireamh. “Soláthraíonn Seirbhís Thithe an Oireachtais beoshruthú an Oireachtais, i gcomhar le HEAnet, Líonra Náisiúnta na hÉireann um Oideachas agus Taighde.”

Ag craoladh i bparlaimintí eile

Tá Éire ar cheann de roinnt tíortha a chraolann imeachtaí beo, gan athrú óna reachtais. Ach ní dhéanann gach tír amhlaidh. Féach ar liosta reachtas ar fud an domhain a dhéanann beoshruthú ar imeachtaí ar líne (le caoinchead C-SPAN).

Sonraí teagmhála

Tá an tAonad Craolacháin freagrach as gach craolachán parlaiminteach, lena n-áirítear cainéal Theilifís an Oireachtais. Ba cheart fiosrúcháin maidir lenár gclár ISL nó le fotheidil a chur chuig Oifigeach Idirchaidrimh Rochtana Theilifís an Oireachtais. Ba cheart ceisteanna faoi chomhaid físeáin in-íoslódáilte a chur ar an bhFoireann Gréasáin.
 

An tAonad Craolacháin
Tithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
+353 (0) 1 618 3789
broadcast@oireachtas.ie

Oifigeach Idirchaidrimh Rochtana Theilifís an Oireachtais
Tithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
+353 (0) 1 618 3419
tim.clare@oireachtas.ie

An Fhoireann Gréasáin
Tithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
+353 (0) 1 618 3066
web@oireachtas.ie