Íoslódáil comhaid físe

Féadfar comhaid laethúla a íoslódáil go díreach ónár gcartlann físe. Deas-chliceáil fad is atá físeán ag seinm chun é a íoslódáil. Tá comhaid uair an chloig ar fáil ar feadh tréimhse leantach coicíse.

Brabhsáil an chartlann

Féach ar fhíseáin d’imeachtaí a bhí ar siúl ó thús théarma na Dála reatha i Márta 2016

Éist ar an bhfón


Dáil Éireann + 353 (0) 1 618 4000

Seanad Éireann + 353 (0) 1 618 4001

Físeáin le déanaí

Déar, 21 Meith 2018

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil, agus Cosaint

Agenda: (i) Recent Christian Aid Ireland Tax Report (representatives from Christian Aid Ireland); (ii) The current political situation in Cuba (Fernando Gonzáles M.P.)

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 21 Meith 2018

An Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

Matters relating to the Banking Sector (resumed)

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 21 Meith 2018

An Coiste um Chuntais Phoiblí

C&AG Report 2016 Chapter 14: Control of Ireland's Bilateral Assistance Programme
Appropriation Accounts 2016 Vote 27: International Co-operation
Appropriation Accounts 2016 Vote 28: Foreign Affairs and Trade

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 21 Meith 2018

An Coiste um Oideachas agus Scileanna

The management and operations of Caranua

Amharc ar an bhfíseán

Féach orainn ar an teilifís

CAINÉAL TEILIFÍSE

Féach orainn ar an teilifís

Craolann ár gcainéal teilifíse 24 uair an chloig sa lá chuig tithe na hÉireann trí Saorview, Sky, Virgin Media, eir Vision agus Vodafone

Léirithe Theilifís an Oireachtais

INTÍ

Léirithe Theilifís an Oireachtais

Léirímid cláir faisnéise, plé painéil agus cainteanna stairiúla, agus craolaimid imeachtaí Oireachtais a mbíonn suim ag an bpobal iontu

Cóid leabaithe

Tá cóid leabaithe ar fáil dár mbeoshruthanna. Tá úsáid faoi réir ár rialacha clúdaigh. Cuir an chreidiúint seo a leanas san áireamh. “Soláthraíonn Seirbhís Thithe an Oireachtais beoshruthú an Oireachtais, i gcomhar le HEAnet, Líonra Náisiúnta na hÉireann um Oideachas agus Taighde.”

Sonraí teagmhála

Tá an tAonad Craolacháin freagrach as gach craolachán parlaiminteach, lena n-áirítear cainéal Theilifís an Oireachtais.
 

An tAonad Craolacháin
Tithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
+353 (0) 1 618 3789
broadcast@oireachtas.ie