Íoslódáil comhaid físe

Féadfar comhaid laethúla a íoslódáil go díreach ónár gcartlann físe. Deas-chliceáil fad is atá físeán ag seinm chun é a íoslódáil. Tá comhaid uair an chloig ar fáil ar feadh tréimhse leantach coicíse.

Brabhsáil an chartlann

Féach ar fhíseáin d’imeachtaí a bhí ar siúl ó thús théarma na Dála reatha i Márta 2016

Éist ar an bhfón


Dáil Éireann + 353 (0) 1 618 4000

Seanad Éireann + 353 (0) 1 618 4001

Físeáin le déanaí

Máirt, 18 MFómh 2018

Dáil Éireann

Daily business in Dáil Éireann

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 18 MFómh 2018

An Coiste um Fhormhaoirsiú Buiséid

Priorities for Budget 2019
In attendance: Representatives from Construction Industry Federation; Representatives from Chambers Ireland

Amharc ar an bhfíseán

Máirt, 18 MFómh 2018

An Coiste um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol

Further Scrutiny of EU Legislative Proposals: COM(2018)340 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment (resumed);
Broadband Installation Issues (resumed): Representatives from eir

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 13 MFómh 2018

An Coiste um Ghníomhú ar son na hAeráide

Examination of the Third Report of the Citizens' Assembly

Amharc ar an bhfíseán

Féach orainn ar an teilifís

CAINÉAL TEILIFÍSE

Féach orainn ar an teilifís

Craolann ár gcainéal teilifíse 24 uair an chloig sa lá chuig tithe na hÉireann trí Saorview, Sky, Virgin Media, eir Vision agus Vodafone

Léirithe Theilifís an Oireachtais

INTÍ

Léirithe Theilifís an Oireachtais

Léirímid cláir faisnéise, plé painéil agus cainteanna stairiúla, agus craolaimid imeachtaí Oireachtais a mbíonn suim ag an bpobal iontu

Cóid leabaithe

Tá cóid leabaithe ar fáil dár mbeoshruthanna. Tá úsáid faoi réir ár rialacha clúdaigh. Cuir an chreidiúint seo a leanas san áireamh. “Soláthraíonn Seirbhís Thithe an Oireachtais beoshruthú an Oireachtais, i gcomhar le HEAnet, Líonra Náisiúnta na hÉireann um Oideachas agus Taighde.”

Sonraí teagmhála

Tá an tAonad Craolacháin freagrach as gach craolachán parlaiminteach, lena n-áirítear cainéal Theilifís an Oireachtais.
 

An tAonad Craolacháin
Tithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
+353 (0) 1 618 3789
broadcast@oireachtas.ie