Íoslódáil comhaid físe

Tá comhaid uaire d’imeachtaí craolta ar fáil anois lena n-íoslódáil gach uair an chloig ar laethanta suí. Coinnítear comhaid ar feadh tréimhse leantach míosa.

Brabhsáil an chartlann

Féach ar fhíseáin d’imeachtaí a bhí ar siúl ó Mhárta 2016.

Éist ar an bhfón


Dáil Éireann + 353 (0) 1 618 4000

Seanad Éireann + 353 (0) 1 618 4001

Físeáin le déanaí

Déar, 2 Aib 2020

Dáil Éireann

Daily business in Dáil Éireann

Amharc ar an bhfíseán

Déar, 2 Aib 2020

Teanga Chomharthaíochta na hÉireann

Daily business in Dáil Éireann Signed

Amharc ar an bhfíseán

Aoine, 27 Márta 2020

Seanad Éireann

Daily business in Seanad Éireann

Amharc ar an bhfíseán

Aoine, 27 Márta 2020

Teanga Chomharthaíochta na hÉireann

Daily business in Seanad Éireann signed

Amharc ar an bhfíseán

Féach orainn ar an teilifís

CAINÉAL TEILIFÍSE

Féach orainn ar an teilifís

Craolann ár gcainéal teilifíse 24 uair an chloig sa lá chuig tithe na hÉireann trí Saorview, Sky, Virgin Media, eir Vision agus Vodafone.

Léirithe Theilifís an Oireachtais

INTÍ

Léirithe Theilifís an Oireachtais

Léirímid cláir faisnéise, plé painéil agus cainteanna stairiúla, agus craolaimid imeachtaí Oireachtais a mbíonn suim ag an bpobal iontu.

Faigh rochtain ar eolas

Mar chraoltóir náisiúnta, cloíonn Teilifís an Oireachtais le rialacha rochtana a aontaíodh le hÚdarás Craolacháin na hÉireann maidir leis na leibhéil fotheidealaithe inár gcláir. Más mian leat gearán a chur isteach faoi cháilíocht na bhfotheideal ar Theilifís an Oireachtais tá tuilleadh eolais le fáil thíos.

Cóid leabaithe

Tá cóid leabaithe ar fáil dár mbeoshruthanna. Tá úsáid faoi réir ár rialacha clúdaigh. Cuir an chreidiúint seo a leanas san áireamh. “Soláthraíonn Seirbhís Thithe an Oireachtais beoshruthú an Oireachtais, i gcomhar le HEAnet, Líonra Náisiúnta na hÉireann um Oideachas agus Taighde.”

Ag craoladh i bparlaimintí eile

Tá Éire ar cheann de roinnt tíortha a chraolann imeachtaí beo, gan athrú óna reachtais. Ach ní dhéanann gach tír amhlaidh. Féach ar liosta reachtas ar fud an domhain a dhéanann beoshruthú ar imeachtaí ar líne (le caoinchead C-SPAN).

Sonraí teagmhála

Tá an tAonad Craolacháin freagrach as gach craolachán parlaiminteach, lena n-áirítear cainéal Theilifís an Oireachtais. Ba cheart fiosrúcháin maidir lenár gclár ISL nó le fotheidil a chur chuig Oifigeach Idirchaidrimh Rochtana Theilifís an Oireachtais. Ba cheart ceisteanna faoi chomhaid físeáin in-íoslódáilte a chur ar an bhFoireann Gréasáin.
 

An tAonad Craolacháin
Tithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
+353 (0) 1 618 3789
broadcast@oireachtas.ie

Oifigeach Idirchaidrimh Rochtana Theilifís an Oireachtais
Tithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
+353 (0) 1 618 3419
tim.clare@oireachtas.ie

An Fhoireann Gréasáin
Tithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
+353 (0) 1 618 3066
web@oireachtas.ie