Sceideal na gcruinnithe

Maidir le coistí

Cuireann coistí an Oireachtais comhairle ar Thithe an Oireachtais maidir le raon réimsí ar leith. Bíonn Teachtaí Dála, Seanadóirí nó Teachtaí Dála agus Seanadóirí mar chomhaltaí na gcoistí. Faigheann coistí aighneachtaí agus cuir i láthair ón bpobal, ó ghrúpaí leasmhara agus ó Ranna Rialtais. Craoltar a gcruinnithe poiblí beo agus taifeadtar iad agus féadfaidh siad tuarascálacha a fhoilsiú ar shaincheisteanna ar leith. Scrúdaíonn coistí caiteachas Rialtais agus déanann siad díospóireacht ar reachtaíocht bheartaithe chomh maith.

Coistí 32nd Dáil / 25th Seanad

Foilsíonn an Coiste um Chúram Meabhairshláinte sa Todhchaí a dhara tuarascáil eatramhach

Report

Foilsíonn an Coiste um Chúram Meabhairshláinte sa Todhchaí a dhara tuarascáil eatramhach

D'fhoilsigh an Coiste a dhara tuarascáil eatramhach. Áirítear sa tuarascáil gníomhartha molta don Roinn Sláinte agus d'Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte bunaithe ar dhul chun cinn an choiste go dtí seo.

"Tríd is tríd, tugtar léargas sa tuarascáil seo ar na heasnaimh fhollasacha a shonraítear i seirbhís meabhairshláinte na hÉireann, agus ar an ngá práinneach atá le gníomhaíocht ina leith, go háirithe i réimsí an chúraim phríomhúil, na hearcaíochta agus an mhaoinithe," arsa an Seanadóir Joan Freeman, Cathaoirleach an Choiste.

Díospóireachtaí le déanaí

Déar, 14 Meith 2018

Committee of Public Accounts

Financial Statements 2016: National Treatment Purchase Fund

Céad, 13 Meith 2018

Committee on Budgetary Oversight

Pre-Budget Scrutiny and Budget Priorities: Irish Tax Institute

Céad, 13 Meith 2018

Committee on Health [Joint Committee]

General Scheme of the Patient Safety (Licensing) Bill: Discussion

Preaseisiúintí

19 Meith 2018, 17.00

Tusla Chief Executive Fred McBride to appear before Children & Youth Affairs Committee

19 Meith 2018, 16.25

Minister Eoghan Murphy to address Housing Committee on homeless figures

19 Meith 2018, 16.03

Rochtain ar na healaíona do chách ar chlár an Choiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht

19 Meith 2018, 15.55

Transport Committee to focus on bus corridor proposals and situation regarding disqualified driving licences

Tuarascálacha le déanaí

Máirt, 19 Meith 2018

Second revised report of the Business Committee, 19 - 21 June 2018
Arrangements for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 19 - 21 June 2018

Máirt, 19 Meith 2018

Revised report of the Business Committee, 19 - 21 June 2018
Arrangements for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 19 - 21 June 2018

Máirt, 19 Meith 2018

Tuarascáil ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017
Breithniú an Chomhchoiste ar Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017

Déar, 14 Meith 2018

Report of the Business Committee, 19 - 21 June 2018
Arrangements for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 19 - 21 June 2018

Treoirlínte maidir le haighneacht a dhéanamh

Sula gcuireann tú aighneacht faoi bhráid coiste Oireachtais, léigh ár ndoiciméad treoirlínte. Tugtar léargas gearr ann faoin gcúis atá le haighneachtaí mar aon leis an bhformáid nach mór a úsáid nuair a dhéanann tú aighneacht.

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Íomhá: iStock.com/inakiantonana

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Céard a tharlaíonn nuair a bheartaíonn AE reachtaíocht nua do bhallstáit? Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo an chaoi a ndéanann an tOireachtas athbhreithniú agus a fhreagraíonn sé do thograí mar seo.

Fiosrúcháin pharlaiminteacha

Thug Tithe an Oireachtais faoi roinnt fiosrúcháin pharlaiminteacha. Leagadh na tuarascálacha maidir leis na fiosrúcháin pharlaiminteacha seo faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

Cartlann

Shuigh Dáil Éireann atá ann faoi láthair (an 32ú Dáil) den chéad uair an 10 Márta 2016.

Chun tuarascáil a d'fhoilsigh coiste Dála roimhe seo a fháil, déan cuardach ar chatalóg Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais. Is ansin a gheobhaidh tú na tuarascálacha coiste go léir chomh maith le doiciméid eile arna leagan roimh Thithe an Oireachtais.

Más spéis leat an méid a dúradh ag cruinniú poiblí coiste, amharc ar leathanach na ndíospóireachtaí coiste agus déan cuardach de réir dáta.

Chun eolas eile a fháil faoi choistí an 31ú Dáil, a shuigh idir Márta 2011 agus Feabhra 2016, d'fhéadfá an chartlann um choistí an 31ú Dáil a bhrabhsáil.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir buanchoistí agus comhchoistí agus roghchoistí ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cad iad na buanchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cad iad na buanchoistí?

Bunaítear buanchoistí trí bhuanorduithe an Oireachtais agus comhlíonann siad feidhmeanna atá riachtanach i ngach parlaimint, ar nós grinnscrúdú ar na cuntais phoiblí.

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Faisnéis úsáideach

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Bíonn comhaltaí ón Dáil nó an Seanad, ach ní ón dá áit, ar roghchoiste. Bíonn comhaltaí ón Dáil agus ón Seanad ar chomhchoiste.