Sceideal na gcruinnithe

Maidir le coistí

Cuireann coistí an Oireachtais comhairle ar Thithe an Oireachtais maidir le raon réimsí ar leith. Bíonn Teachtaí Dála, Seanadóirí nó Teachtaí Dála agus Seanadóirí mar chomhaltaí na gcoistí. Faigheann coistí aighneachtaí agus cuir i láthair ón bpobal, ó ghrúpaí leasmhara agus ó Ranna Rialtais. Craoltar a gcruinnithe poiblí beo agus taifeadtar iad agus féadfaidh siad tuarascálacha a fhoilsiú ar shaincheisteanna ar leith. Scrúdaíonn coistí caiteachas Rialtais agus déanann siad díospóireacht ar reachtaíocht bheartaithe chomh maith.

Coistí 32nd Dáil / 25th Seanad

CERN - an cás maidir le ballraíocht na hÉireann

© CERN

CERN - an cás maidir le ballraíocht na hÉireann

D’fhoilsigh an Coiste um Ghnó, Fiontair agus Nuálaíocht tuarascáil ar an gcás maidir le ballraíocht na hÉireann ar CERN, an Eagraíocht Eorpach um Thaighde Núicléach.

Moltar sa tuarascáil go lorgódh Éire ballraíocht chomhlachaithe ar CERN chomh luath agus is féidir agus go ndéanfaí iarracht chun an táille ballraíochta comhlachaithe bhliantúil a mhaoiniú ó laistigh den Vóta Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.

Díospóireachtaí le déanaí

Déar, 5 Noll 2019

Committee Of Public Accounts
National Paediatric Hospital Development Board: Financial Statements 2018

Amharc

Céad, 4 Noll 2019

Select Committee On Transport, Tourism And Sport
Message to Dáil

Amharc

Céad, 4 Noll 2019

Committee On Public Petitions
Decisions on Public Petitions Received

Amharc

Céad, 4 Noll 2019

Select Committee On Health
Message to Dáil

Amharc

Preaseisiúintí

4 Noll 2019, 17.11

Joint Committee on Housing, Planning and Local Government to meet with Minister English to discuss Report of the Expert Group on Traveller Accommodation

4 Noll 2019, 16.30

Joint Committee on Employment Affairs and Social Protection to resume discussion on Bogus Self-Employment

4 Noll 2019, 16.09

PAC to examine financial statements of the National Paediatric Hospital Development Board and matters related to Primary Care Centres

4 Noll 2019, 09.48

Committee on Budgetary Oversight to meet Irish Fiscal Advisory Council tomorrow

Tuarascálacha le déanaí

Déar, 5 Noll 2019

Report of the Business Committee for 10 - 12 December 2019
Arrangement for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 10 - 12 December 2019

Luan, 2 Noll 2019

Report of Detailed Scrutiny of the Industrial and Provident Societies (Amendment) Bill 2018 [PMB]
Joint Committee on Business, Enterprise and Innovation report on Detailed Scrutiny of the Industrial and Provident Societies (Amendment) Bill 2018 [PMB]

Luan, 2 Noll 2019

Second revised report of the Business Committee for 3 - 5 December 2019
Arrangement for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 3 - 5 December 2019

Déar, 28 Samh 2019

Revised report of the Business Committee for 3 - 5 December 2019
Arrangement for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 3 - 5 December 2019

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Íomhá: iStock.com/inakiantonana

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Céard a tharlaíonn nuair a bheartaíonn AE reachtaíocht nua do bhallstáit? Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo an chaoi a ndéanann an tOireachtas athbhreithniú agus a fhreagraíonn sé do thograí mar seo.

Fiosrúcháin pharlaiminteacha

Thug Tithe an Oireachtais faoi roinnt fiosrúcháin pharlaiminteacha. Leagadh na tuarascálacha maidir leis na fiosrúcháin pharlaiminteacha seo faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

Cartlann

Shuigh Dáil Éireann atá ann faoi láthair (an 32ú Dáil) den chéad uair an 10 Márta 2016.

Chun tuarascáil a d'fhoilsigh coiste Dála roimhe seo a fháil, déan cuardach ar chatalóg Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais. Is ansin a gheobhaidh tú na tuarascálacha coiste go léir chomh maith le doiciméid eile arna leagan roimh Thithe an Oireachtais.

Más spéis leat an méid a dúradh ag cruinniú poiblí coiste, amharc ar leathanach na ndíospóireachtaí coiste agus déan cuardach de réir dáta.

Chun eolas eile a fháil faoi choistí an 31ú Dáil, a shuigh idir Márta 2011 agus Feabhra 2016, d'fhéadfá an chartlann um choistí an 31ú Dáil a bhrabhsáil.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir buanchoistí agus comhchoistí agus roghchoistí ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cad iad na Buanchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cad iad na Buanchoistí?

Bunaítear Buanchoistí trí Bhuanorduithe an Oireachtais agus comhlíonann siad feidhmeanna atá riachtanach i ngach parlaimint, ar nós grinnscrúdú ar na cuntais phoiblí.

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Faisnéis úsáideach

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Tá roghchoiste comhdhéanta de chomhaltaí ón Dáil nó ón Seanad, ach ní ón dá cheann díobh. Bíonn Comhaltaí ón Dáil agus ón Seanad ar Chomhchoiste.

Cén grinnscrúdú airgeadais a dhéanann na Roghchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cén grinnscrúdú airgeadais a dhéanann na Roghchoistí?

Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo Roghchoistí na Dála agus na grúpaí vóta aireacha ar a ndéanann gach grúpa grinnscrúdú.