Sceideal na gcruinnithe

Maidir le coistí

Cuireann coistí an Oireachtais comhairle ar Thithe an Oireachtais maidir le raon réimsí ar leith. Bíonn Teachtaí Dála, Seanadóirí nó Teachtaí Dála agus Seanadóirí mar chomhaltaí na gcoistí. Faigheann coistí aighneachtaí agus cuir i láthair ón bpobal, ó ghrúpaí leasmhara agus ó Ranna Rialtais. Craoltar a gcruinnithe poiblí beo agus taifeadtar iad agus féadfaidh siad tuarascálacha a fhoilsiú ar shaincheisteanna ar leith. Scrúdaíonn coistí caiteachas Rialtais agus déanann siad díospóireacht ar reachtaíocht bheartaithe chomh maith.

Coistí 32nd Dáil / 25th Seanad

Otracht óige

Tuarascáil

Otracht óige

D'fhoilsigh an Coiste Leanaí agus Gnóthaí Óige tuarascáil ar dhul i ngleic le hotracht óige. Leagtar amach 20 moladh sa tuarascáil chun cuidiú le scoileanna, pobail agus le teaghlaigh roghanna níos sláintiúla a dhéanamh le haghaidh dhaoine óga na hÉireann.

Díospóireachtaí le déanaí

Déar, 6 Noll 2018

Select Committee On Finance, Public Expenditure And Reform, And Taoiseach
Message to Dáil

Amharc

Déar, 6 Noll 2018

Select Committee On Housing, Planning And Local Government
Message to Dáil

Amharc

Déar, 6 Noll 2018

Committee Of Public Accounts
Chapter 9 - Energy Efficiency National Fund

Amharc

Céad, 5 Noll 2018

Select Committee On Housing, Planning And Local Government
Local Government Bill 2018: Committee Stage

Amharc

Preaseisiúintí

14 Noll 2018, 10.04

Housing Committee publishes report on social housing waiting lists

12 Noll 2018, 16.02

Foreign Affairs Committee to discuss Brexit, outcome of Foreign Affairs Council

11 Noll 2018, 17.17

EU Affairs Committee meeting with Eurofound postponed

11 Noll 2018, 14.32

An Coiste um Chultúr, Oidhreacht agus Gaeltacht chun músaeim áitiúla agus réigiúnacha a phlé

Tuarascálacha le déanaí

Inniu, 14 Noll 2018

Examination of Local Authority Housing Lists
Joint Committee on Housing, Planning and Local Government report on Examination of Local Authority Housing Lists

Déar, 13 Noll 2018

Report on Scrutiny of the Consumer Insurance Contracts Bill 2017
Joint Committee on Finance, Public Expenditure and Reform, and Taoiseach Report on Scrutiny of the Consumer Insurance Contracts Bill 2017

Céad, 12 Noll 2018

Third revised report of the Business Committee for 11 - 13 December 2018
Arrangements for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 11 - 13 December 2018

Máirt, 11 Noll 2018

Second revised report of the Business Committee for 11 - 13 December 2018
Arrangements for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 11 - 13 December 2018

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Íomhá: iStock.com/inakiantonana

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Céard a tharlaíonn nuair a bheartaíonn AE reachtaíocht nua do bhallstáit? Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo an chaoi a ndéanann an tOireachtas athbhreithniú agus a fhreagraíonn sé do thograí mar seo.

Fiosrúcháin pharlaiminteacha

Thug Tithe an Oireachtais faoi roinnt fiosrúcháin pharlaiminteacha. Leagadh na tuarascálacha maidir leis na fiosrúcháin pharlaiminteacha seo faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

Cartlann

Shuigh Dáil Éireann atá ann faoi láthair (an 32ú Dáil) den chéad uair an 10 Márta 2016.

Chun tuarascáil a d'fhoilsigh coiste Dála roimhe seo a fháil, déan cuardach ar chatalóg Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais. Is ansin a gheobhaidh tú na tuarascálacha coiste go léir chomh maith le doiciméid eile arna leagan roimh Thithe an Oireachtais.

Más spéis leat an méid a dúradh ag cruinniú poiblí coiste, amharc ar leathanach na ndíospóireachtaí coiste agus déan cuardach de réir dáta.

Chun eolas eile a fháil faoi choistí an 31ú Dáil, a shuigh idir Márta 2011 agus Feabhra 2016, d'fhéadfá an chartlann um choistí an 31ú Dáil a bhrabhsáil.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir buanchoistí agus comhchoistí agus roghchoistí ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cad iad na buanchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cad iad na buanchoistí?

Bunaítear buanchoistí trí bhuanorduithe an Oireachtais agus comhlíonann siad feidhmeanna atá riachtanach i ngach parlaimint, ar nós grinnscrúdú ar na cuntais phoiblí.

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Faisnéis úsáideach

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Bíonn comhaltaí ón Dáil nó an Seanad, ach ní ón dá áit, ar roghchoiste. Bíonn comhaltaí ón Dáil agus ón Seanad ar chomhchoiste.