Sceideal na gcruinnithe

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

Maidir le coistí

Cuireann coistí an Oireachtais comhairle ar Thithe an Oireachtais maidir le raon réimsí ar leith. Bíonn Teachtaí Dála, Seanadóirí nó Teachtaí Dála agus Seanadóirí mar chomhaltaí na gcoistí. Faigheann coistí aighneachtaí agus cuir i láthair ón bpobal, ó ghrúpaí leasmhara agus ó Ranna Rialtais. Craoltar a gcruinnithe poiblí beo agus taifeadtar iad agus féadfaidh siad tuarascálacha a fhoilsiú ar shaincheisteanna ar leith. Scrúdaíonn coistí caiteachas Rialtais agus déanann siad díospóireacht ar reachtaíocht bheartaithe chomh maith.

Committees 32nd Dáil / 25th Seanad

Cén grinnscrúdú airgeadais a dhéanann na Roghchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cén grinnscrúdú airgeadais a dhéanann na Roghchoistí?

Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo Roghchoistí na Dála agus na grúpaí vóta aireacha ar a ndéanann gach grúpa grinnscrúdú.

Díospóireachtaí le déanaí

Céad, 18 Noll 2019

Joint Committee On Health
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Independent Expert Panel Review into Cervical Screening: Discussion

Amharc

Céad, 18 Noll 2019

Joint Committee On Climate Action
Supporting a Just Transition: Discussion (Resumed)

Amharc

Céad, 18 Noll 2019

Joint Committee On Transport, Tourism And Sport
Governance and Funding of Football Association of Ireland: Discussion

Amharc

Céad, 18 Noll 2019

Joint Committee On Children And Youth Affairs
Insurance Cover for Crèches: Discussion

Amharc

Preaseisiúintí

23 Ean 2020, 09.30

Seanad Public Consultation Committee recommends a reserved seat in Seanad for Travellers

8 Ean 2020, 13.21

Joint Committee on Foreign Affairs, Trade and Defence offers deepest sympathies to Australian Ambassador on devastating impact of bush fires and condolences on loss of life

7 Ean 2020, 12.57

Joint Committee on Children and Youth Affairs extends deadline for written submissions on the General Scheme of a Certain Institutional Burials (Authorised Interventions) Bill

20 Noll 2019, 13.08

Joint Committee on Children and Youth Affairs calls for written submissions on the General Scheme of a Certain Institutional Burials (Authorised Interventions) Bill

Tuarascálacha le déanaí

Máirt, 31 Márta 2020

Report of the Business Committee for 2 April 2020
Arrangement for business and business schedule for Thursday, 2 April 2020

Déar, 26 Márta 2020

Second Revised Report of the Business Committee for 26 March 2020
Arrangement for business and business schedule for Thursday, 26 March 2020

Déar, 26 Márta 2020

Revised Report of the Business Committee for 26 March 2020
Arrangement for business and business schedule for Thursday, 26 March 2020

Máirt, 24 Márta 2020

Report of the Business Committee for 26 March 2020
Arrangement for business and business schedule for Thursday, 26 March 2020

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Íomhá: iStock.com/inakiantonana

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Céard a tharlaíonn nuair a bheartaíonn AE reachtaíocht nua do bhallstáit? Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo an chaoi a ndéanann an tOireachtas athbhreithniú agus a fhreagraíonn sé do thograí mar seo.

Fiosrúcháin pharlaiminteacha

Thug Tithe an Oireachtais faoi roinnt fiosrúcháin pharlaiminteacha. Leagadh na tuarascálacha maidir leis na fiosrúcháin pharlaiminteacha seo faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

Cartlann

Chun tuarascáil a d'fhoilsigh coiste Dála roimhe seo a fháil, déan cuardach ar chatalóg Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais. Is ansin a gheobhaidh tú na tuarascálacha coiste go léir chomh maith le doiciméid eile arna leagan roimh Thithe an Oireachtais.

Más spéis leat an méid a dúradh ag cruinniú poiblí coiste, amharc ar leathanach na ndíospóireachtaí coiste agus déan cuardach de réir dáta.

Chun eolas eile a fháil faoi choistí an 31ú Dáil, a shuigh idir Márta 2011 agus Feabhra 2016, d'fhéadfá an chartlann um choistí an 31ú Dáil a bhrabhsáil.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir buanchoistí agus comhchoistí agus roghchoistí ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cad iad na Buanchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cad iad na Buanchoistí?

Bunaítear Buanchoistí trí Bhuanorduithe an Oireachtais agus comhlíonann siad feidhmeanna atá riachtanach i ngach parlaimint, ar nós grinnscrúdú ar na cuntais phoiblí.

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Faisnéis úsáideach

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Tá roghchoiste comhdhéanta de chomhaltaí ón Dáil nó ón Seanad, ach ní ón dá cheann díobh. Bíonn Comhaltaí ón Dáil agus ón Seanad ar Chomhchoiste.