Sceideal na gcruinnithe

Maidir le coistí

Cuireann coistí an Oireachtais comhairle ar Thithe an Oireachtais maidir le raon réimsí ar leith. Bíonn Teachtaí Dála, Seanadóirí nó Teachtaí Dála agus Seanadóirí mar chomhaltaí na gcoistí. Faigheann coistí aighneachtaí agus cuir i láthair ón bpobal, ó ghrúpaí leasmhara agus ó Ranna Rialtais. Craoltar a gcruinnithe poiblí beo agus taifeadtar iad agus féadfaidh siad tuarascálacha a fhoilsiú ar shaincheisteanna ar leith. Scrúdaíonn coistí caiteachas Rialtais agus déanann siad díospóireacht ar reachtaíocht bheartaithe chomh maith.

Coistí 32nd Dáil / 25th Seanad

Brexit and the health sector

Tuarascáil

Brexit and the health sector

The Committee on Health has published its second interim report on the implications of Brexit for the health sector.

The report provides an update on the preparation undertaken by the Department of Health and other associated bodies in mitigating the effects of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union on the health services of Ireland.

Díospóireachtaí le déanaí

Déar, 20 Meith 2019

Select Committee On Finance, Public Expenditure And Reform, And Taoiseach
Message to Dáil

Amharc

Céad, 19 Meith 2019

Joint Committee On Justice And Equality
Direct Provision and the International Protection Application Process: Discussion (Resumed)

Amharc

Céad, 19 Meith 2019

Joint Committee On Climate Action
Climate Action Plan: Minister for Communications, Climate Action and Environment

Amharc

Céad, 19 Meith 2019

Joint Committee On Children And Youth Affairs
Impact of Homelessness on Children: Discussion (Resumed)

Amharc

Preaseisiúintí

25 Meith 2019, 10.35

Joint Committee on European Union Affairs to discuss Engagement on alliance-building

25 Meith 2019, 10.20

Climate Action Committee to hear from international cycling experts

24 Meith 2019, 16.55

Committee on Budgetary Oversight to hear from Economists in the context of pre-budget consultation

24 Meith 2019, 15.17

Committee on Business, Enterprise and Innovation to discuss the topic of co-operatives

Tuarascálacha le déanaí

Aoine, 21 Meith 2019

Revised report of the Business Committee for 25 - 27 June 2019
Arrangement for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 25 - 27 June 2019

Aoine, 21 Meith 2019

Report of the Business Committee for 25 - 27 June 2019
Arrangement for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 25 – 27 June 2019

Céad, 19 Meith 2019

Report on Stakeholder Engagement on the Policy Implications of the Qualifications and Quality Assurance (Education and Training) (Amendment) Bill 2018
Joint Committee on Education and Skills report on Stakeholder Engagement on the Policy Implications of the Qualifications and Quality Assurance (Education and Training) (Amendment) Bill 2018

Céad, 19 Meith 2019

Second revised report of the Business Committee for 19-20 June 2019
Arrangement for business and business schedule for Wednesday to Thursday, 19 - 20 June 2019

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Íomhá: iStock.com/inakiantonana

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Céard a tharlaíonn nuair a bheartaíonn AE reachtaíocht nua do bhallstáit? Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo an chaoi a ndéanann an tOireachtas athbhreithniú agus a fhreagraíonn sé do thograí mar seo.

Fiosrúcháin pharlaiminteacha

Thug Tithe an Oireachtais faoi roinnt fiosrúcháin pharlaiminteacha. Leagadh na tuarascálacha maidir leis na fiosrúcháin pharlaiminteacha seo faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

Cartlann

Shuigh Dáil Éireann atá ann faoi láthair (an 32ú Dáil) den chéad uair an 10 Márta 2016.

Chun tuarascáil a d'fhoilsigh coiste Dála roimhe seo a fháil, déan cuardach ar chatalóg Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais. Is ansin a gheobhaidh tú na tuarascálacha coiste go léir chomh maith le doiciméid eile arna leagan roimh Thithe an Oireachtais.

Más spéis leat an méid a dúradh ag cruinniú poiblí coiste, amharc ar leathanach na ndíospóireachtaí coiste agus déan cuardach de réir dáta.

Chun eolas eile a fháil faoi choistí an 31ú Dáil, a shuigh idir Márta 2011 agus Feabhra 2016, d'fhéadfá an chartlann um choistí an 31ú Dáil a bhrabhsáil.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir buanchoistí agus comhchoistí agus roghchoistí ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cad iad na buanchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cad iad na buanchoistí?

Bunaítear buanchoistí trí bhuanorduithe an Oireachtais agus comhlíonann siad feidhmeanna atá riachtanach i ngach parlaimint, ar nós grinnscrúdú ar na cuntais phoiblí.

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Faisnéis úsáideach

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Bíonn comhaltaí ón Dáil nó an Seanad, ach ní ón dá áit, ar roghchoiste. Bíonn comhaltaí ón Dáil agus ón Seanad ar chomhchoiste.

What financial scrutiny do select Committees do?

Nua

What financial scrutiny do select Committees do?

This infographic illustrates the Dáil select Committees and the ministerial Vote groups which each one scrutinises.