Sceideal na gcruinnithe

Maidir le coistí

Cuireann coistí an Oireachtais comhairle ar Thithe an Oireachtais maidir le raon réimsí ar leith. Bíonn Teachtaí Dála, Seanadóirí nó Teachtaí Dála agus Seanadóirí mar chomhaltaí na gcoistí. Faigheann coistí aighneachtaí agus cuir i láthair ón bpobal, ó ghrúpaí leasmhara agus ó Ranna Rialtais. Craoltar a gcruinnithe poiblí beo agus taifeadtar iad agus féadfaidh siad tuarascálacha a fhoilsiú ar shaincheisteanna ar leith. Scrúdaíonn coistí caiteachas Rialtais agus déanann siad díospóireacht ar reachtaíocht bheartaithe chomh maith.

Coistí 33rd Dáil / 26th Seanad

Impact of Covid-19 on education

An tuarascáil is déanaí

Impact of Covid-19 on education

The Committee on Education, Further and Higher Education, Research, Innovation and Science has published a report on the impact of Covid-19 on primary and secondary education. The report contains ten recommendations that the Committee believes should be implemented without delay.

 

Committee on Children, Disability, Equality and Integration invites submissions on the General Scheme of a Certain Institutional Burials (Authorised Interventions) Bill
Foghlaim tuilleadh
The Committee on Justice invites submissions on the Dying with Dignity Bill 2020.
Foghlaim tuilleadh
Cén chaoi a ndéanann Coistí grinnscrúdú ar chaiteachas an Rialtais?

Faisnéis úsáideach

Cén chaoi a ndéanann Coistí grinnscrúdú ar chaiteachas an Rialtais?

Léirítear sna grafaicí faisnéise seo an próiseas trína dtugann Coistí faoi ghrinnscrúdú ar na Meastacháin le haghaidh Seirbhísí Poiblí. Leagtar amach sna Meastacháin an chaoi a gcuirfidh formhór chaiteachas an Rialtais seirbhísí poiblí ar fáil gach bliain.

Díospóireachtaí le déanaí

Aoine, 22 Ean 2021

Committee Of Public Accounts
Vote 29 - Communications, Climate Action and Environment

Amharc

Aoine, 22 Ean 2021

Joint Committee On Agriculture And The Marine
Impact of Brexit on Fisheries Industry: Discussion (Resumed)

Amharc

Aoine, 22 Ean 2021

Joint Committee On Health
Impact of High Levels of Covid-19 on the Health System: Discussion

Amharc

Aoine, 22 Ean 2021

Joint Committee On Housing, Local Government And Heritage
Water Treatment (Abstractions) Bill 2020 and Electoral Reform Bill 2020: Discussion

Amharc

Preaseisiúintí

22 Ean 2021, 16.00

Committee of Public Accounts (PAC) finds lack of integrated financial and procurement management system in HSE is a ‘serious operational deficiency’

22 Ean 2021, 13.11

Joint Committee on Children, Disability, Equality and Integration invites written submissions on General Scheme of a Certain Institutional Burials (Authorised Interventions) Bill

21 Ean 2021, 17.58

NPHET and HSE before Oireachtas Health Committee

21 Ean 2021, 16.47

Amárach, tosóidh Roghchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge den Dáil a bhreithniú ar Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019 (Céim an Choiste sa Dáil).

Tuarascálacha le déanaí

Aoine, 22 Ean 2021

Report on the Committee of Public Accounts Examination of C&AG Special Report 110 – Nursing Homes Support Scheme (Fair Deal)
Committee of Public Accounts report on the Examination of C&AG Special Report 110 – Nursing Homes Support Scheme (Fair Deal)

Céad, 20 Ean 2021

Revised report of the Business Committee for 20 - 21 January 2021
Arrangement for business and business schedule for Wednesday and Thursday, 20 and 21 January 2021

Máirt, 19 Ean 2021

Report of the Business Committee for 20 - 21 January 2021
Arrangement for business and business schedule for Wednesday and Thursday, 20 and 21 January 2021

Luan, 18 Ean 2021

Annual Report 2020, Joint Committee on Education, Further and Higher Education, Research, Innovation and Science
Annual Report of the Joint Committee on Education, Further and Higher Education, Research, Innovation and Science, 2020

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Íomhá: iStock.com/inakiantonana

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Céard a tharlaíonn nuair a bheartaíonn AE reachtaíocht nua do bhallstáit? Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo an chaoi a ndéanann an tOireachtas athbhreithniú agus a fhreagraíonn sé do thograí mar seo.

Fiosrúcháin pharlaiminteacha

Thug Tithe an Oireachtais faoi roinnt fiosrúcháin pharlaiminteacha. Leagadh na tuarascálacha maidir leis na fiosrúcháin pharlaiminteacha seo faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

Cartlann

Chun tuarascáil a d'fhoilsigh coiste Dála roimhe seo a fháil, déan cuardach ar chatalóg Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais. Is ansin a gheobhaidh tú na tuarascálacha coiste go léir chomh maith le doiciméid eile arna leagan roimh Thithe an Oireachtais.

Más spéis leat an méid a dúradh ag cruinniú poiblí coiste, amharc ar leathanach na ndíospóireachtaí coiste agus déan cuardach de réir dáta.

Chun eolas eile a fháil faoi choistí an 31ú Dáil, a shuigh idir Márta 2011 agus Feabhra 2016, d'fhéadfá an chartlann um choistí an 31ú Dáil a bhrabhsáil.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir buanchoistí agus comhchoistí agus roghchoistí ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cad iad na Buanchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cad iad na Buanchoistí?

Bunaítear Buanchoistí trí Bhuanorduithe an Oireachtais agus comhlíonann siad feidhmeanna atá riachtanach i ngach parlaimint, ar nós grinnscrúdú ar na cuntais phoiblí.

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Faisnéis úsáideach

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Tá roghchoiste comhdhéanta de chomhaltaí ón Dáil nó ón Seanad, ach ní ón dá cheann díobh. Bíonn Comhaltaí ón Dáil agus ón Seanad ar Chomhchoiste.