Sceideal na gcruinnithe

Maidir le coistí

Cuireann coistí an Oireachtais comhairle ar Thithe an Oireachtais maidir le raon réimsí ar leith. Bíonn Teachtaí Dála, Seanadóirí nó Teachtaí Dála agus Seanadóirí mar chomhaltaí na gcoistí. Faigheann coistí aighneachtaí agus cuir i láthair ón bpobal, ó ghrúpaí leasmhara agus ó Ranna Rialtais. Craoltar a gcruinnithe poiblí beo agus taifeadtar iad agus féadfaidh siad tuarascálacha a fhoilsiú ar shaincheisteanna ar leith. Scrúdaíonn coistí caiteachas Rialtais agus déanann siad díospóireacht ar reachtaíocht bheartaithe chomh maith.

Coistí 33rd Dáil / 26th Seanad

Covid-19 and mental health services

An tuarascáil is déanaí

Covid-19 and mental health services

The Sub-Committee on Mental Health has published its interim report on Covid-19 and its effect on mental health services in the community.

The United Nations has warned that Covid-19 risks sparking a significant global mental health crisis and has reported higher than usual levels of symptoms of depression and anxiety across various countries.

The Sub-Committee intends to further explore this issue and publish its final report at the end of the year.

Cén chaoi a ndéanann Coistí grinnscrúdú ar chaiteachas an Rialtais?

Grinnscrúdú ar Mheastacháin

Cén chaoi a ndéanann Coistí grinnscrúdú ar chaiteachas an Rialtais?

Is ceann d’fheidhmeanna tábhachtacha Dháil Éireann agus a Roghchoistí é caiteachas Rialtais a ghrinnfhiosrú. Foghlaim tuilleadh faoin bpróiseas trína ndéanann Coistí grinnscrúdú ar Mheastacháin bhliantúla an Rialtais le haghaidh caiteachas ar sheirbhísí poiblí.

Díospóireachtaí le déanaí

Déar, 22 Iúil 2021

Comhchoiste Na Gaeilge, Na Gaeltachta Agus Phobal Labhartha Na Gaeilge
Seirbhísí Poiblí Dátheangacha: Seirbhís Thithe an Oireachtais

Amharc

Céad, 21 Iúil 2021

Comhchoiste Na Gaeilge, Na Gaeltachta Agus Phobal Labhartha Na Gaeilge
Cláir Nuachta Gaeilge: Plé

Amharc

Céad, 14 Iúil 2021

Select Committee On Finance, Public Expenditure And Reform, And Taoiseach
Message to Dáil

Amharc

Céad, 14 Iúil 2021

Select Committee On Tourism, Culture, Arts, Sport And Media
Message to Dáil

Amharc

Preaseisiúintí

29 Iúil 2021, 16.31

Budgetary Oversight Committee publishes its Interim Pre-Budget 2022 Report

29 Iúil 2021, 12.00

Tacaí do chianobair i measc na 45 mholadh san aighneacht réamh-bhuiséad ón gCoiste Oireachtais chuig an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

28 Iúil 2021, 12.33

An Fochoiste um Meabhairshláinte le Tuarascáil Eatramhach ar Covid-19 agus ar an éifeacht atá aige ar Sheirbhísí Meabhairshláinte sa Phobal a Sheoladh

23 Iúil 2021, 13.30

Clár oibre agus téarmaí tagartha á seoladh ag an gComhchoiste um Nithe a Bhaineann le Míchumas

Tuarascálacha le déanaí

Déar, 29 Iúil 2021

Interim Pre-Budget Report 2022
Committee on Budgetary Oversight Interim Pre-Budget Report 2022 July 2021

Déar, 29 Iúil 2021

Report on Speaking time arrangements on the first round of Second Stage of a Bill, and on fixed-time debates
Committee on Standing Orders and Dáil Reform report on Speaking time arrangements on the first round of Second Stage of a Bill, and on fixed-time debates

Déar, 29 Iúil 2021

Report on Pre-Budget Submission to the Department of Rural and Community Development
Joint Committee on Social Protection, Community and Rural Development and the Islands Report on Pre-Budget Submission to the Department of Rural and Community Development

Céad, 28 Iúil 2021

Interim Report on Covid-19 and its effect on Mental Health Services in the Community
Sub-Committee on Mental Health Interim Report on Covid-19 and its effect on Mental Health Services in the Community

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Íomhá: iStock.com/inakiantonana

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Céard a tharlaíonn nuair a bheartaíonn AE reachtaíocht nua do bhallstáit? Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo an chaoi a ndéanann an tOireachtas athbhreithniú agus a fhreagraíonn sé do thograí mar seo.

Fiosrúcháin pharlaiminteacha

Thug Tithe an Oireachtais faoi roinnt fiosrúcháin pharlaiminteacha. Leagadh na tuarascálacha maidir leis na fiosrúcháin pharlaiminteacha seo faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

Cartlann

Chun tuarascáil a d'fhoilsigh coiste Dála roimhe seo a fháil, déan cuardach ar chatalóg Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais. Is ansin a gheobhaidh tú na tuarascálacha coiste go léir chomh maith le doiciméid eile arna leagan roimh Thithe an Oireachtais.

Más spéis leat an méid a dúradh ag cruinniú poiblí coiste, amharc ar leathanach na ndíospóireachtaí coiste agus déan cuardach de réir dáta.

Chun eolas eile a fháil faoi choistí an 31ú Dáil, a shuigh idir Márta 2011 agus Feabhra 2016, d'fhéadfá an chartlann um choistí an 31ú Dáil a bhrabhsáil.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir buanchoistí agus comhchoistí agus roghchoistí ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cad iad na Buanchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cad iad na Buanchoistí?

Bunaítear Buanchoistí trí Bhuanorduithe an Oireachtais agus comhlíonann siad feidhmeanna atá riachtanach i ngach parlaimint, ar nós grinnscrúdú ar na cuntais phoiblí.

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Faisnéis úsáideach

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Tá roghchoiste comhdhéanta de chomhaltaí ón Dáil nó ón Seanad, ach ní ón dá cheann díobh. Bíonn Comhaltaí ón Dáil agus ón Seanad ar Chomhchoiste.