Sceideal na gcruinnithe

Maidir le coistí

Cuireann coistí an Oireachtais comhairle ar Thithe an Oireachtais maidir le raon réimsí ar leith. Bíonn Teachtaí Dála, Seanadóirí nó Teachtaí Dála agus Seanadóirí mar chomhaltaí na gcoistí. Faigheann coistí aighneachtaí agus cuir i láthair ón bpobal, ó ghrúpaí leasmhara agus ó Ranna Rialtais. Craoltar a gcruinnithe poiblí beo agus taifeadtar iad agus féadfaidh siad tuarascálacha a fhoilsiú ar shaincheisteanna ar leith. Scrúdaíonn coistí caiteachas Rialtais agus déanann siad díospóireacht ar reachtaíocht bheartaithe chomh maith.

Coistí 32nd Dáil / 25th Seanad

An tAthrú Aeráide agus an Inmharthanacht in Earnálacha na Talmhaíochta agus an Bhia

Tuarascáil

An tAthrú Aeráide agus an Inmharthanacht in Earnálacha na Talmhaíochta agus an Bhia

Tá tuarascáil táirgthe ag an gCoiste ar Thalmhaíocht, Bia agus na Mara maidir le hAthrú Aeráide agus an Inmharthanacht in Earnálacha na Talmhaíochta agus an Bhia.  Moltar dreasachtaí sa tuarascáil a bhfuil mar aidhm acu oiriúnú aeráide a spreagadh ar fheirmeacha.

Díospóireachtaí le déanaí

Déar, 11 DFómh 2018

Committee Of Public Accounts
Chapter 6: Lease of Offices at Miesian Plaza

Amharc

Déar, 11 DFómh 2018

Joint Committee On The Implementation Of The Good Friday Agreement
North South Implementation Bodies: InterTradeIreland and Tourism Ireland

Amharc

Déar, 11 DFómh 2018

Joint Committee On Finance, Public Expenditure And Reform, And Taoiseach
Sale of Property Loans (Project Glas) By Permanent TSB: Discussion

Amharc

Déar, 11 DFómh 2018

Joint Committee On Communications, Climate Action And Environment
Broadband Service Provision: Discussion (Resumed)

Amharc

Preaseisiúintí

17 DFómh 2018, 16.01

Minister of State for Defence to brief Foreign Affairs Committee on Ireland's security cooperation with EU partners

17 DFómh 2018, 15.35

Finance Committee to examine loan sales to unregulated funds

17 DFómh 2018, 12.05

Committee on the Future of Mental Health Care publishes final report

16 DFómh 2018, 16.08

Communications Committee to question RTÉ Director General on Annual Report 2017, Independent Review of Role and Gender Equality Report & review by European Broadcasting Union

Tuarascálacha le déanaí

Inniu, 17 DFómh 2018

Final Report, Joint Committee on the Future of Mental Health Care
Joint Committee on the Future of Mental Health Care Final Report

Máirt, 16 DFómh 2018

Second revised report of the Business Committee for 16 - 18 October 2018
Arrangements for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 16 - 18 October 2018

Luan, 15 DFómh 2018

Revised report of the Business Committee for 16 - 18 October 2018
Arrangements for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 16 - 18 October 2018

Déar, 11 DFómh 2018

Report of the Business Committee for 16 - 18 October 2018
Arrangements for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 16 - 18 October 2018

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Íomhá: iStock.com/inakiantonana

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Céard a tharlaíonn nuair a bheartaíonn AE reachtaíocht nua do bhallstáit? Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo an chaoi a ndéanann an tOireachtas athbhreithniú agus a fhreagraíonn sé do thograí mar seo.

Fiosrúcháin pharlaiminteacha

Thug Tithe an Oireachtais faoi roinnt fiosrúcháin pharlaiminteacha. Leagadh na tuarascálacha maidir leis na fiosrúcháin pharlaiminteacha seo faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

Cartlann

Shuigh Dáil Éireann atá ann faoi láthair (an 32ú Dáil) den chéad uair an 10 Márta 2016.

Chun tuarascáil a d'fhoilsigh coiste Dála roimhe seo a fháil, déan cuardach ar chatalóg Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais. Is ansin a gheobhaidh tú na tuarascálacha coiste go léir chomh maith le doiciméid eile arna leagan roimh Thithe an Oireachtais.

Más spéis leat an méid a dúradh ag cruinniú poiblí coiste, amharc ar leathanach na ndíospóireachtaí coiste agus déan cuardach de réir dáta.

Chun eolas eile a fháil faoi choistí an 31ú Dáil, a shuigh idir Márta 2011 agus Feabhra 2016, d'fhéadfá an chartlann um choistí an 31ú Dáil a bhrabhsáil.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir buanchoistí agus comhchoistí agus roghchoistí ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cad iad na buanchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cad iad na buanchoistí?

Bunaítear buanchoistí trí bhuanorduithe an Oireachtais agus comhlíonann siad feidhmeanna atá riachtanach i ngach parlaimint, ar nós grinnscrúdú ar na cuntais phoiblí.

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Faisnéis úsáideach

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Bíonn comhaltaí ón Dáil nó an Seanad, ach ní ón dá áit, ar roghchoiste. Bíonn comhaltaí ón Dáil agus ón Seanad ar chomhchoiste.