Sceideal na gcruinnithe

Maidir le coistí

Cuireann coistí an Oireachtais comhairle ar Thithe an Oireachtais maidir le raon réimsí ar leith. Bíonn Teachtaí Dála, Seanadóirí nó Teachtaí Dála agus Seanadóirí mar chomhaltaí na gcoistí. Faigheann coistí aighneachtaí agus cuir i láthair ón bpobal, ó ghrúpaí leasmhara agus ó Ranna Rialtais. Craoltar a gcruinnithe poiblí beo agus taifeadtar iad agus féadfaidh siad tuarascálacha a fhoilsiú ar shaincheisteanna ar leith. Scrúdaíonn coistí caiteachas Rialtais agus déanann siad díospóireacht ar reachtaíocht bheartaithe chomh maith.

Coistí 32nd Dáil / 25th Seanad

Printíseachtaí agus cúrsaí oiliúna

Tuarascáil

Printíseachtaí agus cúrsaí oiliúna

Tá tuarascáil foilsithe ag an gComhchoiste um Oideachas agus Scileanna maidir le glacadh printíseachtaí agus cúrsaí oiliúna.

Déantar 13 mholadh sa tuarascáil, lena n-áirítear go bhforfheidhmeofaí feachtas cur chun cinn náisiúnta agus seasta lena chinntiú go mbíonn meas leathan ar an réimse printíseachtaí atá ar fáil, le béim ar níos mó ban a spreagadh chun tabhairt faoin deis. Molann an Coiste freisin go ndéanfadh Éire iarratas chun WorldSkills a óstáil chun cur le clú printíseachtaí sa tír i gcoitinne.

Díospóireachtaí le déanaí

Déar, 10 DFómh 2019

Committee Of Public Accounts
2018 Financial Statements of the National Transport Authority

Amharc

Déar, 10 DFómh 2019

Select Committee On Finance, Public Expenditure And Reform, And Taoiseach
Message to Dáil.

Amharc

Déar, 10 DFómh 2019

Joint Committee On Employment Affairs And Social Protection
General Scheme of the Payment of Wages (Amendment) Bill 2019: Discussion

Amharc

Déar, 10 DFómh 2019

Joint Committee On Housing, Planning And Local Government
General Scheme of Land Development Agency Bill 2019: Discussion (Resumed)

Amharc

Preaseisiúintí

15 DFómh 2019, 17.17

Rural and Community Development Committee to discuss rural spending

15 DFómh 2019, 14.53

Proposed Organ Donation legislation to be discussed at Joint Committee on Health meeting

15 DFómh 2019, 14.37

Climate Action Committee to discuss United Nations report on Climate Change

15 DFómh 2019, 14.17

Joint Committee on Justice and Equality to hear from legal experts on online harassment and harmful communications

Tuarascálacha le déanaí

Luan, 14 DFómh 2019

Revised Report of the Business Committee for 15 - 17 October 2019
Arrangement for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 15 - 17 October 2019

Aoine, 11 DFómh 2019

Report on Scrutiny of the Urban Regeneration and Housing (Amendment) Bill 2019 [PMB]
Joint Committee on Housing, Planning and Local Government Report on Scrutiny of the Urban Regeneration and Housing (Amendment) Bill 2019 [PMB]

Aoine, 11 DFómh 2019

Report on Scrutiny of the Housing (Homeless Families) Bill 2017 [PMB]
Joint Committee on Housing, Planning and Local Government Report on Scrutiny of the Housing (Homeless Families) Bill 2017 [PMB]

Déar, 10 DFómh 2019

Report of the Business Committee for 15 - 17 October 2019
Arrangement for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 15 - 17 October 2019

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Íomhá: iStock.com/inakiantonana

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Céard a tharlaíonn nuair a bheartaíonn AE reachtaíocht nua do bhallstáit? Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo an chaoi a ndéanann an tOireachtas athbhreithniú agus a fhreagraíonn sé do thograí mar seo.

Fiosrúcháin pharlaiminteacha

Thug Tithe an Oireachtais faoi roinnt fiosrúcháin pharlaiminteacha. Leagadh na tuarascálacha maidir leis na fiosrúcháin pharlaiminteacha seo faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

Cartlann

Shuigh Dáil Éireann atá ann faoi láthair (an 32ú Dáil) den chéad uair an 10 Márta 2016.

Chun tuarascáil a d'fhoilsigh coiste Dála roimhe seo a fháil, déan cuardach ar chatalóg Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais. Is ansin a gheobhaidh tú na tuarascálacha coiste go léir chomh maith le doiciméid eile arna leagan roimh Thithe an Oireachtais.

Más spéis leat an méid a dúradh ag cruinniú poiblí coiste, amharc ar leathanach na ndíospóireachtaí coiste agus déan cuardach de réir dáta.

Chun eolas eile a fháil faoi choistí an 31ú Dáil, a shuigh idir Márta 2011 agus Feabhra 2016, d'fhéadfá an chartlann um choistí an 31ú Dáil a bhrabhsáil.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir buanchoistí agus comhchoistí agus roghchoistí ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cad iad na Buanchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cad iad na Buanchoistí?

Bunaítear Buanchoistí trí Bhuanorduithe an Oireachtais agus comhlíonann siad feidhmeanna atá riachtanach i ngach parlaimint, ar nós grinnscrúdú ar na cuntais phoiblí.

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Faisnéis úsáideach

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Tá roghchoiste comhdhéanta de chomhaltaí ón Dáil nó ón Seanad, ach ní ón dá cheann díobh. Bíonn Comhaltaí ón Dáil agus ón Seanad ar Chomhchoiste.

Cén grinnscrúdú airgeadais a dhéanann na Roghchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cén grinnscrúdú airgeadais a dhéanann na Roghchoistí?

Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo Roghchoistí na Dála agus na grúpaí vóta aireacha ar a ndéanann gach grúpa grinnscrúdú.