Sceideal na gcruinnithe

Maidir le coistí

Cuireann coistí an Oireachtais comhairle ar Thithe an Oireachtais maidir le raon réimsí ar leith. Bíonn Teachtaí Dála, Seanadóirí nó Teachtaí Dála agus Seanadóirí mar chomhaltaí na gcoistí. Faigheann coistí aighneachtaí agus cuir i láthair ón bpobal, ó ghrúpaí leasmhara agus ó Ranna Rialtais. Craoltar a gcruinnithe poiblí beo agus taifeadtar iad agus féadfaidh siad tuarascálacha a fhoilsiú ar shaincheisteanna ar leith. Scrúdaíonn coistí caiteachas Rialtais agus déanann siad díospóireacht ar reachtaíocht bheartaithe chomh maith.

Coistí 32nd Dáil / 25th Seanad

Tuarascáil ar ghníomhú ar son na haeráide

Tuarascáil

Tuarascáil ar ghníomhú ar son na haeráide

D’aontaigh an Coiste um Ghníomhú ar son na hAeráide a thuarascáil. Is freagra í an tuarascáil ar an Tríú Tuarascáil agus Moltaí ón Tionól Saoránach. Cuirtear san áireamh freisin an rabhadh láidir a bhí sa tuarascáil speisialta le déanaí ón IPCC faoin téamh domhanda de 1.5°C.

Díospóireachtaí le déanaí

Máirt, 16 Aib 2019

Joint Committee On Transport, Tourism And Sport
Governance and Funding of Football Association of Ireland: Discussion

Amharc

Déar, 11 Aib 2019

Joint Committee On Employment Affairs And Social Protection
Scrutiny of the Pensions (Amendment) (No. 2) Bill 2017: Irish Association of Pension Funds and Irish Congress of Trade Unions

Amharc

Déar, 11 Aib 2019

Committee Of Public Accounts
Matters Relating to the National Paediatric Hospital Development Board Financial Statements 2017: Professor Chris Fitzpatrick

Amharc

Déar, 11 Aib 2019

Joint Committee On The Implementation Of The Good Friday Agreement
Legacy Issues: Commission for Victims and Survivors

Amharc

Preaseisiúintí

17 Aib 2019, 08.31

PAC to examine Environmental Protection Agency (EPA) financial statements

16 Aib 2019, 15.35

Joint Committee on European Union Affairs to discuss Engagement on alliance-building

16 Aib 2019, 11.08

Committee on Climate Action launches final report; calls for action on tackling climate change

16 Aib 2019, 10.15

Justice Committee to hear about the regulation and control of the gambling sector

Tuarascálacha le déanaí

Déar, 18 Aib 2019

Second revised report of the Business Committee for 8 - 9 May 2019
Arrangement for business and business schedule for Wednesday and Thursday, 8 - 9 May 2019

Déar, 18 Aib 2019

Revised report of the Business Committee for 8 - 9 May 2019
Arrangement for business and business schedule for Wednesday and Thursday, 8 - 9 May 2019

Máirt, 16 Aib 2019

Second revised report of the Business Committee for 16 - 18 April 2019
Arrangement for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 16 - 18 April 2019

Aoine, 12 Aib 2019

Revised report of the Business Committee for 16 - 18 April 2019
Arrangement for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 16 - 18 April 2019

Committee on Budgetary Oversight calls for submissions on pre-budget scrutiny of Budget 2020
Foghlaim tuilleadh

Is féidir le haon eagraíocht nó duine aonair aighneacht i scríbhinn a sheoladh chuig coiste Oireachtais. Léigh ár dtreoirlínte aighneachta i gcomhair tuilleadh faisnéise.

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Íomhá: iStock.com/inakiantonana

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Céard a tharlaíonn nuair a bheartaíonn AE reachtaíocht nua do bhallstáit? Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo an chaoi a ndéanann an tOireachtas athbhreithniú agus a fhreagraíonn sé do thograí mar seo.

Fiosrúcháin pharlaiminteacha

Thug Tithe an Oireachtais faoi roinnt fiosrúcháin pharlaiminteacha. Leagadh na tuarascálacha maidir leis na fiosrúcháin pharlaiminteacha seo faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

Cartlann

Shuigh Dáil Éireann atá ann faoi láthair (an 32ú Dáil) den chéad uair an 10 Márta 2016.

Chun tuarascáil a d'fhoilsigh coiste Dála roimhe seo a fháil, déan cuardach ar chatalóg Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais. Is ansin a gheobhaidh tú na tuarascálacha coiste go léir chomh maith le doiciméid eile arna leagan roimh Thithe an Oireachtais.

Más spéis leat an méid a dúradh ag cruinniú poiblí coiste, amharc ar leathanach na ndíospóireachtaí coiste agus déan cuardach de réir dáta.

Chun eolas eile a fháil faoi choistí an 31ú Dáil, a shuigh idir Márta 2011 agus Feabhra 2016, d'fhéadfá an chartlann um choistí an 31ú Dáil a bhrabhsáil.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir buanchoistí agus comhchoistí agus roghchoistí ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cad iad na buanchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cad iad na buanchoistí?

Bunaítear buanchoistí trí bhuanorduithe an Oireachtais agus comhlíonann siad feidhmeanna atá riachtanach i ngach parlaimint, ar nós grinnscrúdú ar na cuntais phoiblí.

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Faisnéis úsáideach

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Bíonn comhaltaí ón Dáil nó an Seanad, ach ní ón dá áit, ar roghchoiste. Bíonn comhaltaí ón Dáil agus ón Seanad ar chomhchoiste.