Sceideal na gcruinnithe

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

Maidir le coistí

Cuireann coistí an Oireachtais comhairle ar Thithe an Oireachtais maidir le raon réimsí ar leith. Bíonn Teachtaí Dála, Seanadóirí nó Teachtaí Dála agus Seanadóirí mar chomhaltaí na gcoistí. Faigheann coistí aighneachtaí agus cuir i láthair ón bpobal, ó ghrúpaí leasmhara agus ó Ranna Rialtais. Craoltar a gcruinnithe poiblí beo agus taifeadtar iad agus féadfaidh siad tuarascálacha a fhoilsiú ar shaincheisteanna ar leith. Scrúdaíonn coistí caiteachas Rialtais agus déanann siad díospóireacht ar reachtaíocht bheartaithe chomh maith.

Coistí 32nd Dáil / 25th Seanad

Interim report on Covid-19 in nursing homes

Latest report

Interim report on Covid-19 in nursing homes

The Special Committee on Covid-19 Response has issued an interim report into the impact of Covid-19 in nursing homes. The Committee intends to return to this issue in September when it examines the HIQA report which was published in July and the forthcoming report from the Expert Advisory Panel.

 

Cén chaoi a ndéanann Coistí grinnscrúdú ar chaiteachas an Rialtais?

Faisnéis úsáideach

Cén chaoi a ndéanann Coistí grinnscrúdú ar chaiteachas an Rialtais?

Léirítear sna grafaicí faisnéise seo an próiseas trína dtugann Coistí faoi ghrinnscrúdú ar na Meastacháin le haghaidh Seirbhísí Poiblí. Leagtar amach sna Meastacháin an chaoi a gcuirfidh formhór chaiteachas an Rialtais seirbhísí poiblí ar fáil gach bliain.

Díospóireachtaí le déanaí

Máirt, 28 Iúil 2020

Special Committee On Covid-19 Response
Covid-19: Impact on Aviation (resumed)

Amharc

Aoine, 24 Iúil 2020

Special Committee On Covid-19 Response
Covid-19: Impact on Public Transport (Resumed)

Amharc

Máirt, 21 Iúil 2020

Special Committee On Covid-19 Response
Covid-19: Infection Rate among Healthcare Workers (Resumed)

Amharc

Aoine, 17 Iúil 2020

Special Committee On Covid-19 Response
Non-Covid Healthcare Disruption: Waiting Lists and Screening (Resumed)

Amharc

Preaseisiúintí

5 Lún 2020, 12.05

Iarrtar sa tuarascáil ón gCoiste um Fhreagra ar Covid-19 go ndéanfar athruithe ar an gcóras tástála agus rianaithe teagmhálaithe ionas go mbeidh sé níos téagartha

31 Iúil 2020, 14.48

Oireachtas Committee report calls for urgent action to protect nursing home residents in potential Covid-19 second wave

27 Iúil 2020, 16.21

Ryanair and Aer Lingus before Oireachtas Special Committee on Covid-19 Response

23 Iúil 2020, 16.35

Oireachtas Committee to discuss international travel and public transport

Tuarascálacha le déanaí

Aoine, 7 Lún 2020

Report on Amendments to Standing Orders relating to Committees
Committee on Standing Orders and Dáil Reform report on Amendments to Standing Orders relating to Committees

Aoine, 7 Lún 2020

Report on Rotas for July 2020
Committee on Standing Orders and Dáil Reform report on Rotas for July 2020

Céad, 5 Lún 2020

Interim Report on Testing and Tracing
The Special Committee on Covid-19 Response has issued an interim report into the Testing and Tracing regime put in place to deal with cases of Covid-19 in Ireland. The report highlights the importance of testing and tracing contacts which is central to allowing the phased reopening of commercial and social activity.

Aoine, 31 Iúil 2020

Interim report on Covid-19 in nursing homes
Special Committee on Covid-19 Response Interim report on Covid-19 in nursing homes

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Íomhá: iStock.com/inakiantonana

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Céard a tharlaíonn nuair a bheartaíonn AE reachtaíocht nua do bhallstáit? Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo an chaoi a ndéanann an tOireachtas athbhreithniú agus a fhreagraíonn sé do thograí mar seo.

Fiosrúcháin pharlaiminteacha

Thug Tithe an Oireachtais faoi roinnt fiosrúcháin pharlaiminteacha. Leagadh na tuarascálacha maidir leis na fiosrúcháin pharlaiminteacha seo faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

Cartlann

Chun tuarascáil a d'fhoilsigh coiste Dála roimhe seo a fháil, déan cuardach ar chatalóg Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais. Is ansin a gheobhaidh tú na tuarascálacha coiste go léir chomh maith le doiciméid eile arna leagan roimh Thithe an Oireachtais.

Más spéis leat an méid a dúradh ag cruinniú poiblí coiste, amharc ar leathanach na ndíospóireachtaí coiste agus déan cuardach de réir dáta.

Chun eolas eile a fháil faoi choistí an 31ú Dáil, a shuigh idir Márta 2011 agus Feabhra 2016, d'fhéadfá an chartlann um choistí an 31ú Dáil a bhrabhsáil.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir buanchoistí agus comhchoistí agus roghchoistí ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cad iad na Buanchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cad iad na Buanchoistí?

Bunaítear Buanchoistí trí Bhuanorduithe an Oireachtais agus comhlíonann siad feidhmeanna atá riachtanach i ngach parlaimint, ar nós grinnscrúdú ar na cuntais phoiblí.

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Faisnéis úsáideach

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Tá roghchoiste comhdhéanta de chomhaltaí ón Dáil nó ón Seanad, ach ní ón dá cheann díobh. Bíonn Comhaltaí ón Dáil agus ón Seanad ar Chomhchoiste.