Sceideal na gcruinnithe

Maidir le coistí

Cuireann coistí an Oireachtais comhairle ar Thithe an Oireachtais maidir le raon réimsí ar leith. Bíonn Teachtaí Dála, Seanadóirí nó Teachtaí Dála agus Seanadóirí mar chomhaltaí na gcoistí. Faigheann coistí aighneachtaí agus cuir i láthair ón bpobal, ó ghrúpaí leasmhara agus ó Ranna Rialtais. Craoltar a gcruinnithe poiblí beo agus taifeadtar iad agus féadfaidh siad tuarascálacha a fhoilsiú ar shaincheisteanna ar leith. Scrúdaíonn coistí caiteachas Rialtais agus déanann siad díospóireacht ar reachtaíocht bheartaithe chomh maith.

Coistí 32nd Dáil / 25th Seanad

An Breatimeacht agus margadh tithíochta na hÉireann

Tuarascáil

An Breatimeacht agus margadh tithíochta na hÉireann

D’fhoilsigh an Coiste um Thithíocht, Pleanáil agus Rialtas Áitiúil tuarascáil ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an mBreatimeacht ar mhargadh tithíochta na hÉireann. Pléitear athruithe a d’fhéadfadh teacht ar an daonra sa tuarascáil, brú níos mó ar ár stoc tithíochta, bacainní ar thrádáil agus taraifí féideartha ar earraí, cur isteach féideartha ar ábhair a theastaíonn i gcomhair tógála agus costais mhéadaithe agus moill a d’fhéadfaí a chur ar thréimhsí tógála.

Díospóireachtaí le déanaí

Déar, 21 Feabh 2019

Committee Of Public Accounts
Kildare and Wicklow Education and Training Board: Financial Statements 2015

Amharc

Céad, 20 Feabh 2019

Select Committee On Health
Message to Dáil

Amharc

Máirt, 19 Feabh 2019

Joint Committee On Agriculture, Food And The Marine
Future of the Beef Sector in the Context of Food Wise 2025: Department of Agriculture, Food and the Marine

Amharc

Máirt, 19 Feabh 2019

Joint Committee On Communications, Climate Action And Environment
General Scheme of the Miscellaneous Provisions (Withdrawal of the United Kingdom from the European Union on 29 March 2019) Bill 2019: Minister for Communications, Climate Action and Environment

Amharc

Preaseisiúintí

20 Feabh 2019, 15.49

Tánaiste to brief Good Friday Committee on Brexit and the Peace Process

20 Feabh 2019, 14.45

PAC to examine Kildare Wicklow ETB accounts

19 Feabh 2019, 12.27

Justice Committee to explore potential reforms to family law

19 Feabh 2019, 11.58

Joint Committee on Housing, Planning & Local Government to discuss the topic of the Residential Tenancies Bill 2018 and the Anti Evictions Bill 2018

Tuarascálacha le déanaí

Déar, 21 Feabh 2019

Report of the Business Committee for 26 - 28 February 2019
Arrangements for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 26 - 28 February 2019

Luan, 18 Feabh 2019

Second revised report of the Business Committee for 19 - 21 February 2019
Arrangements for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 19 - 21 February 2019

Luan, 18 Feabh 2019

Revised report of the Business Committee for 19 - 21 February 2019
Arrangements for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 19 - 21 February 2019

Déar, 14 Feabh 2019

Report of the Business Committee for 19 - 21 February 2019
Arrangements for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 19 - 21 February 2019

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Íomhá: iStock.com/inakiantonana

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Céard a tharlaíonn nuair a bheartaíonn AE reachtaíocht nua do bhallstáit? Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo an chaoi a ndéanann an tOireachtas athbhreithniú agus a fhreagraíonn sé do thograí mar seo.

Fiosrúcháin pharlaiminteacha

Thug Tithe an Oireachtais faoi roinnt fiosrúcháin pharlaiminteacha. Leagadh na tuarascálacha maidir leis na fiosrúcháin pharlaiminteacha seo faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

Cartlann

Shuigh Dáil Éireann atá ann faoi láthair (an 32ú Dáil) den chéad uair an 10 Márta 2016.

Chun tuarascáil a d'fhoilsigh coiste Dála roimhe seo a fháil, déan cuardach ar chatalóg Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais. Is ansin a gheobhaidh tú na tuarascálacha coiste go léir chomh maith le doiciméid eile arna leagan roimh Thithe an Oireachtais.

Más spéis leat an méid a dúradh ag cruinniú poiblí coiste, amharc ar leathanach na ndíospóireachtaí coiste agus déan cuardach de réir dáta.

Chun eolas eile a fháil faoi choistí an 31ú Dáil, a shuigh idir Márta 2011 agus Feabhra 2016, d'fhéadfá an chartlann um choistí an 31ú Dáil a bhrabhsáil.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir buanchoistí agus comhchoistí agus roghchoistí ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cad iad na buanchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cad iad na buanchoistí?

Bunaítear buanchoistí trí bhuanorduithe an Oireachtais agus comhlíonann siad feidhmeanna atá riachtanach i ngach parlaimint, ar nós grinnscrúdú ar na cuntais phoiblí.

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Faisnéis úsáideach

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Bíonn comhaltaí ón Dáil nó an Seanad, ach ní ón dá áit, ar roghchoiste. Bíonn comhaltaí ón Dáil agus ón Seanad ar chomhchoiste.