Liostaítear anseo na gairmeacha reatha ó Choistí Oireachtais ar aighneachtaí i ndáil le comhairliúcháin phoiblí.

Más spéis leat freagairt do ghairm ar aighneachtaí i ndáil le comhairliúchán poiblí, tá sé tábhachtach go léifeá an nóta treorach.