Téigh i dteagmháil le Tithe an Oireachtais

Tithe an Oireachtais
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
Éire
+353 (0) 1 618 3000
info@oireachtas.ie
Twitter: @oireachtas_news

Ceisteanna ginearálta

I gcomhair ceisteanna ginearálta maidir le gné ar bith de Thithe an Oireachtais, téigh i dteagmháil leis an Aonad Cumarsáide.

 

Féach ar an eolaire chun tuilleadh teagmhálacha a fháil.

 

+353 (0) 1 618 3066

info@oireachtas.ie

Téigh i dteagmháil le Comhalta

<cuir isteach ainm an Teachta nó an tSeanadóra>
Tithe an Oireachtais
Teach Laighean, Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
Éire
<céadainm>.<sloinne>@oireachtas.ie

Íoslódálacha

Íoslódáil sonraí teagmhála iomlána na dTeachtaí Dála agus na Seanadóirí reatha uile.

Cuir turas in áirithe

Cuir turas in áirithe

*Níltear ag eagrú turas faoi láthair de bharr COVID-19* Glacann an deasc imeachtaí le háirithintí agus tugann siad eolas faoi thurais phoiblí ar Theach Laighean.

eventdesk@oireachtas.ie
+353 (0) 1 618 3271
+353 (0) 1 618 3781

Glac síntiús

Ar mhaith leat sceidil sheachtainiúla nó laethúla a fháil ó Dháil Éireann, ó Sheanad Éireann agus ó na Coistí, díreach chuig do ríomhphost? Tabhair cuairt ar leathanach Sceideal na Dála agus cliceáil ar @Cláraigh.

Eolaire

An t-oifigeach rochtana
Cúnamh agus treoir a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo rochtain a fháil ar sheirbhísí a sholáthraíonn Tithe an Oireachtais.

michael.obrien@oireachtas.ie / +353 (0) 1 618 4556

Tá an t-oifigeach rochtana ar fáil de réir alt 26(2) den Acht um Míchumas, 2005.


Oifig na mBillí
Ceisteanna faoin reachtaíocht (Billí, Achtanna agus leasuithe)

publicbills@oireachtas.ie / +353 (0) 1 618 4852
Féach freisin ar an rannán Billí agus Achtanna den suíomh gréasáin seo.


An tAonad Cumarsáide
Gné ar bith de Thithe an Oireachtais

info@oireachtas.ie / +353 (0) 1 618 3066


Seirbhís do chustaiméirí
Tuairim a chur in iúl nó gearán a dhéanamh faoi aon ghné den tseirbhís a fuair tú ó Sheirbhís Thithe an Oireachtais

customerservice@oireachtas.ie / +353 (0) 1 618 3000 / +353 (0)76 1001 700
Féach freisin ar an rannán Seirbhís do chustaiméirí den suíomh gréasáin seo.


An t-oifigeach cosanta sonraí
Ceisteanna faoinár mbeartais príobháideachais agus cosanta sonraí lena n-áirítear rialacháin ghinearálta maidir le cosanta sonraí (RGCS)

dataprotection@oireachtas.ie / +353 (0) 1 618 4712
Féach freisin ar an rannán Príobháideachas agus cosaint sonraí den suíomh gréasáin seo


Oifig na nDíospóireachtaí
Ceisteanna maidir leis an Tuairisc Oifigiúil ar dhíospóireachtaí na Dála, an tSeanaid agus Choistí Oireachtais

editor@oireachtas.ie / +353 (0) 1 618 3309
Féach freisin ar an rannán Díospóireachtaí den suíomh gréasáin seo.


An t-oifigeach um shaoráil faisnéise
Faisnéis a fháil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014

foi@oireachtas.ie / +353 (0) 1 618 4376
Féach freisin ar an rannán Saoráil Faisnéise den suíomh gréasáin seo


Acmhainní Daonna

Fógraíonn agus líonann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí folúntais i dTithe an Oireachtais go hiondúil. Foghlaim tuilleadh faoi oibriú linn ar ár Leathanach Gairmeacha.

Recruitment@Oireachtas.ie


An tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde
Ceisteanna faoin leabharlann pharlaiminteach agus an tseirbhís taighde a chuireann sí ar fáil

library.and.research@oireachtas.ie / +353 (0) 1 618 4701
Féach freisin ar an rannán An tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde den suíomh gréasáin seo.


An Oifig Preasa
Fiosrúcháin ó na meáin a bhaineann le Tithe an Oireachtais.

pressoffice@oireachtas.ie / +353 (0) 1 618 3903 / +353 (0) 1 618 3437 / +353 (0) 1 618 4203 / +353 (0) 1 618 3881
Féach freisin ar An t-ionad preasa ar an suíomh gréasáin seo.


An fhoireann gréasáin
Ceisteanna faoinár suíomh gréasán nó aip mhóibíleach

web@oireachtas.ie