Déan teagmháil le Tithe an Oireachtais

Tithe an Oireachtais
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
Éire
(+353) 1 6183000 nó (+353) 76 1001700
info@oireachtas.ie
@oireachtas_news

Téigh i dteagmháil le Comhalta

<cuir isteach ainm an Teachta nó an tSeanadóra>
Tithe an Oireachtais
Teach Laighean, Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20
Éire
<céadainm>.<sloinne>@oireachtas.ie

Íoslódálacha

Féach liostaí de na Teachtaí Dála agus na Seanadóirí reatha lena gcuid sonraí teagmhála iomlána.

 

Cuir turas in áirithe

Cuir turas in áirithe

Glacann an deasc imeachtaí le háirithintí agus tugann siad eolas faoi thurais phoiblí ar Theach Laighean.

eventdesk@oireachtas.ie
+353 (0) 1 618 3271
+353 (0) 1 618 3781

Glac síntiús

Ar mhaith leat sceidil sheachtainiúla nó laethúla a fháil ó Dháil Éireann, ó Sheanad Éireann agus ó na Coistí, díreach chuig do ríomhphost? Tabhair cuairt ar leathanach Sceideal na Dála agus cliceáil ar @Cláraigh.

An tAonad Cumarsáide

I gcomhair ceisteanna ginearálta maidir le gné ar bith de Thithe an Oireachtais, déan teagmháil leis an Aonad Cumarsáide.

info@oireachtas.ie
+353 (0) 1 618 3066

I gcomhair ceisteanna maidir lenár suíomh gréasán, déan teagmháil leis an bhfoireann gréasáin.

web@oireachtas.ie

An Oifig Preasa

Pléann an Oifig Preasa le gach fiosrúchán ó na meáin a bhaineann le Tithe an Oireachtais.

pressoffice@oireachtas.ie
+353 (0) 1 618 4743
+353 (0) 1 618 3881

An tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde

I gcomhair faisnéis faoin leabharlann pharlaiminte agus an tseirbhís taighde a chuireann sí ar fáil, déan teagmháil leis an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde.

library.and.research@oireachtas.ie

+353 (0) 1 618 4701

Oifig na nDíospóireachtaí

Is féidir aon cheist maidir leis an Tuarascáil Oifigiúil a chur ar Eagarthóir na nDíospóireachtaí.

editor@oireachtas.ie
+353 (0) 1 618 3309

Oifig na mBillí

I gcomhair ceisteanna maidir le reachtaíocht, téigh i dteagmháil le hOifig na mBillí.

publicbills@oireachtas.ie
+353 (0) 1 618 4852

Oifigeach Rochtana

De réir alt 26(2) den Acht um Míchumas, 2005, tá Oifigeach Rochtana ar fáil chun cúnamh agus treoir a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo rochtain a fháil ar sheirbhísí a sholáthraíonn Tithe an Oireachtais. Ba chóir gach iarratas a sheoladh chuig:

Michael O'Brien
+353 (0) 1 618 4556
michael.obrien@oireachtas.ie