Tá faisnéis faoi na toghcháin agus na corrthoghcháin is déanaí ar fáil anseo, lena n-áirítear torthaí agus sonraí iomlána faoi aistrithe vótaí.

Cuireadh an fhaisnéis ar fad i dtoll a chéile ó fhógraí poiblí agus ó fhaisnéis bhreise a chuir cinn comhairimh ar fáil. Is féidir eolas a fháil freisin faoin tslí a reáchtáiltear toghcháin agus cé a ghlacann páirt i dtoghcháin an tSeanaid.

Olltoghchán na Dála 2020

Torthaí

Olltoghchán na Dála 2020

Féach torthaí iomlána an chomhairimh in olltoghchán an 33ú Dáil le haghaidh gach dáilcheantair agus anailís ar thorthaí an olltoghcháin.

Olltoghchán an tSeanaid, 2020

Torthaí

Olltoghchán an tSeanaid, 2020

Faigh torthaí uile olltoghchán 26ú Seanad Éireann agus na sonraí iomlána maidir le próiseas toghcháin an tSeanaid.

Roghnú an Chinn Comhairle

Torthaí

Roghnú an Chinn Comhairle

Faigh amach faoi roghnú an Chinn Comhairle (cathaoirleach) agus an Leas-Chinn Comhairle (leas-chathaoirleach) sa 33ú Dáil.

Toghcháin na Dála

Déar, 28 Beal 2020

Dáil General Election 2020 Count Details Schema (csv)
Dáil General Election 2020 Count Details Schema (csv) open data

Déar, 28 Beal 2020

Dáil General Election 2020 Count Details (csv)
Dáil General Election 2020 Count Details (csv) open data

Déar, 28 Beal 2020

Dáil General Election 2020 Constituency Details Schema (csv)
Dáil General Election 2020 Constituency Details Schema (csv) open data

Cén uair a tharlaíonn olltoghcháin?

Íomhá: UnkieDave

Cén uair a tharlaíonn olltoghcháin?

Caithfear an Dáil a lánscor agus olltoghchán a reáchtáil gach cúig bliana ar a laghad. Tarlaíonn toghchán don Seanad suas go dtí 90 lá tar éis Dáil Éireann a lánscor. Úsáidtear an córas ionadaíochta cionmhaire i dtoghcháin na hÉireann.

Toghcháin Seanaid

Céad, 9 MFómh 2020

Seanad General Election 2020 Results Handbook
Seanad General Election, March 2020 and Bye-Elections to 2016-20 Seanad

Aoine, 3 Aib 2020

Seanad general election 2020 count results – Administrative panel
Results of the count in the Seanad Éireann general election 2020, administrative panel

Déar, 2 Aib 2020

Seanad general election 2020 count results – Industrial and commercial panel
Results of the count in the Seanad Éireann general election 2020, industrial and commercial

Toghcháin Seanaid: Cé hiad seo

Martin Groves, Clerk of Seanad Éireann

Toghcháin Seanaid: Cé hiad seo

Is é Cléireach an tSeanaid an Ceann Comhairimh do thoghcháin Seanaid.

Liostaítear sa Chlár de Chomhlachtaí Ainmniúcháin na comhlachtaí atá i dteideal iarrthóirí a ainmniú le haghaidh na dtoghchán don Seanad.

Cuirtear an rolla toghthóirí le haghaidh gach toghcháin don Seanad le chéile tar éis lánscor na Dála. Maidir le corrthoghchán don Seanad, ní féidir ach le Comhaltaí de Dháil Éireann agus le Comhaltaí de Sheanad Éireann vóta a chaitheamh.