Tá faisnéis faoi na toghcháin agus na corrthoghcháin is déanaí ar fáil anseo, lena n-áirítear torthaí agus sonraí iomlána faoi aistrithe vótaí.

Cuireadh an fhaisnéis ar fad i dtoll a chéile ó fhógraí poiblí agus ó fhaisnéis bhreise a chuir cinn comhairimh ar fáil. Is féidir eolas a fháil freisin faoin tslí a reáchtáiltear toghcháin agus cé a ghlacann páirt i dtoghcháin an tSeanaid.

Olltoghchán an tSeanaid, 2020

An Seanad

Olltoghchán an tSeanaid, 2020

Faigh an t-eolas is déanaí faoi olltoghchán an tSeanaid, 2020.

Toghcháin Seanaid

Aoine, 3 Aib 2020

Seanad general election 2020 count results – Administrative panel
Results of the count in the Seanad Éireann general election 2020, administrative panel

Déar, 2 Aib 2020

Seanad general election 2020 count results – Industrial and commercial panel
Results of the count in the Seanad Éireann general election 2020, industrial and commercial

Céad, 1 Aib 2020

Seanad general election 2020 count results – Labour panel
Results of the count in the Seanad Éireann general election 2020, labour panel

Olltoghchán na Dála 2020

Olltoghchán na Dála 2020

Cuirtear síos go físiúil ar thorthaí olltoghchán 2020 an 8 Feabhra 2020 sa ghrafaic faisnéise seo. Tarraingítear aird ann ar thorthaí ar leibhéal an dáilcheantair amhail an méid daoine a vótáil, ionadaíocht ar mhná agus vótaí céadrogha.

Toghcháin na Dála

Déar, 20 Feabh 2020

Selection of Ceann Comhairle of the 33rd Dáil - count results
Results of the secret ballot to select the Ceann Comhairle of the 33rd Dáil

Déar, 28 Aib 2016

32nd Dáil General Election Results
32nd Dáil General Election – February 2016 - Election Results

Déar, 28 Aib 2016

General Election 2016 Count Details Schema (csv)
General Election 2016 Count Details Schema (csv) open data

Cén uair a tharlaíonn olltoghcháin?

Íomhá: UnkieDave

Cén uair a tharlaíonn olltoghcháin?

Caithfear an Dáil a lánscor agus olltoghchán a reáchtáil gach cúig bliana ar a laghad. Tarlaíonn toghchán don Seanad suas go dtí 90 lá tar éis Dáil Éireann a lánscor. Úsáidtear an córas ionadaíochta cionmhaire i dtoghcháin na hÉireann.

Toghcháin Seanaid: Cé hiad seo

Martin Groves, Clerk of Seanad Éireann

Toghcháin Seanaid: Cé hiad seo

Is é Cléireach an tSeanaid an Ceann Comhairimh do thoghcháin Seanaid.

Liostaítear sa Chlár de Chomhlachtaí Ainmniúcháin na comhlachtaí atá i dteideal iarrthóirí a ainmniú le haghaidh na dtoghchán don Seanad.

Cuirtear an rolla toghthóirí le haghaidh gach toghcháin don Seanad le chéile tar éis lánscor na Dála. Maidir le corrthoghchán don Seanad, ní féidir ach le Comhaltaí de Dháil Éireann agus le Comhaltaí de Sheanad Éireann vóta a chaitheamh.