Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Sonraí oscailte

Tá cóipcheart ag Tithe an Oireachtais ar fhormhór na faisnéise atá ar ár suíomh gréasáin, an reachtaíocht san áireamh, mura léirítear a mhalairt.

Tugtar achoimre shoiléir ar leathanach cóipchirt Thithe an Oireachtais faoin gcaoi ar féidir ár sonraí a athúsáid. Tá imeachtaí craolacháin, go háirithe, faoi réir coinníollacha sonracha.

Ceadúnas Fhaisnéis na hEarnála Poiblí (Sonraí Oscailte) de chuid an Oireachtais

Tarscaoileann Ceadúnas Fhaisnéis na hEarnála Poiblí (Sonraí Oscailte) de chuid an Oireachtais aon cheanglas orainn faoi na Rialacháin maidir le Faisnéis na hEarnála Poiblí a Athúsáid cead a lorg go foirmiúil chun faisnéis a chlúdaíonn an ceadúnas seo a athúsáid.

Comhéadain feidhmchláir Oireachtais

Tá ár gcomhéadain feidhmchláir sonraí oscailte ar fáil anois. Is féidir le húsáideoirí ábhar a bhaineann le díospóireachtaí, vótaí agus ceisteanna parlaiminte a rochtain. Is sampla praiticiúil amháin é an suíomh gréasáin seo dár gcomhéadain feidhmchláir i mbun oibre. Cuirimid fáilte roimh aon aiseolas, moltaí agus scéalta úsáideoirí chuig open.data@oireachtas.ie

Barr
Roinn