Tá cóipcheart ag Tithe an Oireachtais ar fhormhór na faisnéise atá ar ár suíomh gréasáin, an reachtaíocht san áireamh, mura léirítear a mhalairt.

*Tabhair faoi deara: Úsáideadh roinnt íomhánna tríú páirtithe ar fud an tsuímh gréasáin agus luaitear iad dá réir sin. Ní chumhdaítear íomhánna a luaitear le daoine eile le Ceadúnas Fhaisnéis na hEarnála Poiblí (Sonraí Oscailte) de chuid an Oireachtais a bhfuil cuntas air thíos.

Comhlíonann Tithe an Oireachtais Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid) 2005 go 2015, agus spreagann siad athúsáid na faisnéise a tháirgeann siad chun críoch tráchtála agus neamhthráchtála. Folaíonn athúsáid cóipeáil, cóipeanna a eisiúint don phobal, foilsiú, craoladh agus aistriú go teangacha eile, chomh maith le taighde agus staidéar. Tá cead agat an fhaisnéis cóipchirt seo a athúsáid saor in aisce, agus i bhformáid ar bith. Tá an cead faoi réir coinníollacha arna leagan amach inár gceadúnais athúsáide de chuid an Oireachtais.

Ceadúnas Fhaisnéis na hEarnála Poiblí (Sonraí Oscailte) de chuid an Oireachtais

Tarscaoileann Ceadúnas Fhaisnéis na hEarnála Poiblí (Sonraí Oscailte) de chuid an Oireachtais aon cheanglas orainn faoi na Rialacháin maidir le Faisnéis na hEarnála Poiblí a Athúsáid cead a lorg go foirmiúil chun faisnéis a chlúdaíonn an ceadúnas seo a athúsáid.

Ceadúnas Fhaisnéis na hEarnála Poiblí (Imeachtaí Craolta) de chuid an Oireachtais

Baineann saincheadúnas faoi na Rialacháin maidir le Faisnéis na hEarnála Poiblí a Athúsáid le craoltaí imeachtaí Oireachtais a athúsáid, lena n-áirítear imeachtaí coiste.

Comhéadain feidhmchláir Oireachtais

Tá ár gcomhéadain feidhmchláir sonraí oscailte ar fáil anois. Is féidir le húsáideoirí ábhar a bhaineann le díospóireachtaí, vótaí agus ceisteanna parlaiminte a rochtain. Is sampla praiticiúil amháin é an suíomh gréasáin seo dár gcomhéadain feidhmchláir i mbun oibre. Cuirimid fáilte roimh aon aiseolas, moltaí agus scéalta úsáideoirí chuig open.data@oireachtas.ie