Ar mhaith leat níos mó a fhoghlaim faoin gcaoi a n-oibríonn ár bParlaimint, faoina stair agus faoina cuid foirgneamh? Faigh amach faoi bhunús an Oireachtais, cad a dhéanann sé agus conas a thoghtar Comhaltaí. Féadtar na foirgnimh a fhiosrú agus fáil amach conas cuairt ar an Oireachtas a eagrú freisin.

OSSP: Cúrsa ar an tSaoránacht | An daonlathas a fhiosrú

OSSP

OSSP: Cúrsa ar an tSaoránacht | An daonlathas a fhiosrú

Má tá tú ag teagasc OSSP na sraithe sóisearaí i mbliana, féach ar ár sraith nua ar An daonlathas a fhiosrú. Chruthaíomar é go speisialta chun formhór na ngnéithe i snáithe 3 den churaclam OSSP nua a chumhdach. Cuimsítear 20 plean ceachta in An daonlathas a fhiosrú, agus seó sleamhnáin agus bileoga oibre is féidir a phriontáil ag gabháil le gach ceann, agus tionscadail ghníomhaíochta réidh le húsáid ar an daonlathas. Chuireamar isteach fiú seicliosta áisiúil ionas gur féidir leat tic a chur le gach cuspóir foghlama a chuireann tú i gcrích.

Cuairt ar an Oireachtas

Tá turais agus cuairteanna eile ar Theach Laighean nach bhfuil riachtanach curtha ar ceal mar gheall ar COVID-19 go dtí go bhfógrófar a mhalairt. Faoi láthair, ní féidir ach leo siúd ar ghnó oifigiúil Oireachtais teacht ar cuairt.

Múinteoirí agus scoláirí

An bhfuil tú ag foghlaim nó ag teagasc faoi Pharlaimint na hÉireann? Cabhróidh ár bhfíseáin oideachasúla agus ár bpleananna ceachta leat tús a chur leis an obair.

An chaoi a n-oibríonn an Pharlaimint

Is é an tOireachtas an t-aon chomhlacht a bhfuil an chumhacht aige dlíthe a dhéanamh d’Éirinn. Foghlaim faoin gcaoi a ndéanann an tOireachtas na dlíthe seo, cé na nithe eile a dhéantar ann, an chaoi a dtoghtar a chomhaltaí agus na rialacha atá le leanúint aige.

Stair agus foirgnimh

Foghlaim stair na Parlaiminte in Éirinn, ón tús ar fad. Foghlaim faoi na foirgnimh agus faoi bhailiúchán na ndoiciméad stairiúil. Faigh na nuashonruithe is déanaí maidir le hathchóiriú Theach Laighean Seoirseach.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir Riar na hOibre agus Buan-Orduithe ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cuir eolas ar do Pharlaimint

Leabhrán

Cuir eolas ar do Pharlaimint

An bhfuil mearbhall ort mar gheall ar an mbéarlagair parlaiminteach? Foghlaim gach ní maidir leis an Oireachtas inár dTreoir Achomair ar an gCaoi a nOibríonn do Pharlaimint.

Dáil Éireann 1919-2019

Dáil100

Dáil Éireann 1919-2019

In 2019, bhíomar ag comóradh céad bliain ó bunaíodh an Chéad Dáil. Bhí a chéad suí poiblí ag an gCéad Dáil an 21 Eanáir 1919. Dhearbhaigh na comhaltaí tofa a bhailigh ann Éire mar Phoblacht agus mar stát ceannairceach neamhspleách.

Vótáil 100

Ó bhailiúchán Leabharlann LSE [TWL.2002.588]

Vótáil 100

In 2018, rinneamar céad bliain ó tugadh vóta parlaiminte do mhná in Éirinn a chomóradh. Ba sa bhliain 1918 a tugadh cead le dlí do mhná na hÉireann vótáil agus seasamh i dtoghcháin pharlaiminte den chéad uair.