Ar mhaith leat níos mó a fhoghlaim faoin gcaoi a n-oibríonn ár bParlaimint, faoina stair agus faoina cuid foirgneamh? Faigh amach faoi bhunús an Oireachtais, cad a dhéanann sé agus conas a thoghtar Comhaltaí. Féadtar na foirgnimh a fhiosrú agus fáil amach conas cuairt ar an Oireachtas a eagrú freisin.

Múinteoirí agus scoláirí

An bhfuil tú ag foghlaim nó ag teagasc faoi Pharlaimint na hÉireann? Cabhróidh ár bhfíseáin oideachasúla agus ár bpleananna ceachta leat tús a chur leis an obair.

Cuairt ar an Oireachtas

Bíonn Teach Laighean oscailte do chuairteoirí ó Luan go hAoine trí thuras treoraithe amháin. Sracfhéachaint spéisiúil a bhíonn ann ar obair laethúil na Parlaiminte mar aon le deis le féachaint timpeall ar fhoirgneamh álainn, stairiúil. Seo mar a shocraítear turas.

An chaoi a n-oibríonn an Pharlaimint

Is é an tOireachtas an t-aon chomhlacht a bhfuil an chumhacht aige dlíthe a dhéanamh d’Éirinn. Foghlaim faoin gcaoi a ndéanann an tOireachtas na dlíthe seo, cé na nithe eile a dhéantar ann, an chaoi a dtoghtar a chomhaltaí agus na rialacha atá le leanúint aige.

Dáil 100

In January 2019, and throughout the year, we will commemorate the centenary of the First Dáil.

On 21 January 1919, the First Dáil held its first public sitting. The elected members who gathered there declared Ireland to be a Republic and a sovereign independent state.

Vótáil 100

Ó bhailiúchán Leabharlann LSE [TWL.2002.588]

Vótáil 100

In 2018, déanaimid céad bliain ó tugadh vóta parlaiminte do mhná in Éirinn a chomóradh.

Ba sa bhliain 1918 a tugadh cead le dlí do mhná na hÉireann vótáil agus seasamh i dtoghcháin pharlaiminte den chéad uair. Sa bhliain chéanna, ba í an Chuntaois de Markievicz an chéad bhean a bhuaigh suíochán i dtoghchán parlaiminte in Éirinn.

Chun an comóradh céad bliain a cheiliúradh, táimid ag reáchtáil clár imeachtaí a leagfaidh béim ar stair na gluaiseachta ceart vótála agus a ceannairí in Éirinn agus ar thionchar na gceart vótála ní ba leithne.

Stair agus foirgnimh

Foghlaim stair na Parlaiminte in Éirinn, ón tús ar fad. Foghlaim faoi na foirgnimh agus faoi bhailiúchán na ndoiciméad stairiúil. Faigh na nuashonruithe is déanaí maidir le hathchóiriú Theach Laighean Seoirseach.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir Riar na hOibre agus Buan-Orduithe ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cuir eolas ar do Pharlaimint

Leabhrán

Cuir eolas ar do Pharlaimint

An bhfuil mearbhall ort mar gheall ar an mbéarlagair parlaiminteach? Foghlaim gach ní maidir leis an Oireachtas inár dTreoir Achomair ar an gCaoi a nOibríonn do Pharlaimint.