Ar mhaith leat níos mó a fhoghlaim faoin gcaoi a n-oibríonn ár bParlaimint, faoina stair agus faoina cuid foirgneamh? Faigh amach faoi bhunús an Oireachtais, cad a dhéanann sé agus conas a thoghtar Comhaltaí. Féadtar na foirgnimh a fhiosrú agus fáil amach conas cuairt ar an Oireachtas a eagrú freisin.

Dáil 100

Dáil100

Dáil 100

I mí Eanáir 2019, agus go deimhin ar feadh na bliana, déanfaimid comóradh ar chéad bliain ó bunaíodh an Chéad Dáil.

Bhí a chéad suí poiblí ag an gCéad Dáil an 21 Eanáir 1919. Dhearbhaigh na comhaltaí tofa a bhailigh ann Éire mar Phoblacht agus mar stát ceannairceach neamhspleách.

Cuairt ar an Oireachtas

Bíonn Teach Laighean oscailte do chuairteoirí ó Luan go hAoine trí thuras treoraithe amháin. Sracfhéachaint spéisiúil a bhíonn ann ar obair laethúil na Parlaiminte mar aon le deis le féachaint timpeall ar fhoirgneamh álainn, stairiúil. Seo mar a shocraítear turas.

Múinteoirí agus scoláirí

An bhfuil tú ag foghlaim nó ag teagasc faoi Pharlaimint na hÉireann? Cabhróidh ár bhfíseáin oideachasúla agus ár bpleananna ceachta leat tús a chur leis an obair.

An chaoi a n-oibríonn an Pharlaimint

Is é an tOireachtas an t-aon chomhlacht a bhfuil an chumhacht aige dlíthe a dhéanamh d’Éirinn. Foghlaim faoin gcaoi a ndéanann an tOireachtas na dlíthe seo, cé na nithe eile a dhéantar ann, an chaoi a dtoghtar a chomhaltaí agus na rialacha atá le leanúint aige.

Stair agus foirgnimh

Foghlaim stair na Parlaiminte in Éirinn, ón tús ar fad. Foghlaim faoi na foirgnimh agus faoi bhailiúchán na ndoiciméad stairiúil. Faigh na nuashonruithe is déanaí maidir le hathchóiriú Theach Laighean Seoirseach.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir Riar na hOibre agus Buan-Orduithe ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cuir eolas ar do Pharlaimint

Leabhrán

Cuir eolas ar do Pharlaimint

An bhfuil mearbhall ort mar gheall ar an mbéarlagair parlaiminteach? Foghlaim gach ní maidir leis an Oireachtas inár dTreoir Achomair ar an gCaoi a nOibríonn do Pharlaimint.