Find out about how we celebrated our recent centenaries in 2018 and 2019, as part of the Decade of Centenaries.

Dáil Éireann 1919-2019

Dáil100

Dáil Éireann 1919-2019

In 2019, bhíomar ag comóradh céad bliain ó bunaíodh an Chéad Dáil. Bhí a chéad suí poiblí ag an gCéad Dáil an 21 Eanáir 1919. Dhearbhaigh na comhaltaí tofa a bhailigh ann Éire mar Phoblacht agus mar stát ceannairceach neamhspleách.

Vótáil 100

Ó bhailiúchán Leabharlann LSE [TWL.2002.588]

Vótáil 100

In 2018, rinneamar céad bliain ó tugadh vóta parlaiminte do mhná in Éirinn a chomóradh. Ba sa bhliain 1918 a tugadh cead le dlí do mhná na hÉireann vótáil agus seasamh i dtoghcháin pharlaiminte den chéad uair.

Páipéir na Dála luaithe

Cartlanna

Páipéir na Dála luaithe

Tá doiciméid na Dála i rith a tréimhse réabhlóidí (1918-1923) ar fáil ar líne anois. Rinne an Chartlann Náisiúnta digitiú ar an mbailiúchán, ina bhfuil níos mó lá 66,000 leathanach, i gcomhpháirt le Tithe an Oireachtais mar chuid den chomóradh céad bliain ar an gCéad Dáil.

Bibliography

Research

Bibliography

The Bibliography of Parliament in Ireland, from the Oireachtas Library & Research Service, lists works relevant to parliament in Ireland since the foundation of Dáil Éireann in 1919. If you are researching and writing about parliament in Ireland, you can use the bibliography to quickly generate your references.

Póstaer comórtha: Comhaltaí na Chéad Dála

Póstaer comórtha ag taispeáint an 69 Comhalta ar fad a bhí sa Chéad Dáil