Faigh amach faoin gcomóradh céad bliain a reáchtálamar in 2018 agus in 2019, mar chuid de Dheich mbliana na gCuimhneachán.

Dáil Éireann 1919-2019

Dáil100

Dáil Éireann 1919-2019

In 2019, bhíomar ag comóradh céad bliain ó bunaíodh an Chéad Dáil. Bhí a chéad suí poiblí ag an gCéad Dáil an 21 Eanáir 1919. Dhearbhaigh na comhaltaí tofa a bhailigh ann Éire mar Phoblacht agus mar stát ceannairceach neamhspleách.

Vótáil 100

Ó bhailiúchán Leabharlann LSE [TWL.2002.588]

Vótáil 100

In 2018, rinneamar céad bliain ó tugadh vóta parlaiminte do mhná in Éirinn a chomóradh. Ba sa bhliain 1918 a tugadh cead le dlí do mhná na hÉireann vótáil agus seasamh i dtoghcháin pharlaiminte den chéad uair.

Páipéir na Dála luaithe

Cartlanna

Páipéir na Dála luaithe

Tá doiciméid na Dála i rith a tréimhse réabhlóidí (1918-1923) ar fáil ar líne anois. Rinne an Chartlann Náisiúnta digitiú ar an mbailiúchán, ina bhfuil níos mó lá 66,000 leathanach, i gcomhpháirt le Tithe an Oireachtais mar chuid den chomóradh céad bliain ar an gCéad Dáil.

Bibleagrafaíocht

Taighde

Bibleagrafaíocht

Liostaítear i mBibleagrafaíocht na Parlaiminte in Éirinn de chuid Sheirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais saothair a bhaineann leis an bparlaimint in Éirinn ó bunaíodh Dáil Éireann in 1919. Má tá tú i mbun taighde agus ag scríobh faoin bparlaimint in Éirinn, is féidir leat an bhibleagrafaíocht a úsáid chun tagairtí a chruthú go tapa.

Machnamh 100

© 2020 Uachtarán na hÉireann

Machnamh 100

Is sraith de mhachnaimh ar líne é Machnamh 100, arna hóstáil ag an Uachtarán Ó hUigínn, ar chomóradh céad bliain ar Chogadh na Saoirse, an Cogadh Cathartha agus an Chríochdheighilt. Cuireann Machnamh 100 le hobair an Uachtaráin le linn Deich mBliana na gCuimhneachán go dtí seo. Is féidir leat féachaint ar fhíseáin de na seimineáir ar shuíomh gréasáin oifigiúil an Uachtaráin.

Póstaer comórtha: Comhaltaí na Chéad Dála

Póstaer comórtha ag taispeáint an 69 Comhalta ar fad a bhí sa Chéad Dáil