Íoctar buntuarastal le Teachtaí Dála ó dháta an toghcháin, ar choinníoll go síneoidh an Teachta Rolla Chomhaltaí Dháil Éireann laistigh de 30 lá ón toghchán. Ar an gcaoi chéanna, íoctar buntuarastal le Seanadóirí ón dáta a toghadh chuig an Seanad iad, an dáta sin san áireamh. Is ó dháta a n-ainmniúcháin a íoctar na comhaltaí sin den Seanad a n-ainmníonn an Taoiseach iad. Tá tuarastail faoi réir cánach, ÁSPC, an mhuirir shóisialta uilíoch, tobhach pinsin agus ranníocaíochtaí pinsin.

Tá na rátaí seo i bhfeidhm ón 1 Meán Fómhair 2019 i leith.

Ról

Buntuarastal

Liúntas breise tuarastail

TD €96,189 --
Seanadóir €68,111 --
An Taoiseach €96,189 €111,401*
An Tánaiste €96,189 €95,214*
Aire €96,189 €79,510*
Aire Stáit(a) €96,189 €38,787*
An Ceann Comhairle €96,189 €79,510
An Leas-Cheann Comhairle €96,189 €38,787
An Cathaoirleach €68,111 €46,019
An Leas-Chathaoirleach €68,111 €25,357
Treoraí an tSeanaid €68,111 €20,177
Leas-Treoraí an tSeanaid €68,111 €9,500

* Is í an Roinn aonair a sanntar an tAire di a íocann na liúntais sin.
(a)Iníoctha le beirt Airí Stáit sonraithe ar a mhéad a fhreastalaíonn ar chruinnithe Rialtais go rialta.

Liúntais le haghaidh poist shonraithe

Tá liúntas breise tuarastail ag gabháil le poist shonraithe áirithe laistigh de Thithe an Oireachtais freisin. Tá na liúntais tuarastail sin faoi réir cánach, ÁSPC, an mhuirir shóisialta uilíoch, tobhach pinsin agus ranníocaíochtaí pinsin freisin.

Post i nDáil Éireann

Liúntas breise tuarastail

Aoire Cúnta an Rialtais €15,000
Aoire Pháirtí Fhianna Fáil €19,000
Aoire Pháirtí Shinn Féin €10,000
Aoire Pháirtí na Dlúthpháirtíochta-an Chomhaontais Pobal seachas Brabús €6,000
Aoire Pháirtí an Lucht Oibre €6,000
Aoire an Pháirtí Neamhspleách ar son an Athraithe €6,000
Aoire Pháirtí na nDaonlathaithe Sóisialta €6,000
Aoire an Chomhaontais Ghlais €6,000
Aoire Cúnta Pháirtí Fhine Gael €9,500
Aoire Cúnta Pháirtí Fhianna Fáil €9,500
Aoire Cúnta Pháirtí an Lucht Oibre €3,000
Aoire Cúnta Pháirtí Shinn Féin €5,000

 

Post i Seanad Éireann

Liúntas breise tuarastail

Aoire an Rialtais €6,000
Aoire Cúnta an Rialtais €4,000
Ceannaire Ghrúpa Fhianna Fáil €9,500
Ceannaire an Ghrúpa Neamhspleách €6,000
Ceannaire Ghrúpa Shinn Féin €6,000
Ceannaire Ghrúpa na Rannpháirtíochta Sibhialta €6,000
Ceannaire Ghrúpa an Lucht Oibre €6,000
Aoire Ghrúpa Fhianna Fáil €6,000
Aoire an Ghrúpa Neamhspleách €4,000
Aoire Ghrúpa Shinn Féin €4,000
Aoire Ghrúpa na Rannpháirtíochta Sibhialta €4,000
Aoire Ghrúpa an Lucht Oibre €4,000

 

Eile

Liúntas breise tuarastail

Cathaoirleach Coiste (TD) €9,500
Cathaoirleach Coiste (Seanadóir) €9,500
Comhaltaí Coimisiúin (TD) €9,500
Comhaltaí Coimisiúin (Seanadóir) €9,500
Cathaoirleach ar an gCoiste um Leasanna Chomhaltaí Sheanad Éireann €3,100

I gcás ina bhfuil Comhalta ina Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach ar níos mó ná Coiste amháin, níl an té sin i dteideal ach liúntas amháin a fháil. I gcásanna áirithe, tharscaoil comhaltaí liúntais áirithe a fháil agus, dá bharr sin, níor cheart a ghlacadh leis go n-íoctar na liúntais thuasluaite go léir.