Úsáid na físeáin agus na pleananna ceachta seo chun an daonlathas agus polaitíocht pharlaiminte in Éirinn a mhúineadh do scoláirí na sraithe sóisearaí.

Na Mná san Oireachtas

Plean ceachta faoi thrácht

Na Mná san Oireachtas

Bain úsáid as na hacmhainní seo chun rannpháirtíocht na mban sa pholaitíocht pharlaiminteach a mhúineadh do dhaltaí.

Gach plean ceachta

Gach plean ceachta

Gach plean ceachta

Cumhdaítear an vótáil in Éirinn, an Bunreacht, eolaíocht na bpobalbhreitheanna, an buiséad agus neart eile inár bpleananna ceachta don tsraith shóisearach.

 

1

Céard is daonlathas ann?

Amharc ar an bhfíseán

2

An Daonlathas agus an Bunreacht

Amharc ar an bhfíseán

3

4

Cén fáth ar cheart vóta a chaitheamh?

Amharc ar an bhfíseán

Gníomhaíochtaí ranga

Íoslódáil ár moltaí i dtaobh gníomhaíochtaí ranga a bhaineann leis na físeáin.

5

An gá atá le rialacha agus le dlíthe

Amharc ar an bhfíseán

6

An chaoi a ndéantar dlíthe

Amharc ar an bhfíseán

7

An chaoi a n-oibríonn Tithe an Oireachtais

Amharc ar an bhfíseán

8

Seanad Éireann

Amharc ar an bhfíseán

9

Córas na gcoistí

Amharc ar an bhfíseán

10