Úsáid na físeáin agus na pleananna ceachta seo chun an daonlathas agus polaitíocht pharlaiminte in Éirinn a mhúineadh do scoláirí na sraithe sóisearaí.

Lá na hEorpa

Plean ceachta faoi thrácht

Lá na hEorpa

Cuir bunús an Aontais Eorpaigh i láthair na scoláirí agus an tionchar a bhíonn aige orainn ó lá go lá.

Gach plean ceachta

Gach plean ceachta

Gach plean ceachta

Cumhdaítear an vótáil in Éirinn, an Bunreacht, eolaíocht na bpobalbhreitheanna, an buiséad agus neart eile inár bpleananna ceachta don tsraith shóisearach.

 

1

Céard is daonlathas ann?

Amharc ar an bhfíseán

2

An Daonlathas agus an Bunreacht

Amharc ar an bhfíseán

3

4

Cén fáth ar cheart vóta a chaitheamh?

Amharc ar an bhfíseán

Gníomhaíochtaí ranga

Íoslódáil ár moltaí i dtaobh gníomhaíochtaí ranga a bhaineann leis na físeáin.

5

An gá atá le rialacha agus le dlíthe

Amharc ar an bhfíseán

6

An chaoi a ndéantar dlíthe

Amharc ar an bhfíseán

7

An chaoi a n-oibríonn Tithe an Oireachtais

Amharc ar an bhfíseán

8

Seanad Éireann

Amharc ar an bhfíseán

9

Córas na gcoistí

Amharc ar an bhfíseán

10