Úsáid na físeáin agus na pleananna ceachta seo chun an daonlathas agus polaitíocht pharlaiminte in Éirinn a mhúineadh do scoláirí na sraithe sóisearaí.

OSSP: Cúrsa ar an tSaoránacht | An daonlathas a fhiosrú

OSSP

OSSP: Cúrsa ar an tSaoránacht | An daonlathas a fhiosrú

Má tá tú ag teagasc OSSP na sraithe sóisearaí i mbliana, féach ar ár sraith nua ar An daonlathas a fhiosrú. Chruthaíomar é go speisialta chun formhór na ngnéithe i snáithe 3 den churaclam OSSP nua a chumhdach. Cuimsítear 20 plean ceachta in An daonlathas a fhiosrú, agus seó sleamhnáin agus bileoga oibre is féidir a phriontáil ag gabháil le gach ceann, agus tionscadail ghníomhaíochta réidh le húsáid ar an daonlathas. Chuireamar isteach fiú seicliosta áisiúil ionas gur féidir leat tic a chur le gach cuspóir foghlama a chuireann tú i gcrích.

Gach plean ceachta

Pleananna ceachta

Gach plean ceachta

Mar aon leis an tsraith OSSP, An daonlathas a fhiosrú, tá tuilleadh pleananna ceachta agus bileoga oibre againn ar stair na sraithe sóisearaí agus topaicí eile a bhaineann le polaitíocht na hÉireann.

Físeáin OSSP

Gach físeán OSSP

Ceapadh ár bhfíseáin ghearra go speisialta do scoláirí na sraithe sóisearaí. Úsáid iad mar chuid de do cheachtanna féin nó in éineacht leis an tsraith An daonlathas a fhiosrú.

Amharc ar an bhfíseán

Plean ceachta staire: Ceart Vótála do Mhná

Dr. Kathleen Lynn / Reproduced by kind permission of the Royal College of Physicians of Ireland

Plean ceachta staire: Ceart Vótála do Mhná

Féachtar sa cheacht seo ar shaol agus tionchar seisear gníomhaithe ceannródaíochta sa streachailt do cheart vótála na mban in Éirinn. Fiosraítear ann an chaoi ar athraigh taithí na mban i sochaí na hÉireann le linn an fichiú haois.