Paul Coghlan

Paul Coghlan

Teach:

25th Seanad (2016 - )

Painéal:

Industrial and Commercial Panel

Páirtí:

Fine Gael

Toghadh an Seanadóir Paul Coghlan mar Leas-Chathaoirleach ar Sheanad Éireann an 15 Meitheamh 2016. Toghadh é den chéad uair i Seanad Éireann in 1997 ar an bpainéal tionsclaíoch agus tráchtála, agus atoghadh é in 2002, 2007, 2011 agus 2016.

Bhí sé ina urlabhra le haghaidh cúrsaí Ealaíon, Oidhreachta agus Turasóireachta, Fiontair, Trádála agus Fostaíochta agus Cosanta. Idir 2011 agus 2016, d’fhónaimh an Seanadóir Coghlan mar Phríomh-Aoire an Rialtais sa Seanad agus bhí sé ina chomhalta den Chomhchoiste Oireachtais ar Airgeadas. Is as Cill Airne i gCo. Chiarraí é, agus bhí sé ina Uachtarán ar Chumann Tráchtála Chill Airne agus ar an gCumann Sóisearach tráth dá shaol. Bhí sé ar dhuine de na daoine a bhunaigh Radio Kerry agus tá sé mar iontaobhaí agus mar iar-chathaoirleach ar Iontaobhaithe Theach Mhucrois. Bhí an Leas-Chathaoirleach ina chomhalta de Chomhairle Baile Chill Airne ó 1985 go dtí 1999 agus d’fhónaimh sé ar feadh dhá théarma mar mhéara. Bhí sé mar chomhalta de Chomhairle Contae Chiarraí freisin ó 1991-1999 agus ar Choimisinéirí Chuan an Daingin.

Is comhalta é de Thionól Parlaiminteach na Breataine-na hÉireann, den Chumann Parlaiminteach Thuaidh-Theas agus den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eorpacha. Bhí an Seanadóir Coghlan ina chathaoirleach ar Choiste Thionól Parlaiminteach na Breataine-na hÉireann a d’fhoilsigh tuarascáil ar “Cross-Border Police Cooperation and Illicit Trade”. 

Tá beirt mhac agus triúr iníonacha ag Paul agus a bhean chéile, Peggy. Sula ndeachaigh sé le saol na polaitíochta d’oibrigh Paul mar ghníomhaire eastáit, ceantálaí agus fear gnó. Tá sé ina chomhalta den Institiúid um Cheantálaithe agus Luachálaithe Gairmiúla agus den Institiúid Baincéireachta in Éirinn, agus tá LIB aige.

Ról an Leas-Chathaoirligh

Díreach tar éis an Cathaoirleach a thoghadh, socraíonn an Seanad dáta chun an Leas-Chathaoirleach a thoghadh. Is é téarma an Leas-Chathaoirligh téarma an tSeanaid a bheidh ann tráth a thofa nó a tofa. Féadfaidh an Seanad, áfach, tráth ar bith, le rún ar tugadh fógra tairisceana seacht lá ghlana ina thaobh, an Leas-Chathaoirleach a chur as oifig.

Le linn don Chathaoirleach a bheith as láthair de dheasca breoiteachta nó ar aon chúis eile, comhlíonfaidh an Leas-Chathaoirleach na dualgais a chuirtear ar an gCathaoirleach, agus feidhmeoidh sé nó sí an t-údarás a thugtar don Chathaoirleach le Buan-Orduithe Sheanad Éireann. Fad a bheidh an Leas-Chathaoirleach i gCeannas, comhlíonfaidh sé nó sí na dualgais a chuirtear ar an gCathaoirleach, agus feidhmeoidh sé nó sí an t-údarás a thugtar don Chathaoirleach leis na Buan-Orduithe.

Bíonn an Leas-Chathaoirleach mar Chathaoirleach ex officio ar an gCoiste um Nós Imeachta agus Pribhléidí (Seanad Éireann), a bhreithníonn nithe a bhaineann le nós imeachta i gcoitinne agus a mholann aon bhreisiú nó leasú ar na Buan-Orduithe. Ina theannta sin, féadfaidh an Coiste breithniú a dhéanamh ar phribhléidí na gComhaltaí agus tuairisc a thabhairt don Teach ina leith.