Doiciméid Leagtha le déanaí

Is doiciméid iad Doiciméid Leagtha a chuirtear go foirmiúil faoi bhráid Thithe an Oireachtais d’fhonn tacú leis an bpróiseas daonlathach. Áirítear iontu tuarascálacha maidir le coistí Oireachtais, Ranna Rialtais, boird Stáit agus comhlachtaí reachtúla.

Déan brabhsáil ar an leathanach seo chun na Doiciméid Leagtha le déanaí a fháil nó cuardaigh an bailiúchán iomlán sa chatalóg ar líne.

30 Meith 2020

Department of Health

Notifications in accordance with section 20 of the Health (regulation of termination of pregnancy) act 2018 : annual report 2019

Notifications in accordance with section 20 of the Health (regulation of termination of pregnancy) act 2018 : annual report 2019

30 Meith 2020

Department of Health

Health (regulation of termination of pregnancy) act 2018 : report on reviews sought in 2019 for Mr Simon Harris T.D., Minister for Health

Health (regulation of termination of pregnancy) act 2018 : report on reviews sought in 2019 for Mr Simon Harris T.D., Minister for Health

30 Meith 2020

Department of Health

Pharmaceutical Society of Ireland (Fees) (Amendment) Rules 2020.

Pharmaceutical Society of Ireland (Fees) (Amendment) Rules 2020.

29 Meith 2020

Department of Taoiseach

National Treasury Management Agency (delegation of claims management functions) (no. 2) order 2020

National Treasury Management Agency (delegation of claims management functions) (no. 2) order 2020

29 Meith 2020

Department of Communications, Climate Action and Environment

2018 annual report and accounts : for the period ending 31 December 2018 = Tuarascáil bhliantúil don tréimhse dar críoch an 31 Nollaig 2018

2018 annual report and accounts : for the period ending 31 December 2018 = Tuarascáil bhliantúil don tréimhse dar críoch an 31 Nollaig 2018

29 Meith 2020

Department of Business, Enterprise and Innovation

Annual report 2019 = Tuarascáil bhliantúil 2019

Annual report 2019 = Tuarascáil bhliantúil 2019

29 Meith 2020

Department of Business, Enterprise and Innovation

Report of the Registrar of Friendly Societies for 2019 = Tuarascáil Chláraitheoir na gCara-Chumann 2019

Report of the Registrar of Friendly Societies for 2019 = Tuarascáil Chláraitheoir na gCara-Chumann 2019

29 Meith 2020

Department of Housing, Planning and Local Government

European Union (good agricultural practice for protection of waters) (amendment) (no.2) regulations 2020

European Union (good agricultural practice for protection of waters) (amendment) (no.2) regulations 2020

29 Meith 2020

Department of Public Expenditure and Reform

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Technical Support Instrument

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Technical Support Instrument

29 Meith 2020

Department of Business, Enterprise and Innovation

Companies Registration Office report 2019 = Tuarascáil na hOifige um Chlárú Cuideachtaí 2019

Companies Registration Office report 2019 = Tuarascáil na hOifige um Chlárú Cuideachtaí 2019

29 Meith 2020

Department of Public Expenditure and Reform

Amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border management and Visa Instrument

Amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, the Just Transition Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border management and Visa Instrument

29 Meith 2020

Department of Children and Youth Affairs

Annual report & financial statements 2019

Annual report & financial statements 2019

29 Meith 2020

Department of Transport, Tourism and Sport

Road traffic (licensing of drivers) (amendment) (no. 5) regulations 2020

Road traffic (licensing of drivers) (amendment) (no. 5) regulations 2020

28 Meith 2020

Office of Clerk of the Seanad

Seanad election 2020 : communication from the Taoiseach to the Clerk of the Seanad stating the names of the nominated members : 27 June 2020

Seanad election 2020 : communication from the Taoiseach to the Clerk of the Seanad stating the names of the nominated members : 27 June 2020

27 Meith 2020

Department of Finance

Annual report and financial statements 2019

Annual report and financial statements 2019

26 Meith 2020

Department of Communications, Climate Action and Environment

Amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund

Amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund

26 Meith 2020

Department of Health

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a programme for the Union's action in the field of health –for the period 2021-2027 and repealing regulation (EU) no 282/2014 ("EU4Health programme")

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a programme for the Union's action in the field of health –for the period 2021-2027 and repealing regulation (EU) no 282/2014 ("EU4Health programme")

26 Meith 2020

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht

Annual report 2019

Annual report 2019

26 Meith 2020

Department of Communications, Climate Action and Environment

Carbon fund : annual report 2019 = Ciste carbóin : tuarascáil bhliantúil 2019

Carbon fund : annual report 2019 = Ciste carbóin : tuarascáil bhliantúil 2019

26 Meith 2020

Department of Transport, Tourism and Sport

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down specific and temporary measures in view of COVID-19 outbreak and concerning the validity of certain certificates, licences and authorisations and the postponement of certain period check and training in certain areas of transport legislation

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down specific and temporary measures in view of COVID-19 outbreak and concerning the validity of certain certificates, licences and authorisations and the postponement of certain period check and training in certain areas of transport legislation