Doiciméid Leagtha le déanaí

Is doiciméid iad Doiciméid Leagtha a chuirtear go foirmiúil faoi bhráid Thithe an Oireachtais d’fhonn tacú leis an bpróiseas daonlathach. Áirítear iontu tuarascálacha maidir le coistí Oireachtais, Ranna Rialtais, boird Stáit agus comhlachtaí reachtúla.

Déan brabhsáil ar an leathanach seo chun na Doiciméid Leagtha le déanaí a fháil nó cuardaigh an bailiúchán iomlán sa chatalóg ar líne.

10 DFómh 2019

Office of the Ceann Comhairle

Political parties' statements of accounts 2018 : report to the chairman of Dáil Éireann pursuant to section 88(1) of the electoral act 1997, as amended = Ráitis chuntas na bpáirtithe polaitíochta 2018 : tuarascáil chuig cathaoirleach Dháil Éireann de bhun alt 88(1) den acht toghcháin, 1997, arna leasú

Political parties' statements of accounts 2018 : report to the chairman of Dáil Éireann pursuant to section 88(1) of the electoral act 1997, as amended = Ráitis chuntas na bpáirtithe polaitíochta 2018 : tuarascáil chuig cathaoirleach Dháil Éireann de bhun alt 88(1) den acht toghcháin, 1997, arna leasú

10 DFómh 2019

Department of Transport, Tourism and Sport

Report on EU developments in the period 1 January 2019 to 30 June 2019 : submitted under section 2(5) of the European Union (scrutiny) act 2002

Report on EU developments in the period 1 January 2019 to 30 June 2019 : submitted under section 2(5) of the European Union (scrutiny) act 2002

10 DFómh 2019

Department of Health

European Union (special conditions governing the import of certain food from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins) (amendment) regulations 2019

European Union (special conditions governing the import of certain food from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins) (amendment) regulations 2019

10 DFómh 2019

Department of Transport, Tourism and Sport

Road traffic (traffic and parking) (amendment) regulations 2019

Road traffic (traffic and parking) (amendment) regulations 2019

10 DFómh 2019

Department of Taoiseach

Double taxation relief (taxes on income and capital gains) (Kingdom of the Netherlands) order 2019

Double taxation relief (taxes on income and capital gains) (Kingdom of the Netherlands) order 2019

10 DFómh 2019

Department of Agriculture, Food and the Marine

Annual report 2018 = Tuarascáil bhliantúil 2018

Annual report 2018 = Tuarascáil bhliantúil 2018

9 DFómh 2019

Department of Employment Affairs and Social Protection

Recommendations for the national minimum wage : July 2019

Recommendations for the national minimum wage : July 2019

9 DFómh 2019

Department of Justice and Equality

Legal services regulation act 2015 (commencement of certain provisions) (no. 2) order 2019

Legal services regulation act 2015 (commencement of certain provisions) (no. 2) order 2019

9 DFómh 2019

Department of Employment Affairs and Social Protection

Statement of reasons for declining to make an order declaring a national minimum hourly rate of pay

Statement of reasons for declining to make an order declaring a national minimum hourly rate of pay

9 DFómh 2019

Department of Transport, Tourism and Sport

Financial statements for the year ending 2018 = Ráitis airgeadais don bhliain dar críoch 2018

Financial statements for the year ending 2018 = Ráitis airgeadais don bhliain dar críoch 2018

8 DFómh 2019

Department of Employment Affairs and Social Protection

Access to childcare and home care services across Europe : an analysis of the European Union statistics on income and living conditions (EU-SILC) 2016

Access to childcare and home care services across Europe : an analysis of the European Union statistics on income and living conditions (EU-SILC) 2016

8 DFómh 2019

Department of Business, Enterprise and Innovation

European Union (restrictive measures concerning the Democratic People’s Republic of Korea) (no. 4) regulations 2019

European Union (restrictive measures concerning the Democratic People’s Republic of Korea) (no. 4) regulations 2019

8 DFómh 2019

Department of Health

Dietitians Registration Board delayed entry applicants bye-law 2019

Dietitians Registration Board delayed entry applicants bye-law 2019

8 DFómh 2019

Department of Education and Skills

Financial statements for year ended 31 December 2018

Financial statements for year ended 31 December 2018

8 DFómh 2019

Department of Finance

Budget 2020 : tax policy changes

Budget 2020 : tax policy changes

8 DFómh 2019

Department of Finance

Budget 2020 : financial resolutions

Budget 2020 : financial resolutions

8 DFómh 2019

Department of Business, Enterprise and Innovation

European Union (restrictive measures concerning South Sudan) (no. 3) regulations 2019

European Union (restrictive measures concerning South Sudan) (no. 3) regulations 2019

8 DFómh 2019

Department of Justice and Equality

Courts act 2019 (commencement) (no. 2) order 2019

Courts act 2019 (commencement) (no. 2) order 2019

8 DFómh 2019

Commission for Communications Regulation

Wireless telegraphy (400 MHz band licences) regulations, 2019

Wireless telegraphy (400 MHz band licences) regulations, 2019

8 DFómh 2019

Department of Business, Enterprise and Innovation

European Union (restrictive measures concerning Venezuela) (no. 2) regulations 2019

European Union (restrictive measures concerning Venezuela) (no. 2) regulations 2019