Doiciméid Leagtha le déanaí

Is doiciméid iad Doiciméid Leagtha a chuirtear go foirmiúil faoi bhráid Thithe an Oireachtais d’fhonn tacú leis an bpróiseas daonlathach. Áirítear iontu tuarascálacha maidir le coistí Oireachtais, Ranna Rialtais, boird Stáit agus comhlachtaí reachtúla. Déan brabhsáil ar an leathanach seo chun na Doiciméid Leagtha le déanaí a fháil nó cuardaigh an bailiúchán iomlán sa chatalóg ar líne.

18 Aib 2019

Department of Housing, Planning and Local Government

County of Kerry local electoral areas and municipal districts (amendment) order 2019

County of Kerry local electoral areas and municipal districts (amendment) order 2019

17 Aib 2019

Department of Taoiseach

National reform programme : April 2019

National reform programme : April 2019

17 Aib 2019

Department of Foreign Affairs and Trade

National statement on the European Union : Ireland’s contribution to the European Union’s strategic agenda 2019 – 2024 = Ráiteas náisiúnta maidir leis an Aontas Eorpach : rannchuidiú na hÉireann le clár oibre straitéiseach an Aontais Eorpaigh 2019 – 2024

National statement on the European Union : Ireland’s contribution to the European Union’s strategic agenda 2019 – 2024 = Ráiteas náisiúnta maidir leis an Aontas Eorpach : rannchuidiú na hÉireann le clár oibre straitéiseach an Aontais Eorpaigh 2019 – 2024

17 Aib 2019

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht

Proposal for a Council decision on the position to be taken on behalf of the European Union at the 18th meeting of the conference of the parties to the convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES CoP18)

Proposal for a Council decision on the position to be taken on behalf of the European Union at the 18th meeting of the conference of the parties to the convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora (CITES CoP18)

17 Aib 2019

Department of Justice and Equality

Financial statements for the year ended 31 December 2017

Financial statements for the year ended 31 December 2017

17 Aib 2019

Department of Agriculture, Food and the Marine

Reasoned response to the Sinn Féin sponsored Private Members' bill : Island fisheries (heritage licence) bill 2017

Reasoned response to the Sinn Féin sponsored Private Members' bill : Island fisheries (heritage licence) bill 2017

17 Aib 2019

Department of Finance

Report of the Department of Finance to the Oireachtas under section 2(5) of the European Union (scrutiny) act 2002 : July to December 2018

Report of the Department of Finance to the Oireachtas under section 2(5) of the European Union (scrutiny) act 2002 : July to December 2018

17 Aib 2019

Joint Committee on Culture, Heritage and Gaeltacht

Annual report 2018

Annual report 2018

16 Aib 2019

Department of Health

Financial statements for year ended 31 December 2018

Financial statements for year ended 31 December 2018

16 Aib 2019

Department of Communications, Climate Action and Environment

2019 work plan

2019 work plan

16 Aib 2019

Department of Agriculture, Food and the Marine

Proposal for a Council decision on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Protocol on the implementation of the fisheries partnership agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024)

Proposal for a Council decision on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Protocol on the implementation of the fisheries partnership agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024)

16 Aib 2019

Central Statistics Office

Report of the Central Statistics Office to the Oireachtas under section 2(5) of the European Union (scrutiny) act, 2002 : July to December 2018

Report of the Central Statistics Office to the Oireachtas under section 2(5) of the European Union (scrutiny) act, 2002 : July to December 2018

16 Aib 2019

Department of Transport, Tourism and Sport

Commission delegated regulation (EU) …/... of 7.3.2019 amending regulation (EU) no 540/2014 of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems (text with EEA relevance)

Commission delegated regulation (EU) …/... of 7.3.2019 amending regulation (EU) no 540/2014 of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems (text with EEA relevance)

16 Aib 2019

Department of Agriculture, Food and the Marine

Proposal for a Council regulation concerning the allocation of fishing opportunities under the protocol to the sustainable fisheries partnership agreement between the European Union and the Republic of the Gambia

Proposal for a Council regulation concerning the allocation of fishing opportunities under the protocol to the sustainable fisheries partnership agreement between the European Union and the Republic of the Gambia

16 Aib 2019

Department of Agriculture, Food and the Marine

Proposal for a Council decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of a sustainable fisheries partnership agreement between the European Union and the Republic of the Gambia and the implementation protocol thereto

Proposal for a Council decision on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of a sustainable fisheries partnership agreement between the European Union and the Republic of the Gambia and the implementation protocol thereto

16 Aib 2019

Department of Agriculture, Food and the Marine

Proposal for a Council decision on the conclusion of a sustainable fisheries partnership agreement between the European Union and the Republic of the Gambia and the implementation protocol thereto

Proposal for a Council decision on the conclusion of a sustainable fisheries partnership agreement between the European Union and the Republic of the Gambia and the implementation protocol thereto

16 Aib 2019

Department of Agriculture, Food and the Marine

Proposal for a Council regulation on the allocation of fishing opportunities under the protocol on the implementation of the fisheries partnership agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024)

Proposal for a Council regulation on the allocation of fishing opportunities under the protocol on the implementation of the fisheries partnership agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024)

15 Aib 2019

Department of Housing, Planning and Local Government

Housing (standards for rented houses) regulations 2019

Housing (standards for rented houses) regulations 2019

15 Aib 2019

Department of Education and Skills

Post-enactment report : Technological universities act 2018 (no. 3 of 2018) : (Dáil Éireann standing order 164a) : (Seanad Éireann 168) : April 2019

Post-enactment report : Technological universities act 2018 (no. 3 of 2018) : (Dáil Éireann standing order 164a) : (Seanad Éireann 168) : April 2019

15 Aib 2019

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht

Annual report 2017

Annual report 2017