Tá bailiúchán de dhoiciméid stairiúla ón 16ú haois ag Seirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais. Sna taispeántais seo, dírímid aird ar chuid de na míreanna fíorspéisiúla inár mbailiúchán. Cuardaigh ár gcatalóg má tá rud éigin ar leith á lorg agat, nó más maith leat féachaint ar an mbailiúchán iomlán.

Sa chás taispeántais

Gach mí, taispeánann an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde seoid roghnaithe ó bhailiúchán an Oireachtais i gcás taispeántais i dTeach Laighean. Féach ar ar roghnaíodh don mhí seo agus sna míonna roimhe seo.

 

Éire síos trí na blianta

Taispeántas digiteach

Éire síos trí na blianta

Léirítear sa taispeántas doiciméid arna leagan roimh an Oireachtas gach deich mbliana ó 1920. Tugann sé léargas ar roinnt de na himeachtaí suntasacha i sochaí na hÉireann le 90 bliain anuas.

Cuir chuige i leith meabhairshláinte

Taispeántas digiteach

Cuir chuige i leith meabhairshláinte

Rianaítear sa taispeántas an t-athrú mór ar an soláthar cúraim a tugadh do dhaoine a raibh meabhairghalar ag dul dóibh agus a bhí beo bocht ón 19ú haois go dtí tús an 20ú haois.

Léarscáileanna

Tá ealaín, stair agus tíreolaíocht le fáil i léarscáileanna. Chomh maith leis sin, baineann leasanna tráchtála agus cláir oibre leo. Is é a bhí sa Theatrum Orbis Terrarum (Amharclann an Domhain) le Abraham Ortelius ná cumasc iontach de na nithe sin. Ba é an chéad iarracht é chun léarscáileanna a cheangal le chéile i bhformáid uilechoiteann agus téacs tuairisciúil ag gabháil leo; tugaimid atlas air sin sa lá atá inniu ann. Úsáidtear an téarma atlas le haghaidh bailiúchán léarscáileanna nó cairteacha a bhíonn ceangailte le chéile de ghnáth. Díorthaíonn sé ó nósmhaireacht a thionscain an cartagrafaí Gerardus Mercator sa 16ú haois, is é sin, úsáid a bhaint as an bpearsa Atlas, agus cruinneog an domhain ina lámha aige, mar thulmhaisiú i gcomhair leabhair léarscáileanna. Tá an t-ádh orainn léarscáil d’Éirinn a bheith againn inár mbailiúchán, ar léarscáil í as eagrán 1592 den Theatrum. Tá roinnt léarscáileanna spéisiúla níos déanaí ná sin againn freisin.

Catalóg ar líne

Cuardaigh na bailiúcháin iomlána de dhoiciméid stairiúla agus de dhoiciméid arna Leagan roimh Thithe an Oireachtais.