Tá bailiúchán de dhoiciméid stairiúla ón 16ú haois ag Seirbhís Leabharlainne agus Taighde an Oireachtais. Sna taispeántais seo, dírímid aird ar chuid de na míreanna fíorspéisiúla inár mbailiúchán. Cuardaigh ár gcatalóg má tá rud éigin ar leith á lorg agat, nó más maith leat féachaint ar an mbailiúchán iomlán.

Sa chás taispeántais

Gach mí, taispeánann an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde seoid roghnaithe ó bhailiúchán an Oireachtais i gcás taispeántais i dTeach Laighean. Féach ar ar roghnaíodh don mhí seo agus sna míonna roimhe seo.

 

Uniting the scattered millions

New Digital exhibition

Uniting the scattered millions

Read all about Jeremiah O’Donovan Rossa and The United Irishman newspaper he published while living in exile in New York in the late 19th century. The Oireachtas Library holds more than 450 issues of The United Irishman, part of our Dublin Castle collection.

Taiscí Leabharlann an Oireachtais

Taispeántas digiteach

Taiscí Leabharlann an Oireachtais

Thugamar cuireadh d’aoichoimeádaithe féachaint ar na seoda sa bhailiúchán sin againne agus na cinn is fearr leo a roghnú, chun ceiliúradh a dhéanamh ar chomóradh céad bliain bhunú na Chéad Dála. Brabhsáil ár ngailearaithe íomhánna, físeán agus téacs chun tuilleadh a fhoghlaim faoinár mBailiúcháin Speisialta agus cuardaigh catalóg ár leabharlainne go bhfeice tú a bhfuil ann!

Catalóg ar líne

Cuardaigh na bailiúcháin iomlána de dhoiciméid stairiúla agus de dhoiciméid arna Leagan roimh Thithe an Oireachtais.

Páipéir na Dála luaithe

Cartlanna

Páipéir na Dála luaithe

Tá doiciméid na Dála i rith a tréimhse réabhlóidí (1918-1923) ar fáil ar líne anois. Tugann siad léargas iontach ar obair laethúil na Dála luaithe agus a hoifigí. Rinne an Chartlann Náisiúnta digitiú ar an mbailiúchán, ina bhfuil níos mó lá 66,000 leathanach, i gcomhpháirt le Tithe an Oireachtais mar chuid den chomóradh céad bliain ar an gCéad Dáil.

Éire síos trí na blianta

Taispeántas digiteach

Éire síos trí na blianta

Léirítear sa taispeántas doiciméid arna leagan roimh an Oireachtas gach deich mbliana ó 1920. Tugann sé léargas ar roinnt de na himeachtaí suntasacha i sochaí na hÉireann le 90 bliain anuas.

Cuir chuige i leith meabhairshláinte

Taispeántas digiteach

Cuir chuige i leith meabhairshláinte

Rianaítear sa taispeántas an t-athrú mór ar an soláthar cúraim a tugadh do dhaoine a raibh meabhairghalar ag dul dóibh agus a bhí beo bocht ón 19ú haois go dtí tús an 20ú haois.