Billí agus Achtanna

Is iad Tithe an Oireachtais amháin atá freagrach as an gcumhacht chun dlíthe nua a dhéanamh. Is ag Dáil Éireann atá an príomhról i ndáil le reachtaíocht mar gurb é an pobal a thoghann í go díreach. Déantar gach dlí nua atá beartaithe a thionscnamh san Oireachtas mar Bhille. Nuair is mian leis an Rialtas dlí a mholadh, faomhann an Chomh-Aireacht an Bille agus déanann an tAire ábhartha é a chur faoi bhráid an Oireachtais. Féadfaidh páirtithe nó Comhaltaí freasúra a mBillí féin a thabhairt chun cinn chomh maith, rud a dhéantar i rith am Comhaltaí Príobháideacha de ghnáth.

Aimsigh Billí agus Achtanna

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

19 DFómh 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre agus um Bóithre, 2021

Uimh. 128 de 2021

19 DFómh 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Sheirbhísí Maoine (Clár um Praghsanna Talún), 2021

Uimh. 129 de 2021

14 DFómh 2021

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Airgeadais (An Sásra Cobhsaíochta Eorpach agus an Ciste Réitigh Aonair), 2021

Uimh. 106 de 2021

7 DFómh 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Eagrú Ama Oibre (Cearta Oibrithe agus Féinfhostaíocht Bhréagach) (Leasú), 2021

Uimh. 127 de 2021

7 DFómh 2021

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Cheartas Coiriúil (Smuigleáil ar Dhaoine), 2021

Uimh. 105 de 2021

6 DFómh 2021

Faoi bhráid Sheanad Éireann

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019

Uimh. 104 de 2019

6 DFómh 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rialachas Corparáideach Éireannach (Cothromaíocht Inscne), 2021

Uimh. 124 de 2021

6 DFómh 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Gealltóireachta (Toirmeasc ar Úsáid Cártaí Creidmheasa), 2021

Uimh. 125 de 2021

6 DFómh 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chúram Máithreachais (Covid-19), 2021

Uimh. 126 de 2021

6 DFómh 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheartas Coiriúil (Leasú), 2021

Uimh. 25 de 2021

Billí ó 1922 go dtí 1996

Billí Stairiúla

Billí ó 1922 go dtí 1996

Tá na billí a foilsíodh ó 1997 go dtí an lá atá inniu ann ar fáil ar an suíomh gréasáin seo.

Rinneadh digitiú le déanaí ar na Billí a foilsíodh ó 1922 go dtí 1996 agus tá siad á gcur leis an suíomh gréasáin.

Mura bhfuil tú in ann an Bille atá uait a aimsiú, tabhair cuairt ar chatalóg ar líne Leabharlann an Oireachtais. Is féidir leat an bailiúchán iomlán a chuardach sa chatalóg lena n-áirítear na leaganacha difriúla de na Billí, de réir mar a rinne Tithe an Oireachtais iad a thionscain, a leasú agus a rith.

Aistriúcháin oifigiúla ar Achtanna

An Ghaeilge

Aistriúcháin oifigiúla ar Achtanna

Cuireann Rannóg an Aistriúcháin aistriúcháin oifigiúla ar Achtanna an Oireachtais ar fáil. A luaithe is a fhoilsítear iad, bíonn siad ar fáil in éineacht le téacs bunaidh an Achta sa rannán seo.

Chun liosta a fheiceáil d’aistriúcháin oifigiúla Achtanna a foilsíodh le déanaí, tabhair cuairt ar leathanach Rannóg an Aistriúcháin.

Chun Achtanna an Oireachtais a scrúdú i mBéarla agus i nGaeilge taobh le taobh tabhair cuairt ar achtanna.ie. Tá Achtanna ó 1922 go 2009 ar an suíomh gréasáin.

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Leabhar Reachtanna

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Féach ar an reachtaíocht phríomhúil agus ar an reachtaíocht thánaisteach i Leabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

Clár reachtaíochta an Rialtais

Billí sa Todhchaí

Clár reachtaíochta an Rialtais

Faigh liosta de Bhillí Rialtais a dtabharfar tús áite dóibh i rith an téarma seo

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim tuilleadh

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim an chaoi a dtéann Billí tríd an Dáil agus an Seanad chun bheith ina ndlíthe