Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Billí agus Achtanna

Billí agus Achtanna

Is iad Tithe an Oireachtais amháin atá freagrach as an gcumhacht chun dlíthe nua a dhéanamh. Is ag Dáil Éireann atá an príomhról i ndáil le reachtaíocht mar gurb é an pobal a thoghann í go díreach. Déantar gach dlí nua atá beartaithe a thionscnamh san Oireachtas mar Bhille. Nuair is mian leis an Rialtas dlí a mholadh, faomhann an Chomh-Aireacht an Bille agus déanann an tAire ábhartha é a chur faoi bhráid an Oireachtais. Féadfaidh páirtithe nó Comhaltaí freasúra a mBillí féin a thabhairt chun cinn chomh maith, rud a dhéantar i rith am Comhaltaí Príobháideacha de ghnáth.

Aimsigh Billí agus Achtanna

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

23 Beal 2022

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheathrú Chultúir 1916, 2021

Uimh. 36 de 2021

19 Beal 2022

Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Gharda Síochána (Cúiteamh), 2021

Uimh. 50 de 2021

19 Beal 2022

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pá Íosta Náisiúnta (Intéirnigh a Íoc), 2022

Uimh. 57 de 2022

18 Beal 2022

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Fórsaí Cosanta (Fianaise), 2019

Uimh. 65 de 2019

18 Beal 2022

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Shaoire Bhreoiteachta, 2022

Uimh. 38 de 2022

18 Beal 2022

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Cháilíocht i Sainfháil Phoiblí (Conarthaí a Ullmhú agus Critéir Dhámhachtana), 2021

Uimh. 32 de 2021

18 Beal 2022

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Cosaint Oidhreachta Tógtha), 2022

Uimh. 56 de 2022

17 Beal 2022

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Airgeadais (Covid-19 agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2022

Uimh. 26 de 2022

17 Beal 2022

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ligin Ghearrthéarma a Fhorfheidhmiú, 2022

Uimh. 55 de 2022

16 Beal 2022

Achtaithe

An tAcht Loingis Cheannaíochta (Taismí Muirí a Imscrúdú) (Leasú), 2022

Uimh. 8 de 2022

An Bille Loingis Cheannaíochta (Taismí Muirí a Imscrúdú) (Leasú), 2021

Uimh. 142 de 2021

Billí ó 1922 go dtí 1996

Billí Stairiúla

Billí ó 1922 go dtí 1996

Tá na billí a foilsíodh ó 1997 go dtí an lá atá inniu ann ar fáil ar an suíomh gréasáin seo.

Rinneadh digitiú le déanaí ar na Billí a foilsíodh ó 1922 go dtí 1996 agus tá siad á gcur leis an suíomh gréasáin.

Mura bhfuil tú in ann an Bille atá uait a aimsiú, tabhair cuairt ar chatalóg ar líne Leabharlann an Oireachtais. Is féidir leat an bailiúchán iomlán a chuardach sa chatalóg lena n-áirítear na leaganacha difriúla de na Billí, de réir mar a rinne Tithe an Oireachtais iad a thionscain, a leasú agus a rith.

Aistriúcháin oifigiúla ar Achtanna

An Ghaeilge

Aistriúcháin oifigiúla ar Achtanna

Cuireann Rannóg an Aistriúcháin aistriúcháin oifigiúla ar Achtanna an Oireachtais ar fáil. A luaithe is a fhoilsítear iad, bíonn siad ar fáil in éineacht le téacs bunaidh an Achta sa rannán seo.

Chun liosta a fheiceáil d’aistriúcháin oifigiúla Achtanna a foilsíodh le déanaí, tabhair cuairt ar leathanach Rannóg an Aistriúcháin.

Chun Achtanna an Oireachtais a scrúdú i mBéarla agus i nGaeilge taobh le taobh tabhair cuairt ar achtanna.ie. Tá Achtanna ó 1922 go 2009 ar an suíomh gréasáin.

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Leabhar Reachtanna

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Féach ar an reachtaíocht phríomhúil agus ar an reachtaíocht thánaisteach i Leabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

Clár reachtaíochta an Rialtais

Billí sa Todhchaí

Clár reachtaíochta an Rialtais

Faigh liosta de Bhillí Rialtais a dtabharfar tús áite dóibh i rith an téarma seo

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim tuilleadh

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim an chaoi a dtéann Billí tríd an Dáil agus an Seanad chun bheith ina ndlíthe

Barr
Roinn