Billí agus Achtanna

Billí agus Achtanna

Is iad Tithe an Oireachtais amháin atá freagrach as an gcumhacht chun dlíthe nua a dhéanamh. Is ag Dáil Éireann atá an príomhról i ndáil le reachtaíocht mar gurb é an pobal a thoghann í go díreach. Déantar gach dlí nua atá beartaithe a thionscnamh san Oireachtas mar Bhille. Nuair is mian leis an Rialtas dlí a mholadh, faomhann an Chomh-Aireacht an Bille agus déanann an tAire ábhartha é a chur faoi bhráid an Oireachtais. Féadfaidh páirtithe nó Comhaltaí freasúra a mBillí féin a thabhairt chun cinn chomh maith, rud a dhéantar i rith am Comhaltaí Príobháideacha de ghnáth.

Aimsigh Billí agus Achtanna

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

15 Meith 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Árachais (Leasú), 2018

Uimh. 59 de 2018

14 Meith 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhliteanas Sibhialta (Leasú), 2018

Uimh. 57 de 2018

14 Meith 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Maoiniú Teaghais-Tógála Éireann, 2018

Uimh. 58 de 2018

13 Meith 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Leasú), 2017

Uimh. 108 de 2017

13 Meith 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna), 2016

Uimh. 58 de 2016

13 Meith 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Dhliteanas Sibhialta (Leasú), 2018

Uimh. 56 de 2018

13 Meith 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2016

Uimh. 1 de 2016

13 Meith 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shaoire do Thuismitheoirí (Leasú), 2017

Uimh. 46 de 2017

8 Meith 2018

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chomhroinnt agus Rialachas Sonraí, 2018

Uimh. 55 de 2018

5 Meith 2018

Enacted

Uimh. 8 de 2018

An Bille um Chosaint Raideolaíoch (Leasú), 2018

Uimh. 19 de 2018

Achtanna an Oireachtais

Nasc úsáideach

Achtanna an Oireachtais

Léigh Achtanna an Oireachtais, i mBéarla agus i nGaeilge, a ritheadh ó 1922 go 2009

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim tuilleadh

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim an chaoi a dtéann Billí tríd an Dáil agus an Seanad chun bheith ina ndlíthe

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Nasc úsáideach

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Féach ar an reachtaíocht phríomhúil agus ar an reachtaíocht thánaisteach i Leabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

Clár reachtaíochta an Rialtais

Nasc úsáideach

Clár reachtaíochta an Rialtais

Faigh liosta de Bhillí Rialtais a dtabharfar tús áite dóibh i rith an téarma seo