Billí agus Achtanna

Billí agus Achtanna

Is iad Tithe an Oireachtais amháin atá freagrach as an gcumhacht chun dlíthe nua a dhéanamh. Is ag Dáil Éireann atá an príomhról i ndáil le reachtaíocht mar gurb é an pobal a thoghann í go díreach. Déantar gach dlí nua atá beartaithe a thionscnamh san Oireachtas mar Bhille. Nuair is mian leis an Rialtas dlí a mholadh, faomhann an Chomh-Aireacht an Bille agus déanann an tAire ábhartha é a chur faoi bhráid an Oireachtais. Féadfaidh páirtithe nó Comhaltaí freasúra a mBillí féin a thabhairt chun cinn chomh maith, rud a dhéantar i rith am Comhaltaí Príobháideacha de ghnáth.

Aimsigh Billí agus Achtanna

Billí sceidealaithe i gcomhair plé

D’fhéadfadh sé seo athrú ar fhógra gearr

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

21 Feabh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre (Lána Bus agus Rothar) (Leasú), 2019

Uimh. 15 de 2019

20 Feabh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Tharraingt Siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach (Forálacha Iarmhartacha), 2019

Uimh. 14 de 2019

20 Feabh 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pá Íosta Náisiúnta (Séisíní Fostaithe a Chosaint), 2017

Uimh. 40 de 2017

20 Feabh 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) (Leasú), 2018

Uimh. 93 de 2018

19 Feabh 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta (Leasú) (Uimh. 2), 2018

Uimh. 97 de 2018

19 Feabh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chlárú Sibhialta, 2019

Uimh. 12 de 2019

19 Feabh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na gCuideachtaí (Leasú), 2019

Uimh. 1 de 2019

15 Feabh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ghairmeacha Rialáilte (Sláinte agus Cúram Sóisialach) (Leasú), 2019

Uimh. 13 de 2019

14 Feabh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Dearbháin Bhronntanais), 2018

Uimh. 142 de 2018

14 Feabh 2019

Enacted

An tAcht um Shainmharcáil (Leasú), 2019

Uimh. 2 de 2019

An Bille um Shainmharcáil (Leasú), 2016

Uimh. 111 de 2016

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Nasc úsáideach

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Féach ar an reachtaíocht phríomhúil agus ar an reachtaíocht thánaisteach i Leabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim tuilleadh

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim an chaoi a dtéann Billí tríd an Dáil agus an Seanad chun bheith ina ndlíthe

Achtanna an Oireachtais

Nasc úsáideach

Achtanna an Oireachtais

Léigh Achtanna an Oireachtais, i mBéarla agus i nGaeilge, a ritheadh ó 1922 go 2009

Clár reachtaíochta an Rialtais

Nasc úsáideach

Clár reachtaíochta an Rialtais

Faigh liosta de Bhillí Rialtais a dtabharfar tús áite dóibh i rith an téarma seo