Billí agus Achtanna

Is iad Tithe an Oireachtais amháin atá freagrach as an gcumhacht chun dlíthe nua a dhéanamh. Is ag Dáil Éireann atá an príomhról i ndáil le reachtaíocht mar gurb é an pobal a thoghann í go díreach. Déantar gach dlí nua atá beartaithe a thionscnamh san Oireachtas mar Bhille. Nuair is mian leis an Rialtas dlí a mholadh, faomhann an Chomh-Aireacht an Bille agus déanann an tAire ábhartha é a chur faoi bhráid an Oireachtais. Féadfaidh páirtithe nó Comhaltaí freasúra a mBillí féin a thabhairt chun cinn chomh maith, rud a dhéantar i rith am Comhaltaí Príobháideacha de ghnáth.

Aimsigh Billí agus Achtanna

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

24 MFómh 2020

Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille Náisiúntacht agus Shaoránacht Éireann (Saoránacht do Leanaí), 2020

Uimh. 33 de 2020

23 MFómh 2020

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chomhpháirtíochtaí Teoranta Infheistíochta (Leasú), 2020

Uimh. 29 de 2020

23 MFómh 2020

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Foraoiseachta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2020

Uimh. 32 de 2020

23 MFómh 2020

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheartas Coiriúil (Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta) (Leasú), 2020

Uimh. 23 de 2020

18 MFómh 2020

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille fá Choiste Comhairleach Náisiúnta um Braitheoireacht, 2020

Uimh. 30 de 2020

18 MFómh 2020

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Aerfoirt Stáit (Grúpa na Sionainne) (Leasú), 2020

Uimh. 31 de 2020

18 MFómh 2020

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ghairmeacha Rialáilte (Sláinte agus Cúram Sóisialach) (Leasú), 2019

Uimh. 13 de 2019

17 MFómh 2020

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chultúr agus Stair an Lucht Siúil san Oideachas, 2018

Uimh. 71 de 2018

17 MFómh 2020

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Seachtú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cearta Geilleagracha, Comhdhaonnacha agus Cultúir), 2018

Uimh. 99 de 2018

17 MFómh 2020

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chiapadh, Cumarsáid Dhochrach agus Cionta Gaolmhara, 2017

Uimh. 63 de 2017

Billí ó 1922 go dtí 1996

Billí Stairiúla

Billí ó 1922 go dtí 1996

Tá na billí a foilsíodh ó 1997 go dtí an lá atá inniu ann ar fáil ar an suíomh gréasáin seo.

Rinneadh digitiú le déanaí ar na Billí a foilsíodh ó 1922 go dtí 1996 agus tá siad á gcur leis an suíomh gréasáin.

Mura bhfuil tú in ann an Bille atá uait a aimsiú, tabhair cuairt ar chatalóg ar líne Leabharlann an Oireachtais. Is féidir leat an bailiúchán iomlán a chuardach sa chatalóg lena n-áirítear na leaganacha difriúla de na Billí, de réir mar a rinne Tithe an Oireachtais iad a thionscain, a leasú agus a rith.

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Leabhar Reachtanna

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Féach ar an reachtaíocht phríomhúil agus ar an reachtaíocht thánaisteach i Leabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim tuilleadh

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim an chaoi a dtéann Billí tríd an Dáil agus an Seanad chun bheith ina ndlíthe

Achtanna an Oireachtais

An Ghaeilge

Achtanna an Oireachtais

Léigh Achtanna an Oireachtais, i mBéarla agus i nGaeilge, a ritheadh ó 1922 go 2009

Clár reachtaíochta an Rialtais

Billí sa Todhchaí

Clár reachtaíochta an Rialtais

Faigh liosta de Bhillí Rialtais a dtabharfar tús áite dóibh i rith an téarma seo