Billí agus Achtanna

Is iad Tithe an Oireachtais amháin atá freagrach as an gcumhacht chun dlíthe nua a dhéanamh. Is ag Dáil Éireann atá an príomhról i ndáil le reachtaíocht mar gurb é an pobal a thoghann í go díreach. Déantar gach dlí nua atá beartaithe a thionscnamh san Oireachtas mar Bhille. Nuair is mian leis an Rialtas dlí a mholadh, faomhann an Chomh-Aireacht an Bille agus déanann an tAire ábhartha é a chur faoi bhráid an Oireachtais. Féadfaidh páirtithe nó Comhaltaí freasúra a mBillí féin a thabhairt chun cinn chomh maith, rud a dhéantar i rith am Comhaltaí Príobháideacha de ghnáth.

Aimsigh Billí agus Achtanna

Billí sceidealaithe i gcomhair plé

D’fhéadfadh sé seo athrú ar fhógra gearr

Níl aon Bhillí sceidealaithe i gcomhair plé

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

16 DFómh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Leasa Shóisialaigh, 2019

Uimh. 51 de 2019

16 DFómh 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an Dlí Teaghlaigh, 2019

Uimh. 78 de 2019

16 DFómh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Dhigiteach do Leanaí, 2018

Uimh. 133 de 2018

16 DFómh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chultúr agus Stair an Lucht Siúil san Oideachas, 2018

Uimh. 71 de 2018

16 DFómh 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Plaistigh Dhochracha (Toirmeasc), 2019

Uimh. 83 de 2019

15 DFómh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pá Íosta Náisiúnta (Séisíní Fostaithe a Chosaint), 2017

Uimh. 40 de 2017

15 DFómh 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

Bille na dTithe (Tréimhsí Feithimh maidir le hÍocaíocht Cúnaimh Tithíochta) (Forálacha Ilghnéitheacha) (Leasú), 2019

Uimh. 80 de 2019

15 DFómh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shaoire agus Sochar Tuismitheora, 2019

Uimh. 75 de 2019

15 DFómh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shláinte agus Tacaíocht Cúraim Leanaí (Forálacha Ilghnéitheacha), 2019

Uimh. 76 de 2019

15 DFómh 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Airgeadais, 2019

Uimh. 82 de 2019

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Nasc úsáideach

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Féach ar an reachtaíocht phríomhúil agus ar an reachtaíocht thánaisteach i Leabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim tuilleadh

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim an chaoi a dtéann Billí tríd an Dáil agus an Seanad chun bheith ina ndlíthe

Achtanna an Oireachtais

Nasc úsáideach

Achtanna an Oireachtais

Léigh Achtanna an Oireachtais, i mBéarla agus i nGaeilge, a ritheadh ó 1922 go 2009

Clár reachtaíochta an Rialtais

Nasc úsáideach

Clár reachtaíochta an Rialtais

Faigh liosta de Bhillí Rialtais a dtabharfar tús áite dóibh i rith an téarma seo