Billí agus Achtanna

Is iad Tithe an Oireachtais amháin atá freagrach as an gcumhacht chun dlíthe nua a dhéanamh. Is ag Dáil Éireann atá an príomhról i ndáil le reachtaíocht mar gurb é an pobal a thoghann í go díreach. Déantar gach dlí nua atá beartaithe a thionscnamh san Oireachtas mar Bhille. Nuair is mian leis an Rialtas dlí a mholadh, faomhann an Chomh-Aireacht an Bille agus déanann an tAire ábhartha é a chur faoi bhráid an Oireachtais. Féadfaidh páirtithe nó Comhaltaí freasúra a mBillí féin a thabhairt chun cinn chomh maith, rud a dhéantar i rith am Comhaltaí Príobháideacha de ghnáth.

Aimsigh Billí agus Achtanna

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

20 Meith 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhairle na mBreithiúna, 2017

Uimh. 70 de 2017

20 Meith 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Micreachlocha (Toirmeasc), 2019

Uimh. 41 de 2019

19 Meith 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille fán mBinse um CervicalCheck, 2019

Uimh. 44 de 2019

19 Meith 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Caidrimh Thionscail (Leasú), 2018

Uimh. 89 de 2018

19 Meith 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Shásamh do Mhná a Raibh Cónaí Orthu i bhForais Áirithe (Leasú), 2019

Uimh. 43 de 2019

19 Meith 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Cróinéirí (Leasú), 2018

Uimh. 94 de 2018

19 Meith 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chóipcheart agus Forálacha Eile maidir le Maoin Intleachtúil, 2018

Uimh. 31 de 2018

19 Meith 2019

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chearrbhachas agus Crannchuir (Leasú), 2019

Uimh. 28 de 2019

19 Meith 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Barrachas Náisiúnta (Cúlchiste le haghaidh Teagmhais Eisceachtúla), 2018

Uimh. 116 de 2018

19 Meith 2019

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Rannpháirtíocht Phobail (Míchumas) (Forálacha Ilghnéitheacha), 2019

Uimh. 39 de 2019

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Nasc úsáideach

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Féach ar an reachtaíocht phríomhúil agus ar an reachtaíocht thánaisteach i Leabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim tuilleadh

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim an chaoi a dtéann Billí tríd an Dáil agus an Seanad chun bheith ina ndlíthe

Achtanna an Oireachtais

Nasc úsáideach

Achtanna an Oireachtais

Léigh Achtanna an Oireachtais, i mBéarla agus i nGaeilge, a ritheadh ó 1922 go 2009

Clár reachtaíochta an Rialtais

Nasc úsáideach

Clár reachtaíochta an Rialtais

Faigh liosta de Bhillí Rialtais a dtabharfar tús áite dóibh i rith an téarma seo