Billí agus Achtanna

Is iad Tithe an Oireachtais amháin atá freagrach as an gcumhacht chun dlíthe nua a dhéanamh. Is ag Dáil Éireann atá an príomhról i ndáil le reachtaíocht mar gurb é an pobal a thoghann í go díreach. Déantar gach dlí nua atá beartaithe a thionscnamh san Oireachtas mar Bhille. Nuair is mian leis an Rialtas dlí a mholadh, faomhann an Chomh-Aireacht an Bille agus déanann an tAire ábhartha é a chur faoi bhráid an Oireachtais. Féadfaidh páirtithe nó Comhaltaí freasúra a mBillí féin a thabhairt chun cinn chomh maith, rud a dhéantar i rith am Comhaltaí Príobháideacha de ghnáth.

Aimsigh Billí agus Achtanna

Billí sceidealaithe i gcomhair plé

D’fhéadfadh sé seo athrú ar fhógra gearr

Níl aon Bhillí sceidealaithe i gcomhair plé

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

21 Ean 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Leasú) (Dé-fháthmheas: Gach Doras Ceart), 2021

Uimh. 3 de 2021

19 Ean 2021

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Tháirgí Míosta (Soláthar Saor in Aisce), 2021

Uimh. 2 de 2021

6 Ean 2021

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Árachais (Srian le Praghsáil Dhifreálach agus Próifíliú), 2021

Uimh. 1 de 2021

28 Noll 2020

Enacted

An tAcht um Chiapadh, Cumarsáid Dhochrach agus Cionta Gaolmhara, 2020

Uimh. 32 de 2020

An Bille um Chiapadh, Cumarsáid Dhochrach agus Cionta Gaolmhara, 2017

Uimh. 63 de 2017

23 Noll 2020

Enacted

An tAcht um Chomhpháirtíochtaí Teoranta Infheistíochta (Leasú), 2020

Uimh. 31 de 2020

An Bille um Chomhpháirtíochtaí Teoranta Infheistíochta (Leasú), 2020

Uimh. 29 de 2020

22 Noll 2020

Enacted

7. An tAcht Leasa Shóisialaigh, 2020

Uimh. 30 de 2020

An Bille Leasa Shóisialaigh, 2020

Uimh. 66 de 2020

21 Noll 2020

Enacted

An tAcht Leithreasa, 2020

Uimh. 29 de 2020

An Bille Leithreasa, 2020

Uimh. 75 de 2020

20 Noll 2020

Enacted

An tAcht um an bPríomh-Ospidéal Meabhar-Ghalar (Athshuíomh), 2020

Uimh. 28 de 2020

An Bille um an bPríomh-Ospidéal Meabhair-Ghalar (Athshuíomh), 2020

Uimh. 70 de 2020

19 Noll 2020

Enacted

An tAcht Airgeadais, 2020

Uimh. 26 de 2020

An Bille Airgeadais, 2020

Uimh. 43 de 2020

19 Noll 2020

Enacted

An tAcht um Pleanáil agus Forbairt agus um Thionóntachtaí Cónaithe, 2020

Uimh. 27 de 2020

An Bille um Pleanáil agus Forbairt agus um Thionóntachtaí Cónaithe, 2020

Uimh. 56 de 2020

Billí ó 1922 go dtí 1996

Billí Stairiúla

Billí ó 1922 go dtí 1996

Tá na billí a foilsíodh ó 1997 go dtí an lá atá inniu ann ar fáil ar an suíomh gréasáin seo.

Rinneadh digitiú le déanaí ar na Billí a foilsíodh ó 1922 go dtí 1996 agus tá siad á gcur leis an suíomh gréasáin.

Mura bhfuil tú in ann an Bille atá uait a aimsiú, tabhair cuairt ar chatalóg ar líne Leabharlann an Oireachtais. Is féidir leat an bailiúchán iomlán a chuardach sa chatalóg lena n-áirítear na leaganacha difriúla de na Billí, de réir mar a rinne Tithe an Oireachtais iad a thionscain, a leasú agus a rith.

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Leabhar Reachtanna

Leabhar Reachtanna na hÉireann

Féach ar an reachtaíocht phríomhúil agus ar an reachtaíocht thánaisteach i Leabhar Reachtanna na hÉireann (eISB)

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim tuilleadh

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim an chaoi a dtéann Billí tríd an Dáil agus an Seanad chun bheith ina ndlíthe

Achtanna an Oireachtais

An Ghaeilge

Achtanna an Oireachtais

Léigh Achtanna an Oireachtais, i mBéarla agus i nGaeilge, a ritheadh ó 1922 go 2009

Clár reachtaíochta an Rialtais

Billí sa Todhchaí

Clár reachtaíochta an Rialtais

Faigh liosta de Bhillí Rialtais a dtabharfar tús áite dóibh i rith an téarma seo