Íoctar buntuarastal le Comhaltaí den Oireachtas mar aon le liúntas tuarastail bunaithe ar aon phost eile atá acu. Tig leo an Liúntas Caighdeánach Parlaiminte agus liúntais eile a éileamh freisin. Tá na sonraí ar fad faoi na tuarastail agus na liúntais sin ar fáil don phobal mór anseo.

Tuarastail

Íoctar tuarastal bunúsach le comhaltaí an Oireachtais agus féadfaidh siad liúntas tuarastail a fháil chomh maith. Bíonn tuarastail bhunúsacha agus liúntais tuarastail na gcomhaltaí faoi réir cánach, ÁSPC, MSU, tobhach pinsin agus ranníocaíocht pinsin.

An Liúntas Caighdeánach Parlaiminte

Liúntas bliantúil is ea an Liúntas Caighdeánach Parlaiminte ina bhfuil an liúntas taistil agus cóiríochta agus an liúntas ionadaíochta poiblí.

Liúntais eile

Féadfaidh comhaltaí Dála liúntas aonuaire a éileamh i dtreo an chostais a bhaineann le hoifig toghcheantair a bhunú. Féadfar aisíoc a dhéanamh le Comhaltaí Oireachtais chomh maith as costas a ngutháin póca.

Tuairisceáin a foilsíodh le déanaí

Déar, 17 DFómh

Guidelines on the Use of the Public Representation Allowance (PRA) 2019

Guidelines on the Use of the Public Representation Allowance (PRA) 2019 (PDF)

Céad, 16 DFómh

Parliamentary Standard Allowance Payments to Senators for August 2019

Parliamentary Standard Allowance Payments to Senators for August 2019 (PDF)

Céad, 16 DFómh

Parliamentary Standard Allowance Payments to Deputies for August 2019

Parliamentary Standard Allowance Payments to Deputies for August 2019 (PDF)

Céad, 9 DFómh

Independent auditors report on Public Representation Allowance (PRA) for 2017

Independent auditors report on Public Representation Allowance (PRA) for 2017 (PDF)

Céad, 9 DFómh

Information note, independent auditors report on Public Representation Allowance (PRA) for 2017

Information note, independent auditors report on Public Representation Allowance (PRA) for 2017 (PDF)