Íoctar buntuarastal le Comhaltaí den Oireachtas mar aon le liúntas tuarastail bunaithe ar aon phost eile atá acu. Tig leo an Liúntas Caighdeánach Parlaiminte agus liúntais eile a éileamh freisin. Tá na sonraí ar fad faoi na tuarastail agus na liúntais sin ar fáil don phobal mór anseo.

Tuarastail

Íoctar tuarastal bunúsach le comhaltaí an Oireachtais agus féadfaidh siad liúntas tuarastail a fháil chomh maith. Bíonn tuarastail bhunúsacha agus liúntais tuarastail na gcomhaltaí faoi réir cánach, ÁSPC, MSU, tobhach pinsin agus ranníocaíocht pinsin.

An Liúntas Caighdeánach Parlaiminte

Liúntas bliantúil is ea an Liúntas Caighdeánach Parlaiminte ina bhfuil an liúntas taistil agus cóiríochta agus an liúntas ionadaíochta poiblí.

Liúntais eile

Féadfaidh comhaltaí Dála liúntas aonuaire a éileamh i dtreo an chostais a bhaineann le hoifig toghcheantair a bhunú. Féadfar aisíoc a dhéanamh le Comhaltaí Oireachtais chomh maith as costas a ngutháin póca.

Tuairisceáin a foilsíodh le déanaí

Luan, 1 Aib

Parliamentary Standard Allowance Payments to Senators for February 2019

Parliamentary Standard Allowance Payments to Senators for February 2019 (PDF)

Luan, 1 Aib

Parliamentary Standard Allowance Payments to Deputies for February 2019

Parliamentary Standard Allowance Payments to Deputies for February 2019 (PDF)

Aoine, 1 Márta

Parliamentary Standard Allowance Payments to Senators for January 2019

Parliamentary Standard Allowance Payments to Senators for January 2019 (PDF)

Aoine, 1 Márta

Parliamentary Standard Allowance Payments to Deputies for January 2019

Parliamentary Standard Allowance Payments to Deputies for January 2019 (PDF)

Aoine, 1 Feabh

Parliamentary Standard Allowance Payments to Senators for December 2018

Parliamentary Standard Allowance Payments to Senators for December 2018 (PDF)