Sceideal Dháil Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 16 DFómh 2019

An chéad lá eile

Sceideal Sheanad Éireann

An lá roimhe sin

Inniu, 16 DFómh 2019

An chéad lá eile

Sceideal na gcruinnithe

An lá roimhe sin

Inniu, 16 DFómh 2019

An chéad lá eile
Cuardaigh díospóireachtaí

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 15 DFómh 2019: foilsíodh 35 topaic, ina n-áirítear 61 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 15 DFómh 2019: foilsíodh 9 topaic, ina n-áirítear 34 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee Of Public Accounts an Déar, 10 DFómh 2019.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 15 DFómh 2019: Freagraíodh 24 Ceist Pharlaiminte.

Cathain a fhoilsítear díospóireachtaí?

Foilsítear díospóireachtaí na Dála de réir a chéile i rith lá suí. Déantar na himeachtaí go léir a tharlaíonn roimh 7 p.m. a fhoilsiú roimh mheán oíche, agus cuirtear an chuid eile leis lá arna mhárach. Maidir le ceisteanna a chuireann Comhaltaí le haghaidh freagra i scríbhinn ag Airí, foilsítear iad sin ag deireadh gach lá imeachta sa Dáil.

Foilsítear díospóireachtaí an tSeanaid an lá céanna nó an lá dár gcionn. Foilsítear an Tuarascáil Oifigiúil maidir le gach cruinniú coiste laistigh de sheachtain ar a dhéanaí, ach dhá nó trí lá oibre de ghnáth.

An vótáil is déanaí

Wildlife (Amendment) Bill 2016: Report Stage (Resumed)

Amendment put:

[15 October 2019]

  • Tá (11 vóta caite)
  • Níl (13 vóta caite)
Lá i saol tuairisceora parlaiminte

Tuairisceoirí Parlaiminte

Lá i saol tuairisceora parlaiminte

Foilsíonn foireann tuairisceoirí agus eagarthóirí parlaiminte an Tuairisc Oifigiúil ar Dhíospóireachtaí an Oireachtais. Foghlaim faoi lá i saol tuairisceora parlaiminte.

Comhaltas CEE, Márta 1972

Díospóireachtaí suntasacha

Comhaltas CEE, Márta 1972

“Is cinnte gur léir go mbeimis ag bronnadh stádas imeallchríche ar an Teorainn, go geilleagrach agus go polaitiúil araon, idir muid féin agus an chuid eile den Eoraip, dá bhfanfaimis taobh amuigh den Chomhphobal.”

Aithrisí a d’fhéadfadh a bheith clúmhillteach

Má mheasann tú gur tagraíodh duit i seomra na Dála ar bhealach clúmhillteach, féadfaidh tú aighneacht a dhéanamh chuig Coiste na Dála um Nós Imeachta.

Téarmaí na Dála agus an tSeanaid

Tháinig an 32ú Dáil le chéile den chéad uair an 10 Márta 2016 agus thosaigh an 25ú Seanad an 8 Meitheamh 2016. Faigh dátaí tosaigh agus críochnaithe théarmaí Dháil Éireann agus Sheanad Éireann ó bunaíodh an Stát.

Uimhreacha colúin i ndíospóireachtaí stairiúla

Chun teacht ar thagairt díospóireachta ina bhfuil uimhir cholúin, téigh chuig cartlann díospóireachtaí an Oireachtais. Beidh áis chuardaigh ar an suíomh gréasáin seo go luath.