Sceideal Dháil Éireann

Sceideal Sheanad Éireann

Sceideal na gcruinnithe

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • 09.30

  09.30

  An Comhchoiste um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta

  CR3, LH 2000

  10.00

  10.00

  An Comhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Cosaint

  CR4, LH 2000

  11.00

  An Comhchoiste um Ghníomhú ar son na hAeráide

  MS Teams Virtual Meeting

  11.00

  An Comhchoiste um Thithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht

  Microsoft Teams Virtual Meeting

  11.00

  An Comhchoiste um Shaincheisteanna Ríthábhachtacha a théann i gcion ar an Lucht Siúil

  MS Teams Virtual meeting

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Ghníomhú ar son na hAeráide

  CR1, LH 2000

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Oideachas, Breisoideachas agus Ardoideachas, Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht

  CR2, LH 2000

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Thithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht

  CR3, LH 2000

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Shaincheisteanna Ríthábhachtacha a théann i gcion ar an Lucht Siúil

  CR4, LH 2000

  14.00

  An Comhchoiste um Leanaí, Míchumas, Comhionannas agus Lánpháirtíocht

  MS Teams Virtual Meeting

  15.30

  15.30

  An Comhchoiste um Thalmhaíocht agus Muir

  CR3, LH 2000

  16.00

  An Comhchoiste um Iompar agus Líonraí Cumarsáide

  MS Teams virtual meeting

  17.45

  An Comhchoiste um Thalmhaíocht agus Muir

  MS Teams Virtual Meeting

 • 09.30

  09.30

  An Comhchoiste um Fhiontair, Trádáil agus Fostaíocht

  CR1, LH 2000

  09.30

  09.30

  An Comhchoiste um Choimirce Shóisialach, Forbairt Pobail agus Tuaithe agus na hOileáin

  CR3, LH 2000

  09.30

  09.30

  An Comhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh

  CR4, LH 2000

  09.30

  09.30

  An Comhchoiste um Shláinte

  CR2, LH 2000

  11.30

  An Comhchoiste um Meáin, Turasóireacht, Ealaíona, Cultúr, Spórt agus Gaeltacht

  MS Teams Virtual Meeting

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Meáin, Turasóireacht, Ealaíona, Cultúr, Spórt agus Gaeltacht

  CR1, LH 2000

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Iompar agus Líonraí Cumarsáide

  CR2, LH 2000

  14.00

  Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

  MS Teams Virtual Meeting

  16.00

  An Comhchoiste um Nithe a bhaineann le Míchumas

  MS Teams Virtual Meeting

 • 09.30

  An Coiste um Fhormhaoirsiú Buiséid

  MS Teams Virtual Meeting

  09.30

  09.30

  An Fochoiste um Meabhairshláinte

  CR2, LH 2000

  11.30

  An Comhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Cosaint

  MS Teams Virtual Meeting

  12.30

  12.30

  An Roghchoiste um Thalmhaíocht, Bia agus Muir

  CR2, LH 2000

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

  CR4, LH 2000

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Meáin, Turasóireacht, Ealaíona, Cultúr, Spórt agus Gaeltacht

  CR3, LH 2000

  15.15

  An Comhchoiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

  MS Teams virtual meeting

  15.30

  An Comhchoiste um Dhlí agus Ceart

  MS Teams Virtual Meeting

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • 14.00

  An Coiste um Leasanna Chomhaltaí Sheanad Éireann

  CR2, LH 2000

  15.00

  15.00

  Roghchoiste Speisialta an tSeanaid um an Ríocht Aontaithe do Tharraingt Siar as an Aontas Eorpach

  CR3, LH 2000

 • 09.30

  09.30

  An Comhchoiste um Fhorfheidhmiú Chomhaontú Aoine an Chéasta

  CR3, LH 2000

  09.30

  09.30

  An Coiste um Chuntais Phoiblí

  CR2, LH 2000

  11.00

  An Comhchoiste um Achainíocha ón bPobal

  MS Teams Virtual Meeting

  11.00

  An Comhchoiste um Thithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht

  MS Teams Virtual Meeting

  11.00

  An Comhchoiste um Ghníomhú ar son na hAeráide

  MS Teams Virtual Meeting

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Cosaint

  CR2, LH 2000

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Achainíocha ón bPobal

  CR4, LH 2000

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Ghníomhú ar son na hAeráide

  CR1, LH 2000

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Thithíocht, Rialtas Áitiúil agus Oidhreacht

  CR3, LH 2000

  14.30

  An Comhchoiste um Oideachas, Breisoideachas agus Ardoideachas, Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht

  MS Teams Virtual Meeting

  15.30

  15.30

  An Roghchoiste um Dhlí agus Ceart

  CR1, LH 2000

  15.30

  15.30

  An Comhchoiste um Leanaí, Míchumas, Comhionannas agus Lánpháirtíocht

  CR2, LH 2000

  15.30

  15.30

  An Comhchoiste um Oideachas, Breisoideachas agus Ardoideachas, Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht

  CR4, LH 2000

  15.30

  15.30

  An Comhchoiste um Thalmhaíocht agus Muir

  CR3, LH 2000

  16.00

  An Comhchoiste um Iompar agus Líonraí Cumarsáide

  MS Teams Virtual Meeting

  17.45

  An Comhchoiste um Thalmhaíocht agus Muir

  MS Teams Virtual Meeting

 • 09.30

  09.30

  An Comhchoiste um Fhiontair, Trádáil agus Fostaíocht

  CR1, LH 2000

  09.30

  09.30

  An Comhchoiste um Choimirce Shóisialach, Forbairt Pobail agus Tuaithe agus na hOileáin

  CR3, LH 2000

  09.30

  09.30

  An Comhchoiste um Shláinte

  CR2, LH 2000

  09.30

  09.30

  An Comhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh

  CR4, LH 2000

  11.15

  An Comhchoiste um Meáin, Turasóireacht, Ealaíona, Cultúr, Spórt agus Gaeltacht

  MS Teams Virtual Meeting

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Meáin, Turasóireacht, Ealaíona, Cultúr, Spórt agus Gaeltacht

  CR1, LH 2000

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

  CR4, LH 2000

  14.00

  Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge

  Dáil Chamber

  15.15

  An Comhchoiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

  MS Teams virtual meeting

  16.00

  An Comhchoiste um Nithe a bhaineann le Míchumas

  MS Teams Virtual Meeting

 • 09.00

  An Comhchoiste um Ghnóthaí an Aontais Eorpaigh

  MS Teams Virtual Meeting

  09.30

  An Coiste um Fhormhaoirsiú Buiséid

  MS Teams Virtual Meeting

  09.30

  09.30

  An Fochoiste um Meabhairshláinte

  CR2, LH 2000

  09.30

  09.30

  An Comhchoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus Cosaint

  CR3, LH 2000

  09.30

  09.30

  An Coiste um Chuntais Phoiblí

  CR4, LH 2000

  12.30

  12.30

  An Roghchoiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú, agus an Taoiseach

  CR1, LH 2000

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Meáin, Turasóireacht, Ealaíona, Cultúr, Spórt agus Gaeltacht

  CR3, LH 2000

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Thalmhaíocht agus Muir

  CR4, LH 2000

  12.30

  12.30

  An Comhchoiste um Nithe a bhaineann le Míchumas

  CR2, LH 2000

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

 • Níl aon chruinnithe sa sceideal faoi láthair.

Cuardaigh Díospóireachtaí le déanaí

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 6 Beal 2021: foilsíodh 17 topaic, ina n-áirítear 124 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Aoine, 7 Beal 2021: foilsíodh 16 topaic, ina n-áirítear 37 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Joint Sub-Committee On Mental Health an Déar, 6 Beal 2021.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Déar, 6 Beal 2021: Freagraíodh 276 Ceist Pharlaiminte.

Cathain a fhoilsítear díospóireachtaí?

Foilsítear díospóireachtaí na Dála de réir a chéile i rith lá suí. Déantar na himeachtaí go léir a tharlaíonn roimh 7 p.m. a fhoilsiú roimh mheán oíche, agus cuirtear an chuid eile leis lá arna mhárach. Maidir le ceisteanna a chuireann Comhaltaí le haghaidh freagra i scríbhinn ag Airí, foilsítear iad sin ag deireadh gach lá imeachta sa Dáil.

Foilsítear díospóireachtaí an tSeanaid an lá céanna nó an lá dár gcionn. Foilsítear an Tuarascáil Oifigiúil maidir le gach cruinniú coiste laistigh de sheachtain ar a dhéanaí, ach dhá nó trí lá oibre de ghnáth.

An vótáil is déanaí

An tOrd Gnó - Order of Business

Question put: "That the proposal for dealing with Wednesday's business be agreed to."

[28 April 2021]

 • Tá (25 vóta caite)
 • Níl (20 vóta caite)
 • Staon (0)
Lá i saol tuairisceora parlaiminte

Tuairisceoirí Parlaiminte

Lá i saol tuairisceora parlaiminte

Foilsíonn foireann tuairisceoirí agus eagarthóirí parlaiminte an Tuairisc Oifigiúil ar Dhíospóireachtaí an Oireachtais. Foghlaim faoi lá i saol tuairisceora parlaiminte.

Comhaltas CEE, 21 Márta 1972

Díospóireachtaí suntasacha

Comhaltas CEE, 21 Márta 1972

“Is cinnte gur léir go mbeimis ag bronnadh stádas imeallchríche ar an Teorainn, go geilleagrach agus go polaitiúil araon, idir muid féin agus an chuid eile den Eoraip, dá bhfanfaimis taobh amuigh den Chomhphobal.”

–Jack Lynch

Nuair a bhíonn tionchar tromchúiseach ag aithrisí

Má cheapann tú go raibh tionchar tromchúiseach ag caint sa Dáil, sa Seanad nó i gCoiste Oireachtais ort, tá próiseas ann chun dul i ngleic leis sin.

Téarmaí na Dála agus an tSeanaid

Cruinníodh an 33ú Dáil le chéile den chéad uair ar an 20 Feabhra 2020. Tháinig an 26ú Seanad le chéile den chéad uair ar an 29 Meitheamh 2020.

Faigh dátaí tosaigh agus críochnaithe théarmaí Dháil Éireann agus Sheanad Éireann ó bunaíodh an Stát.

Uimhreacha colúin i ndíospóireachtaí stairiúla

Chun teacht ar thagairt díospóireachta ina bhfuil uimhir cholúin, téigh chuig cartlann díospóireachtaí an Oireachtais. Beidh áis chuardaigh ar an suíomh gréasáin seo go luath.