Sceideal Dháil Éireann

Sceideal Sheanad Éireann

Sceideal na gcruinnithe

Cuardaigh Díospóireachtaí le déanaí

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 24 Samh 2020: foilsíodh 27 topaic, ina n-áirítear 74 cainteoir agus vóta den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 24 Samh 2020: foilsíodh 10 topaic, ina n-áirítear 39 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Joint Committee On Housing, Local Government And Heritage an Máirt, 24 Samh 2020.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Máirt, 24 Samh 2020: Freagraíodh 25 Ceist Pharlaiminte.

Cathain a fhoilsítear díospóireachtaí?

Foilsítear díospóireachtaí na Dála de réir a chéile i rith lá suí. Déantar na himeachtaí go léir a tharlaíonn roimh 7 p.m. a fhoilsiú roimh mheán oíche, agus cuirtear an chuid eile leis lá arna mhárach. Maidir le ceisteanna a chuireann Comhaltaí le haghaidh freagra i scríbhinn ag Airí, foilsítear iad sin ag deireadh gach lá imeachta sa Dáil.

Foilsítear díospóireachtaí an tSeanaid an lá céanna nó an lá dár gcionn. Foilsítear an Tuarascáil Oifigiúil maidir le gach cruinniú coiste laistigh de sheachtain ar a dhéanaí, ach dhá nó trí lá oibre de ghnáth.

An vótáil is déanaí

An tOrd Gnó - Order of Business

Question put: "That the proposal for dealing with Tuesday's sitting be agreed to."

[24 November 2020]

  • Tá (26 vóta caite)
  • Níl (19 vóta caite)
Lá i saol tuairisceora parlaiminte

Tuairisceoirí Parlaiminte

Lá i saol tuairisceora parlaiminte

Foilsíonn foireann tuairisceoirí agus eagarthóirí parlaiminte an Tuairisc Oifigiúil ar Dhíospóireachtaí an Oireachtais. Foghlaim faoi lá i saol tuairisceora parlaiminte.

Poblacht na hÉireann, Samhain 1948

Díospóireachtaí suntasacha

Poblacht na hÉireann, Samhain 1948

“Cuirfear deireadh tríd an mBille seo, go deo na ndeor, ar bhealach simplí, soiléir agus doshéanta leis an gceangal fada tubaisteach a bhí ag an tír seo le hinstitiúid Choróin na Breataine agus beidh sé le sonrú thar dhébhríocht nó chaolchúis gur poblacht neamhspleách an stádas náisiúnta agus idirnáisiúnta atá ag an tír seo.”

Aithrisí a d’fhéadfadh a bheith clúmhillteach

Má mheasann tú gur tagraíodh duit i seomra na Dála ar bhealach clúmhillteach, féadfaidh tú aighneacht a dhéanamh chuig Coiste na Dála um Nós Imeachta.

Téarmaí na Dála agus an tSeanaid

Cruinníodh an 33ú Dáil le chéile den chéad uair ar an 20 Feabhra 2020. Tháinig an 26ú Seanad le chéile den chéad uair ar an 29 Meitheamh 2020.

Faigh dátaí tosaigh agus críochnaithe théarmaí Dháil Éireann agus Sheanad Éireann ó bunaíodh an Stát.

Uimhreacha colúin i ndíospóireachtaí stairiúla

Chun teacht ar thagairt díospóireachta ina bhfuil uimhir cholúin, téigh chuig cartlann díospóireachtaí an Oireachtais. Beidh áis chuardaigh ar an suíomh gréasáin seo go luath.