Bíonn Teach Laighean oscailte ó Luan go hAoine. Féadfaidh an pobal cuairt a thabhairt air ar ghnó oifigiúil.

Eolas do chuairteoirí

Ní mór do gach cuairteoir teacht isteach trí bhealach isteach na gcuairteoirí ar Shráid Chill Dara in aice le hArd-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht.

Le do thoil…

  • Tabhair leat aitheantas ar a bhfuil grianghraf, cosúil le pas nó ceadúnas tiomána
  • Bí ag geata Shráid Chill Dara 15 nóiméad roimh do choinne nó roimh an turas
  • Ná tabhair málaí móra leat
  • Cuir in iúl dúinn má tá aon riachtanas speisialta agat cosúil le rochtain mhíchumais

Tá turais curtha ar ceal mar gheall ar phaindéim COVID-19

Tá turais agus cuairteanna eile ar Theach Laighean nach bhfuil riachtanach curtha ar ceal mar gheall ar COVID-19 go dtí go bhfógrófar a mhalairt. Tá sé seo á dhéanamh d’fhonn leas gach duine a oibríonn i dTeach Laighean a chosaint agus d’fhonn Tithe an Oireachtais a choinneáil oscailte i gcomhair an phríomhghnó reachtaigh.

Virtual 3D tour

Virtual tour

Virtual 3D tour

While we have to keep our doors closed to visitors due to Covid-19, we invite you to come on a virtual stroll through Leinster House with our 3D tour.

Daoine faoi mhíchumas

An bhfuil cúnamh uait chun cuairt a thabhairt ar Thithe an Oireachtais? Téigh i dteagmháil leis an oifigeach rochtana, Michael O'Brien.

michael.obrien@oireachtas.ie / +353 (0) 1 618 4556

Tá an t-oifigeach rochtana ar fáil de réir alt 26(2) den Acht um Míchumas, 2005.

Aimsigh muid

Tá Teach Laighean ar Shráid Chill Dara i mBaile Átha Cliath 2, idir an Leabharlann Náisiúnta agus Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht.

Ní mór do gach cuairteoir teacht isteach tríd an mbealach isteach ar Shráid Chill Dara.

Aimsigh muid

Tá Teach Laighean ar Shráid Chill Dara i mBaile Átha Cliath 2, idir an Leabharlann Náisiúnta agus Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht.

Ní mór do gach cuairteoir teacht isteach tríd an mbealach isteach ar Shráid Chill Dara.

Bealach isteach na gcuairteoirí, Teach Laighean

Bealach isteach na gcuairteoirí chuig Teach Laighean

Sábháilteacht cuairteoirí agus slándáil

Sábháilteacht cuairteoirí agus slándáil

Léigh ár mbeartas maidir le coinníollacha iontrála chuig coimpléasc Theach Laighean.