Bíonn Teach Laighean oscailte ó Luan go hAoine. Féadfaidh an pobal cuairt a thabhairt air ar ghnó oifigiúil nó trí thuras treoraithe.

Eolas do chuairteoirí

Ní mór do gach cuairteoir teacht isteach trí bhealach isteach na gcuairteoirí ar Shráid Chill Dara in aice le hArd-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht.

Le do thoil…

  • Tabhair leat aitheantas ar a bhfuil grianghraf, cosúil le pas nó ceadúnas tiomána
  • Bí ag geata Shráid Chill Dara 15 nóiméad roimh do choinne nó roimh an turas
  • Ná tabhair málaí móra leat
  • Cuir in iúl dúinn má tá aon riachtanas speisialta agat cosúil le rochtain mhíchumais

Turais

Tá dhá bhealach ann chun turas ar Theach Laighean a eagrú.

Tig leat iarraidh ar TD nó Seanadóir do chuairt a urrú nó is féidir leat turas poiblí a dhéanamh.

Bíonn turais phoiblí ar fáil ar na laethanta sin nach mbíonn an Dáil agus an Seanad ag suí. Tosaíonn turais ag 10.30 am, 11.30 am, 2.30 pm agus 3.30 pm.

Is féidir do thuras a chur in áirithe roimh ré nó is féidir ceist a chur ag bealach isteach na gcuairteoirí 15 nóiméad roimh thús an turais.

Cuir turas in áirithe

Turais phoiblí

Téigh i dteagmháil linn trí event.desk@oireachtas.ie / 01 618 3271 / 01 618 3781

Turais urraithe

Téigh i dteagmháil le do TD nó Seanadóir áitiúil

 

  • Tá gach turas saor in aisce. 
  • Maireann na turais timpeall 20 nóiméad.
  • Bíonn 30 duine ar a mhéad ar an turas.
  • Níl cead grianghraif a thógáil i dTeach Laighean.

Caomhnú agus athchóiriú Theach Laighean

Mar gheall ar oibreacha caomhnaithe agus athchóirithe atá ar bun i rith an ama, tá Teach Laighean Seoirseach dúnta agus laghdaíomar líon na dturas atá á gcur ar fáil againn. Mar sin féin, tá an tOireachtas fós oscailte agus is féidir le cuairteoirí cuairt a thabhairt ar áiléir phoiblí Dháil Éireann agus ar ionad malartach Sheomra an tSeanaid.

Socruithe slándála níos fearr

Cuir beagán am breise san áireamh don chuairt ar Theach Laighean; táimid ag cur socruithe slándála níos fearr i bhfeidhm ag bealach isteach na gcuairteoirí ar Shráid Chill Dara. Maidir leis na cuairteoirí uile nach bhfuil cárta pas bailí an Oireachtais acu, iarrfar orthu anois siúl trí bhrathadóir miotail agus cuirfimid na málaí trí x-gha.

Tá súil againn nach gcuirfimid aon trioblóid ar ár gcuairteoirí agus muid ag dul i dtaithí ar na bearta nua. Is féidir leat cabhrú linn ach teacht in am agus i dtráth agus málaí móra a fhágáil sa bhaile.

Aimsigh muid

Tá Teach Laighean ar Shráid Chill Dara i mBaile Átha Cliath 2, idir an Leabharlann Náisiúnta agus Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht.

Ní mór do gach cuairteoir teacht isteach tríd an mbealach isteach ar Shráid Chill Dara.

Aimsigh muid

Tá Teach Laighean ar Shráid Chill Dara i mBaile Átha Cliath 2, idir an Leabharlann Náisiúnta agus Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht.

Ní mór do gach cuairteoir teacht isteach tríd an mbealach isteach ar Shráid Chill Dara.

Bealach isteach na gcuairteoirí, Teach Laighean

Bealach isteach na gcuairteoirí chuig Teach Laighean

Sábháilteacht cuairteoirí agus slándáil

Sábháilteacht cuairteoirí agus slándáil

Léigh ár mbeartas maidir le coinníollacha iontrála chuig coimpléasc Theach Laighean.