Stiúrann Coimisiún Thithe an Oireachtais Tithe an Oireachtais agus tugann Seirbhís Thithe an Oireachtais tacaíocht.

Coimisiún Thithe an Oireachtais

Is é Coimisiún Thithe an Oireachtais comhlacht rialaithe Thithe an Oireachtais agus Sheirbhís an Oireachtais. Féach ar chomhaltaí an choimisiúin agus foghlaim tuilleadh faoin gcoiste iniúchta.

Seirbhís Thithe an Oireachtais

Cuireann Seirbhís Thithe an Oireachtais na seirbhísí comhairle agus tacaíochta ar fáil a choinníonn an tOireachtas ag obair i gceart.

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil

Forordaítear roinnt státseirbhíseach arna bhfostú ag Tithe an Oireachtais mar oifigigh phoiblí ainmnithe chun críocha alt 6(1)(f) den Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015.

An chaoi a ritear an Pharlaimint

An chaoi a ritear an Pharlaimint

Léirítear sa chairt seo struchtúir agus freagrachtaí Choimisiún Thithe an Oireachtais agus Sheirbhís an Oireachtais.

Buan-Orduithe Dháil Éireann

Is iad Buan-Orduithe na Dála na rialacha a rialaíonn obair na Dála.

Glacadh le Buan-Orduithe na Dála an chéad lá riamh trí Rún de chuid an Rialtais Shealadaigh ar an 11 Meán Fómhair 1922. Ó shin i leith, rinne an Dáil leasú agus modhnú ar na Buan-Orduithe. Foilsítear eagrán nua ag tús gach téarma Dála.

Salient Rulings of the Chair

The Standing Orders do not form a complete code of the day-to-day procedure. They must be read in the context of how they have been applied or developed by the Chair over the years. The primary source for this is the Salient Rulings of the Chair. The Salient Rulings are not updated as frequently as Standing Orders.

Buan-Orduithe Sheanad Éireann

Is iad Buan-Orduithe an tSeanaid na rialacha a rialaíonn obair an tSeanaid. Is féidir leis an Seanad a Bhuan-Orduithe a leasú agus a mhodhnú.