Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Aimsigh Billí agus Achtanna

Cabhair

You can enter multiple filters, including:

- Year(s) e.g. 2014-2017, 1990
- Keyword(s) e.g. finance, mental health
- Number of Bill or Act e.g. 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

1716 result in Billí (nár achtaíodh)

1716 result in Billí (nár achtaíodh)

Leathanach 1 de 18

Taispeáin: 100 in aghaidh an leathanaigh

19 Beal 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pá Íosta Náisiúnta (Intéirnigh a Íoc), 2022

Uimh. 57 de 2022

18 Beal 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Cosaint Oidhreachta Tógtha), 2022

Uimh. 56 de 2022

17 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Ligin Ghearrthéarma a Fhorfheidhmiú, 2022

Uimh. 55 de 2022

3 Beal 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Shláinte agus Leas Ainmhithe (Madraí), 2022

Uimh. 54 de 2022

11 Beal 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chur ar Taispeáint Póstaer Toghcháin agus Vótaíochta agus Fógrán Eile a Rialáil, 2022

Uimh. 53 de 2022

6 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhionannas Fostaíochta (Trédhearcacht Pá), 2022

Uimh. 52 de 2022

11 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pá Maireachtála, 2022

Uimh. 51 de 2022

5 Beal 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an gCeart chun Oibre Solúbtha, 2022

Uimh. 50 de 2022

4 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shlántaisceáin agus Taiscí Gaolmhara, 2022

Uimh. 49 de 2022

4 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rialtas Áitiúil agus Tionóntachtaí Cónaithe (Leasú) (Crios Brú Cíosa Charraig Uí Leighin), 2022

Uimh. 48 de 2022

27 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Choimisiún Imscrúdúcháin (Tithe Banaltrais), 2022

Uimh. 47 de 2022

26 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chreidmheas d’Fheirmeacha Lagaithe, 2022

Uimh. 46 de 2022

26 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Threalamh Cosanta Pearsanta (Covid-19), 2022

Uimh. 45 de 2022

11 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chearta do Thomhaltóirí, 2022

Uimh. 44 de 2022

28 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chúram Leanaí (Leasú), 2022

Uimh. 43 de 2022

28 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille fá Choimisiún um Cheapacháin Bhreithiúnacha, 2022

Uimh. 42 de 2022

31 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhionannas Fostaíochta (Aois Scoir Shainordaitheach a Chealú), 2022

Uimh. 41 de 2022

11 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Árachais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2022

Uimh. 40 de 2022

6 Aib 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Uimh. 2), 2022

Uimh. 39 de 2022

18 Beal 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Shaoire Bhreoiteachta, 2022

Uimh. 38 de 2022

7 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Athchóiriú Toghcháin, 2022

Uimh. 37 de 2022

24 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhreagracht Ardán Meán Sóisialta (Leasú ar Dhlí an Chlúmhillte), 2022

Uimh. 36 de 2022

3 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an nGeilleagar Ciorclach, um Bainistiú Dramhaíola (Leasú) agus um Fhorbairt Mianraí (Leasú), 2022

Uimh. 35 de 2022

23 Márta 2022
Sáraithe

An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Neodracht), 2022

Uimh. 34 de 2022

23 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Sheirbhísí Uisce (Leasú), 2022

Uimh. 33 de 2022

30 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhaontuithe Bretton Woods (Leasú), 2022

Uimh. 32 de 2022

9 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) (Comhoideachas), 2022

Uimh. 31 de 2022

23 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Barántas Gabhála Eorpach (Leasú), 2022

Uimh. 30 de 2022

23 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Atáirgeadh Daonna Cuidithe), 2022

Uimh. 29 de 2022

8 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosc ar Ghnéas i gComhair Cíosa, 2022

Uimh. 28 de 2022

11 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chreidmheas do Thomhaltóirí (Leasú), 2022

Uimh. 27 de 2022

17 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Airgeadais (Covid-19 agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2022

Uimh. 26 de 2022

2 Márta 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Gás Nádúrtha Leachtaithe - GNL) (Leasú), 2022

Uimh. 25 de 2022

27 Aib 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Cheartas Coiriúil (Leasú), 2022

Uimh. 24 de 2022

3 Beal 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Adhlacthaí Forais, 2022

Uimh. 23 de 2022

23 Feabh 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Cróinéirí (Socrú maidir le Roghnóireacht Giúiré) (Leasú), 2022

Uimh. 22 de 2022

15 Feabh 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pá Íosta Náisiúnta (Pá Comhionann d’Oibrithe Óga), 2022

Uimh. 21 de 2022

15 Feabh 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2022

Uimh. 20 de 2022

10 Feabh 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Sárú ar Rialacháin Foirgníochta), 2022

Uimh. 19 de 2022

9 Feabh 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Straitéis Hidrigine Glaise, 2022

Uimh. 18 de 2022

27 Aib 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Nochtadh Cosanta (Leasú), 2022

Uimh. 17 de 2022

2 Feabh 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Cúraim Sláinte (Íocaíochtaí Trédhearcacha), 2022

Uimh. 15 de 2022

3 Feabh 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Gháinneáil ar Leanaí agus Ábhar a bhaineann le Teacht i dTír Gnéasach ar Leanaí (Leasú), 2022

Uimh. 14 de 2022

9 Feabh 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta (Leasú), 2022

Uimh. 13 de 2022

4 Beal 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Iomaíochta (Leasú), 2022

Uimh. 12 de 2022

27 Ean 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Dlí Coiriúil (Gáinneáil ar Dhaoine) (Leasú), 2022

Uimh. 11 de 2022

26 Ean 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhéigean a Dhéanamh ar Mhionaoiseach (Leasú a bhaineann le Mí-Úsáid Drugaí), 2022

Uimh. 9 de 2022

25 Ean 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Iniúchadh ar Phleananna Oideachais Aonair le haghaidh Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta acu), 2022

Uimh. 8 de 2022

26 Ean 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Rialtais Áitiúil (Cumhachtaí Faireachais i nDáil le Cionta Áirithe), 2022

Uimh. 7 de 2022

22 Feabh 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Rialáil Sábháilteachta ar Líne agus na Meán, 2022

Uimh. 6 de 2022

1 Feabh 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Íoc Pá (Leasú) (Séisíní agus Aiscí), 2022

Uimh. 5 de 2022

10 Beal 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Fhaisnéis Bhreithe agus Rianú, 2022

Uimh. 3 de 2022

30 Márta 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Rialáil Soláthraithe Oibreacha Foirgníochta agus um Rialú Foirgníochta (Leasú), 2022

Uimh. 2 de 2022

28 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille an Údaráis um Ard-Oideachas, 2022

Uimh. 1 de 2022

15 Noll 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Rialáil Aerthráchta os Cionn Imeachtaí Spóirt, 2021

Uimh. 160 de 2021

7 Noll 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Leasú) (Tréimhsí Fógra a Fhadú), 2021

Uimh. 159 de 2021

7 Noll 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chuan Bhaile Átha Cliath, 2021

Uimh. 158 de 2021

2 Noll 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Nochtadh Cosanta (Leasú), 2021

Uimh. 156 de 2021

23 Samh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Beartán Dlíthiúil Díoltóra do Cheannaitheoirí Maoine, 2021

Uimh. 150 de 2021

30 Samh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Móin Ghairneoireachta (Bearta Sealadacha), 2021

Uimh. 149 de 2021

9 Samh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Rialtais Áitiúil (Saoire Mháithreachais agus Saoire Theaghlaigh do Chomhaltaí Tofa), 2021

Uimh. 148 de 2021

16 Samh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Oideachas Sláinte, Caidreamh agus Gnéis), 2021

Uimh. 147 de 2021

16 Samh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Sláinte Leanaí (Réchasadh Feithiclí Inneallghluaiste i gComharsanacht Scoileanna), 2021

Uimh. 146 de 2021

26 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chiontóirí Gnéis (Leasú), 2021

Uimh. 144 de 2021

10 Samh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shaoire Mhéala do Thuismitheoirí (Leasú), 2021

Uimh. 143 de 2021

4 Samh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Áiteanna Cónaithe Príobháideacha a Chosaint (Ar Phicéadú Spriocdhírithe), 2021

Uimh. 139 de 2021

3 Samh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Iniúchadh ar Chóiríocht Éigeandála do Dhaoine gan Dídean agus ar Chóiríocht d’Iarratasóirí ar Thearmann), 2021

Uimh. 138 de 2021

21 DFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Leasa Shóisialaigh (Pinsean Comhchónaitheora Mharthanaigh), 2021

Uimh. 137 de 2021

20 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Árachas Tuile, 2021

Uimh. 135 de 2021

20 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chomhar Creidmheasa (Leasú), 2021

Uimh. 134 de 2021

20 DFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an mBeach Mheala Dhúchasach Éireannach a Chosaint, 2021

Uimh. 133 de 2021

4 Samh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Leictreachais (Soláthar) (Leasú), 2021

Uimh. 131 de 2021

7 Aib 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rochtain Shábháilte ar Sheirbhísí Foirceanta Toirchis, 2021

Uimh. 130 de 2021

19 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Sheirbhísí Maoine (Clár um Praghsanna Talún), 2021

Uimh. 129 de 2021

19 Samh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrácht ar Bhóithre agus um Bóithre, 2021

Uimh. 128 de 2021

7 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Eagrú Ama Oibre (Cearta Oibrithe agus Féinfhostaíocht Bhréagach) (Leasú), 2021

Uimh. 127 de 2021

6 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chúram Máithreachais (Covid-19), 2021

Uimh. 126 de 2021

6 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Gealltóireachta (Toirmeasc ar Úsáid Cártaí Creidmheasa), 2021

Uimh. 125 de 2021

6 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rialachas Corparáideach Éireannach (Cothromaíocht Inscne), 2021

Uimh. 124 de 2021

5 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Aeráil san Áit Oibre (Covid-19), 2021

Uimh. 123 de 2021

5 DFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) (Leasú), 2021

Uimh. 122 de 2021

30 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Theaghaisí Lochtacha, 2021

Uimh. 121 de 2021

24 Samh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

Bille na gCuideachtaí (Tuairisciú ar Astaíochtaí), 2021

Uimh. 120 de 2021

29 MFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chlárú Uachtanna, 2021

Uimh. 119 de 2021

28 MFómh 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha (Leasú), 2021

Uimh. 118 de 2021

28 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Shaoráil Faisnéise (Leasú), 2021

Uimh. 117 de 2021

28 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na dTithe (Deontas Oiriúnaithe do Dhaoine faoi Mhíchumas), 2021

Uimh. 116 de 2021

22 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Rialtais Áitiúil (Leasú) (Trédhearcacht maidir le Maoiniú a Leithroinnt), 2021

Uimh. 115 de 2021

21 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

Bille na dTithe (Tréimhsí Feithimh maidir le hÍocaíocht Cúnaimh Tithíochta) (Forálacha Ilghnéitheacha) (Leasú), 2021

Uimh. 114 de 2021

21 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Oideachais (Ranníocaí Saorálacha), 2021

Uimh. 113 de 2021

16 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Cearta Tionóntaí), 2021

Uimh. 112 de 2021

16 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) (Soláthar 20 faoin gcéad maidir le Tithíocht Shóisialta agus Inacmhainne), 2021

Uimh. 111 de 2021

15 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thrasdul Cóir (Cearta Comhshaoil Oibrithe agus Pobail), 2021

Uimh. 110 de 2021

16 MFómh 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Cheartas Coiriúil (Aitheantas Frithpháirteach do Phianbhreitheanna Coimeádta), 2021

Uimh. 103 de 2021

9 Feabh 2022
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an Duine (Leasú) (Stalcaireacht), 2021

Uimh. 101 de 2021

5 Iúil 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pá Íosta Náisiúnta (Deireadh a Chur le Rátaí Pá Fo-Íosta), 2021

Uimh. 98 de 2021

30 Meith 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosc ar Arduithe Cíosa, 2021

Uimh. 96 de 2021

28 Meith 2021
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chomharchumainn Oibrithe agus Ceart Ceannaigh, 2021

Uimh. 94 de 2021

23 Meith 2021
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Meabhair-Shláinte (Cumas Toiliú le Cóireáil), 2021

Uimh. 90 de 2021

16 Feabh 2022
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Pleanáil agus Forbairt (Grianphainéil le haghaidh Foirgnimh Phoiblí, Scoileanna, Teaghaisí agus Áitribh Eile) (Leasú), 2021

Uimh. 88 de 2021

Barr
Roinn