Cabhair

Is féidir leat scagairí iomadúla a iontráil, lena n-áirítear:

Bliain/Blianta, e.g., 2014-2017, 1990
Eochairfhocal/Eochairfhocail, e.g., airgeadas, meabhairshláinte
Uimhir an Bhille nó an Achta, e.g., 179

Chun do scagairí a ghníomhachtú, brúigh an cnaipe Cuardaigh.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

137 result in Billí agus Achtanna in 2014

137 result in Billí agus Achtanna in 2014

Leathanach 2 de 3

Taispeáin: 50 an leathanach

20 Iúil 2014
Enacted

An tAcht um an gCúirt Achomhairc, 2014

Uimh. 18 de 2014

An Bille um an gCúirt Achomhairc, 2014

Uimh. 68 de 2014

26 Iúil 2014
Enacted

An tAcht Toghcháin (Leasú) (Uimh. 2), 2014

Uimh. 24 de 2014

An Bille Toghcháin (Leasú) (Uimh. 4), 2014

Uimh. 67 de 2014

26 Iúil 2014
Enacted

An tAcht um Chorparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann, 2014

Uimh. 22 de 2014

An Bille um Chorparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann, 2014

Uimh. 66 de 2014

3 Iúil 2014
Lapsed

An Bille um Ghrinnscrúdú Parlaiminteach ar Cheapacháin (An Coimisiún Eorpach) (Uimh. 2), 2014

Uimh. 65 de 2014

3 Iúil 2014
Lapsed

An Bille Rialtais Áitiúil (Leasú), 2014

Uimh. 64 de 2014

3 Iúil 2014
Lapsed

An Bille um Chlúmhilleadh (Leasú), 2014

Uimh. 63 de 2014

1 Iúil 2014
Lapsed

An Bille Deochanna Meisciúla (Leasú), 2014

Uimh. 62 de 2014

5 Beal 2015
Enacted

An tAcht Oideachais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2015

Uimh. 11 de 2015

An Bille Oideachais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

Uimh. 61 de 2014

19 Meith 2014
Lapsed

An Bille Árachais Sláinte (Athchóiriú), 2014

Uimh. 60 de 2014

11 Márta 2015
Enacted

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015

Uimh. 5 de 2015

An Bille um Brústocaireacht a Rialáil, 2014

Uimh. 59 de 2014

18 Meith 2014
Defeated

An Bille Rialtais Áitiúil (Rátaí agus Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

Uimh. 58 de 2014

18 Meith 2014
Withdrawn

An Bille fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais (Leasú), 2014

Uimh. 57 de 2014

18 Meith 2014
Defeated

An Bille fán gCiste um Chosc ar Fhéinmharú agus um Meabhair-Shláinte, 2014

Uimh. 56 de 2014

12 Meith 2014
Defeated

An Bille um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Ceapadh Comhaltaí Sinsearacha den Gharda Síochána), 2014

Uimh. 55 de 2014

10 Márta 2015
Enacted

An tAcht Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac), 2015

Uimh. 4 de 2015

An Bille Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac), 2014

Uimh. 54 de 2014

12 Meith 2014
Lapsed

An Bille Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2014

Uimh. 53 de 2014

23 Iúil 2014
Enacted

An tAcht um Chosaint Raideolaíoch (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

Uimh. 20 de 2014

An Bille um Chosaint Raideolaíoch (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

Uimh. 52 de 2014

6 Beal 2015
Enacted

An tAcht um Theanntáil Feithiclí, 2015

Uimh. 13 de 2015

An Bille um Theanntáil Feithiclí, 2014

Uimh. 51 de 2014

5 Meith 2014
Withdrawn

An Bille um Shaorghluaiseacht (Comhlimistéar Taistil) (Doiciméadacht Taistil), 2014 2014

Uimh. 50 de 2014

5 Meith 2014
Lapsed

An Bille um Ghrinnscrúdú Parlaiminteach ar Cheapacháin (An Coimisiún Eorpach), 2014

Uimh. 49 de 2014

29 Beal 2014
Withdrawn

An Bille um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Trédhearcacht Bord), 2014

Uimh. 48 de 2014

17 Iúil 2014
Enacted

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2014

Uimh. 16 de 2014

An Bille Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2014

Uimh. 47 de 2014

22 Meith 2014
Enacted

Acht Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach (Leasú), 2014

Uimh. 10 de 2014

Bille Choláiste Talmhaíochta Chaisleán Bhaile Sheonach (Leasú), 2014

Uimh. 46 de 2014

15 Beal 2014
Lapsed

Bille an Gharda Síochána (Leasú) (Uimh. 2) 2014

Uimh. 45 de 2014

26 Iúil 2014
Enacted

An tAcht um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 2014

Uimh. 23 de 2014

An Bille um Ghníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (Leasú), 2014

Uimh. 44 de 2014

14 Beal 2014
Defeated

An Bille um Fhoréigean Baile (Leasú), 2014

Uimh. 43 de 2014

13 Beal 2014
Lapsed

Bille Toghcháin an tSeanaid (Rolla-Chomhaltaí) (Leasú), 2014

Uimh. 42 de 2014

9 Beal 2014
Lapsed

An Bille um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) (Leasú), 2014

Uimh. 41 de 2014

8 Beal 2014
Withdrawn

An Bille um Ombudsman do Leanaí (Leasú), 2014

Uimh. 40 de 2014

23 Iúil 2014
Enacted

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

Uimh. 21 de 2014

Bille na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2014

Uimh. 39 de 2014

7 Beal 2014
Lapsed

An Bille Toghcháin (Leasú) (Uimh. 3), 2014

Uimh. 38 de 2014

6 Beal 2014
Defeated

Bille an hoimisiúin um Ard-Phá agus Saibhreas, 2014

Uimh. 37 de 2014

27 Iúil 2014
Enacted

An tAcht um Cheadanna Fostaíochta (Leasú), 2014

Uimh. 26 de 2014

An Bille um Cheadanna Fostaíochta (Leasú), 2014

Uimh. 36 de 2014

27 Iúil 2014
Enacted

An tAcht um Aerfoirt Stáit (Grúpa na Sionainne), 2014

Uimh. 27 de 2014

An Bille um Aerfoirt Stáit (Grúpa na Sionainne), 2014

Uimh. 35 de 2014

28 Iúil 2014
Enacted

An tAcht Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta), 2014

Uimh. 28 de 2014

An Bille Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta), 2014

Uimh. 34 de 2014

16 Aib 2014
Lapsed

An Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Athchóiriú Cuimsitheach Buiséid), 2014

Uimh. 33 de 2014

16 Aib 2014
Lapsed

An Bille Ombudsman (Leasú), 2014

Uimh. 32 de 2014

15 Aib 2014
Lapsed

An Bille um Fháltais ó Choireacht (Leasú) 2014

Uimh. 31 de 2014

19 Samh 2015
Enacted

An tAcht um Thús Áite do Leanaí, 2015

Uimh. 36 de 2015

An Bille um Thús Áite do Leanaí 2014

Uimh. 30 de 2014

8 Aib 2014
Lapsed

An Bille um Chionta Neamh-Mharfacha in aghaidh an Duine (Leasú), 2014

Uimh. 29 de 2014

16 Aib 2014
Enacted

An tAcht Toghcháin (Leasú), 2014

Uimh. 8 de 2014

An Bille Toghcháin (Leasú) (Uimh. 2), 2014

Uimh. 28 de 2014

4 Meith 2014
Enacted

Acht an Bhainc Ceannais, 2014

Uimh. 9 de 2014

Bille an Bhainc Ceannais, 2014

Uimh. 27 de 2014

3 Aib 2014
Withdrawn

An Bille um Rialú Foirgníochta (Aonocsaíd Charbóin a Bhrath), 2014

Uimh. 26 de 2014

1 Aib 2014
Lapsed

An Bille um Chomhionannas Fostaíochta (Aois Scoir Shainordaitheach a Chealú) 2014

Uimh. 25 de 2014

1 Aib 2014
Lapsed

An Bille Toghcháin (Leasú), 2014

Uimh. 24 de 2014

1 Aib 2014
Lapsed

An Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cearta Vótála i Reifrinn), 2014

Uimh. 23 de 2014

1 Aib 2014
Lapsed

An Bille Ardoideachais agus Taighde (Comhdhlúthú agus Feabhsú), 2014

Uimh. 22 de 2014

28 Iúil 2014
Enacted

An tAcht um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí, 2014

Uimh. 29 de 2014

An Bille um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí, 2014

Uimh. 21 de 2014

27 Iúil 2014
Enacted

An tAcht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014

Uimh. 25 de 2014

An Bille fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014

Uimh. 20 de 2014

13 Márta 2014
Lapsed

An Bille um Rialáil Tuirbíní Gaoithe, 2014

Uimh. 19 de 2014