Written Answers. - Tithe do Thógáilt.

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Bailelíomatáistí inar chríochnuigh daoine príobháideacha, um an 31/12/34, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (b) (iii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/34.

Líomatáiste

Tithe a chríochnuíodh um an 31/12/1934

Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1934

Corcaigh

18

7

Áth Cliath

437

187

Luimneach

19

18

Portláirge

1

1

Béal Átha an Fheadha

4

2

Brí Chualann

7

7

Ceatharlach

2

1

Caisleán an Bharraigh

4

1

Caisleán Mathghamnach

2

1

An Cabhán

2

Cluain Meala

2

Dún Dealgan

3

3

Dúngarbhán

2

2

Dún Laoghaire

88

45

An Ghaillimh

28

16

Beann Eadair

15

8

Cill Choinnigh

4

4

Cill Áirne

1

1

Lios Tuathail

1

Ros Mhic Treoin

2

2

Teampall Mór

4

4

Dúrlas Éile

1

1

Tiobraid Árann

3

3

Tráighlí

1

1

Cathair Na Mart

3

3

Eochaill

2

2

Muileann Cearr

1

An Caisleán Nuadh

3

3

Cill Chaoidh

1

1

Tuaim

6

2

Beanntraighe

1

1

IOMLÁIN

667

327

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Bailelíomatáistí inar chríochnuigh cumainn mhaitheasa puiblí, um an 31/12/34, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (b) (iii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; agus cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/34.

Líomatáiste

Tithe a chríochnuíodh um an 31/12/1934

Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1934

Coreaigh

34

12

Áth Clíath

180

96

IOMLÁIN

214

108

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Tuathlíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/34, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (c) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe da chríoch an 31/12/34.

Líomatáiste

Tithe a chríochnuíodh um an 31/12/1934

Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1934

An Cabhán

6

An Clár

11

2

Corcaigh

82

9

Dún na nGall

86

20

Áth Cliath

6

Gaillimh

41

11

Ciarraidhe

6

2

Cill Dara

1

Cill Choinnigh

6

2

Liathdruim

21

5

Laoighis

1

Luimneach

25

2

Longphort

12

Muigheo

1

An Mhidhe

6

Muineachán

10

1

Ua bhFáilghe

3

1

Roscomán

27

2

Sligeach

14

4

Tiobraid Árann Thuaidh

6

1

Tiobraid Árann Theas

3

Portláirge

1

Iar Mhidhe

8

Loch gCarman

12

4

Cill Mhanntáin

1

IOMLÁIN

396

66

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitíula agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Tuathlíomatáistí inar críocnuíodh, um an 31/12/34, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (c) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilgnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/34.

Líomatáiste

Tithe a chríochnuíodh um an 31/12/1934

Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1934

Ceatharlach

1

An Cabhán

5

1

An Clár

4

Corcaigh

23

3

Dún na nGall

2

Áth Cliath

3

Gaillimh

9

1

Ciarraidhe

3

1

Liathdruim

3

Cill Choinnigh

3

Luimneach

3

Longphort

2

An Mhidhe

2

Muineachán

4

Roscomán

3

Sligeach

3

Tiobraid Árann Thuaidh

5

Iar Mhidhe

4

Loch gCarman

4

1

Cill Mhanntáin

1

IOMLÁIN

87

7

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Tuathlíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/34, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (d) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críocnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/34.

Líomatáiste

Tithe a chríochnuíodh um an 31/12/1934

Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1934

An Cabhán

2

An Clár

2

Corcaigh

58

8

Dún na nGall

20

8

Áth Cliath

24

4

Gaillimh

10

2

Ciarraidhe

5

1

Cill Dara

1

1

Cill Choinnigh

7

Liathdruim

3

Laoighis

1

Luimneach

14

An Mhidhe

3

2

Ua bhFáilghe

1

Roscomán

4

Sligeach

2

Tiobraid Árann Thuaidh

3

Portláirge

3

2

Iar Mhidhe

2

Loch gCarman

31

8

Cill Mhanntáin

1

IOMLÁIN

197

36

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Tuathlíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/34, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (e) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/34.

Líomatáiste

Tithe a chríochnuíodh um an 31/12/1934

Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1934

Ceatharlach

2

2

An Cabhán

23

8

An Clár

34

9

Corcaigh

309

43

Dún na nGall

36

3

Áth Cliath

492

60

Gaillimh

38

5

Ciarraidhe

56

12

Cill Dara

16

3

Cill Choinnigh

18

4

Liathdruim

34

5

Laoighis

6

Luimneach

103

12

Longphort

5

1

Lubhaidh

21

5

Muigheo

71

8

An Mhidhe

12

2

Muineachán

7

1

Ua bhFáilghe

1

Roscomán

24

6

Sligeach

27

5

Tiobraid Árann Thuaidh

12

7

Tiobraid Árann Theas

19

7

Portláirge

17

4

Iar Mhidhe

3

Loch gCarman

21

7

Cill Mhanntáin

12

6

IOMLÁIN

1,329

225

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Tuathlíomatáiste inar críochnuíodh, um an 31/12/34, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (f) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach lomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/34.

Líomatáiste

Tithe a chríochnuíodh um an 31/12/1934

Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1934

An Cabhán

12

6

An Clár

81

18

Corcaigh

12

2

Dun na nGall

13

5

Gaillimh

96

30

Ciarraidhe

95

30

Cill Dara

18

1

Liathdruim

18

5

Laoighis

17

1

Luimneach

14

1

Lubhaidh

31

9

Muigheo

538

57

Muineachán

118

31

Ua bhFáilghe

11

7

Roscomáin

58

22

Sligeach

67

12

Tiobraid Árann Thuaidh

1

Tiobraid Árann Theas

7

5

Portlairge

1

1

Iar Mhidhe

11

2

IOMLÁN

1,219

245

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Tuathliomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/34, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (f) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/34.

Líomatáiste

Tithe a chríochnuíodh um an 31/12/1934

Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1934

An Cabhán

9

3

An Clár

24

5

Corcaigh

6

1

Gaillimh

25

6

Ciarraidhe

25

6

Cill Dara

3

Liathdruim

5

3

Laoighis

5

Luimneach

5

Lubhaidh

6

Muigheo

37

4

An Mhidhe

3

Muineachán

16

2

Ua bhFáilghe

3

1

Roscomán

6

1

Sligeach

9

2

Tiobraid Árann Theas

1

Iar Mhidhe

5

IOMLÁIN

193

34

D'fhiafrai

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad no Tuathlíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/34, tithe go mbaineann Alt a 5 (1) (g) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críocnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/34.

Líomatáiste

Tithe a chríochnuíodh um an 31/12/1934

Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1934

An Cabhán

5

2

An Clár

20

4

Corcaigh

14

3

Dún na nGall

1

1

Áth Cliath

4

Gaillimh

19

5

Ciarraidhe

128

41

Cill Dara

17

2

Liathdruim

7

3

Luimneach

27

2

Lubhaidh

13

3

Muigheo

92

16

Muineachán

5

4

Ua bhFáilghe

3

1

Roscomán

8

1

Sligeach

12

1

Tiobraid Árann Thuaidh

1

Tiobraid Árann Theas

17

7

Iar Mhidhe

2

IOMLÁIN

395

93

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Tuathlíomatáistí gur ina dtaobh a toilíodh, um an 31/12/34, le deontaisi i gcóir ath-dhéanamh tighe fé Alt a 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932; cé mhéad deontas le n-ar toilíodh i ngach líomatáiste fé leith acu san: agus cadiad na líomatáistí gur ina dtaobh a toilíodh le deontaisí agus cé mhéad deontas le n-ar toilíodh i ngach líomatáiste fé leith acu san i rith na ráithe dar chríoch an 31/12/34.

LIOMATÁISTE

Um an 31/12/1934

Sa ráithe dar chríoch an 31/12/1934

Tithe gur toilíodh le na nathdhéanamh

Deontaisí le n-ar toilíodh

Tithe gur toilíodh le na nathdhéanamh

Deontaisí le n-ar toilíodh

Ceatharlach

76

2,915

29

1,150

An Cabhán

466

18,038

70

2,751

An Clár

134

5,262

23

920

Corcaigh

897

33,861

185

6,761

Dún na nGall

172

6,818

43

1,683

Áth Cliath

20

800

2

80

Gaillimh

533

20,170

182

6,888

Ciarraidhe

261

10,133

59

2,203

Cill Dara

83

3,265

16

630

Cill Choinnigh

197

7,633

39

1,540

Liathdruim

218

8,566

46

1,793

Laoighis

307

12,002

59

2,283

Luimneach

147

5,770

24

935

Longphort

214

8,155

54

2,053

Lubhaidh

1,304

50,328

268

10,050

Muigheo

328

12,849

37

1,415

An Mhidhe

410

15,431

183

6,701

Muineachán

790

30,851

96

3,710

Ua bhFáilghe

172

6,684

43

1,670

Roscomán

308

11,760

30

1,102

Sligeach

155

6,155

14

560

Tiobraid Árann Thuaidh

114

4,444

25

950

Tiobraid Árann Theas

166

6,280

37

1,405

Portláirge

192

7,344

60

2,348

Iar Mhidhe

106

4,095

3

110

Loch gCarman

188

7,271

20

793

Cill Mhanntáin

153

5,865

47

1,820

IOMLÁIN

8,111

£312,745

1,694

£64,304

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith i Saorstát Eireann, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe um an 31/12/1934, agus 'nar deonadh deontaisí ina dtaobh fé Alt 5 (1) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932; cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/34, agus cadé méid iomlán an airgid a híocadh fén mír sin.

Líomatáiste

Tithe a chríochnuíodh um an 31/12/1934

Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1934

Méid iomlán an Airgid a h-íochadh fén mír

Ath Cliath

20

3,000

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith i Saorstát Eireann, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 31/12/34, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Ni raibh aon tithe faighte ag aon údarás áitiúil i Saorstát Eireann um an 31adh Mí na Nodlag, 1934, fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/34, tithe go mbaineann Alt a 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/34, agus cadé an méid (1) tithe neashláintiúla (2) tithe neamh-oiriúnach chun comhnuithe do leagadh mar chothrom ina gcoinne sin i ngach líomatáiste.

Líomatáiste

Tithe a chríochnuíodh um an 31/12/1934

Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1934

Corcaigh

322

65

Áth Cliath

1,860

199

Luimneach

74

Portláirge

127

27

Cluain Meala

174

Droichead Átha

254

20

Dún Laoghaire

295

57

Cill Choinnigh

142

39

Sligeach

193

Loch gCarman

130

20

An Uaimh

37

Áth Luain

71

59

Baile Atha h-I

93

Béal Átha an Fheadha

163

Brí Chualann

76

Carraigh Macaire

Rois

59

Carraig na Siúire

12

Caisleán Mathghamhnach

26

An Cabhán

24

18

Ceannanus Mór

42

Clanna Chaoilte

16

Cobh

30

27

Muinchille

16

Dún Dealgan

160

Inis Gorthaidh

60

6

Mainistir Fhear Muighe

41

An Ghaillimh

160

38

Beann Eadair

36

Cill Rúis

58

Longphort

58

Mághcromtha

20

Mágh Ealla

36

Muineachán

42

Teampall Mór

12

Dúrlas Eile

175

53

Tiobraid Arann

37

Tráighlí

30

Baile Atna Truim

66

2

Tulach Mhór

56

Cathair na Mart

43

Pasáiste

16

16

Cill Mhanntáin

32

22

Eochaill

20

*Baile Atha Fhirdiadh

67

Eadan Doire

32

Mointeach Milich

22

Leitir Ceannainn

36

Béal Atha na Sluagh

41

Cill Airne

73

Lios Tuathail

104

4

Cluan Eois

1

Mainistir na Buille

24

Dún Garbháin

90

4

Ceatharlach

71

Droichead Nua

24

Biorra

52

Gránáird

32

8

Muileann Cearr

24

Ros Mhic Treoin

13

IOMLÁIN

6,100

684

Maidir le (1) agus (2) thuas, níl an t-eolas seo ar fáil fós. ach déanfar é bhailiú agus a chur le chéile mar aon leis an ngnath staitistiocht a bhaineas le tithe in ndeire na bliana airgidis seo.

*San bhfreagra a tugadh ar an 14/11/1934, faoi'n méid tithe a chríochnuíodh um an 30/9/1934, dubhrathas, tré dearmad, gur chríochnuíodh 82 tithe i mBaile Atha Fhirdiadh. Seárd ba chóir a bheith ann ná 67 tithe. Dá réir sin, tuigfear, gur chríochnuíodh um an 30/9/1934, fe'n alt seo, 5,416 tithe ar fad.

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/34, tithe go mbaineann Alt a 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/34.

Líomatáiste

Tithe a chríochnuíodh um an 31/12/1934

Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1934

Ceann Sáile

8

Portláirge

156

An Cabhán

34

24

Corcaigh

168

Nás na Ríogh

13

Mainistir na Coran

26

Pasáiste

30

Dún Dealgan

32

Bundobhráin

12

Béal Atha Beithe

9

Beanntraighe

8

Tiobraid Árann

17

Portlaoighise

13

Sciobairín

20

20

IOMLÁIN

546

44

D'fhiafruigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Tuathlíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/34, tithe go mbaineann Alt a 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid ague Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cad é an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh so ráithe dar chríoch an 31/12/34.

Líomatáiste

Tithe a chríochnuíodh um an 31/12/1934

Tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1934

Ceatharlach

51

3

An Cabhán

41

39

An Clár

7

1

Corcaigh

108

51

Dún na nGall

4

Áth Cliath

312

59

Gaillimh

16

5

Ciarraidhe

84

3

Cill Dara

194

68

Cill Choinnigh

89

13

Liathdruim

26

Laoighis

97

51

Luimneach

27

3

Longphort

27

Lubhaidh

250

65

Muigheo

7

7

An Mhidhe

200

27

Muineachán

24

Ua bhFáilghe

117

33

Roscomán

104

6

Sligeach

37

4

Tiobraid Árann Thuaidh

201

108

Tiobraid Árann Theas

29

7

Portláirge

194

123

Iar Mhidhe

163

47

Loch gCarman

455

38

Cill Mhanntáin

146

72

IOMLÁIN

3,010

833