Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Tithe do Thogáilt.

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe, maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe, um an 31/12/1936, ins gach Tuath-líomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha agus (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:

Méid tighthe a críochnuíodh um an 31/12/36 ag Daoine Príomháideacha

Tighthe a chríochnuíodh um an 31/12/36 ag Cumainn Mhaitheasa Puiblí

IOMLÁN

LÍOMATÁISTE

Sclábhuighthe Talmhuíochta

Feirmeóirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeóirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Daoine seachas iad san ag (1) agus (2) agus (3)

Iomlán

Sclábhuighthe Talmhuíochta

Feirmeóirí ná fuil thar £15 luachála ortha

Feirmeóirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha

Iomlán

Méid iomlán na dtighthe a chriochnuíoch um an 31/12/36

Méid iomlan na ndeontas á h-íocadh um an 31/12/36

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

Méid tighthe

Méid deontas

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Ceatharlach

1

70

2

140

1

60

9

400

13

670

13

670

Cabhán

2

140

12

830

6

355

63

2,780

83

4,105

20

1,570

65

5,168

23

1,600

108

8,338

191

12,443

An Clár

2

140

13

905

5

300

83

3,678

103

5,023

51

4,070

175

13,920

40

2,760

266

20,750

369

25,773

Corcaigh

84

5,856

119

8,302

28

1,677

639

28,385

870

44,220

50

3,957

66

5,229

19

1,314

135

10,500

1,005

54,720

Dún na nGall

26

1,810

139

9,639

6

360

75

3,235

246

15,044

9

715

48

3,785

2

140

59

4,640

305

19,684

Baile Átha Cliath

45

3,150

13

895

3

180

1,097

49,387

1,158

53,612

8

640

2

160

1

70

11

870

1,169

54,482

An Ghaillimh

17

1,180

72

5,005

16

960

120

5,317½

225

12,462½

45

3,582

291

23,286

66

4,577

402

31,445

627

43,907½

Ciarraidhe

16

1,110

7

485

5

299

188

8,349

216

10,243

417

33,434

382

30,498½

63

4,380

862

68,312½

1,078

78,555½

Cill Dara

8

542

1

70

1

60

28

1,259

38

1,931

39

3,115

39

3,110

7

490

85

6,715

123

8,646

Cill Choinnigh

12

840

11

770

5

300

33

1,475

61

3,385

61

3,385

Laoighis

2

140

2

140

18

800

22

1,080

1

80

37

2,945

17

1,190

55

4,215

77

5,295

Liathdruim

5

340

41

2,744

4

240

59

2,545

109

5,869

16

1,265

79

6,254

9

585

104

8,104

213

13,973

Luimneach

17

1,179

29

1,160

6

357

188

8,530

240

11,226

68

5,411

38

3,013

11

762

117

9,186

357

20,412

Longphort

22

1,525

3

180

18

820

43

2,525

1

80

1

80

44

2,605

Lubhaidh

3

210

66

2,940

69

3,150

35

2,800

75

5,980

17

1,187

127

9,967

196

13,117

Muigheo

2

140

162

7,174

164

7,314

151

11,272

951

76,095

61

4,250

1,163

91,617

1,327

98,931

An Mhidhe

7

490

9

625

7

420

35

1,570

58

3,105

3

240

12

940

3

210

18

1,390

76

4,495

Muineacháin

15

1,025

4

230

38

1,675

57

2930

10

800

294

23,445

55

2,840

359

27,085

41

30,015

Ui bhFailghe

4

280

3

210

1

55

9

405

17

950

17

1,360

41

3,267

12

839

70

5,466

87

6,416

Roscomán

5

350

50

3,480

3

175

102

4,568

160

8,573

15

1,200

182

14,489

40

2,787

237

18,476

397

27,049

Sligeach

4

280

23

1,580

4

240

82

3,654

113

5,754

19

1,520

160

12,780

29

2,020

208

16,320

321

22,074

Tiobraid Árann Thuaidh

6

420

8

550

11

650

30

1,339

55

2,959

5

1,400

2

160

7

560

62

3,519

Tiobraid Árann Theas

1

70

5

350

31

1,371

37

1,917

23

1,840

18

1,437

4

280

45

3,557

82

5,348

Portláirge

7

490

2

140

1

60

38

1,656

48

2,346

1

80

1

80

49

2,426

An Iar Mhidhe

5

350

19

1,310

10

600

13

580

47

2,840

6

480

21

1,675

13

910

40

3,065

87

5,905

Loch gCarman

65

4,442

24

1,663

7

418

52

2,291

148

8,814

148

8,814

Cinn Manntáin

2

140

5

345

2

120

24

1,070

33

1,675

2

140

2

140

35

1,815

IOMLÁIN

346

24,019

648

44,028

139

8,296

3,330

147,253½

4,433

223,596½

1,009

79,831

2,979

237,716½

494

33,331

4,482

350,878½

8,915

574,475

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith i Saorstát Eireann, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 31/12/1936, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Liomatáiste, Baile Atha Cliath: Méid tithe a bhí faighte ar an udarás aitiúil um an 31/12/36—Fourteen.

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/1936, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1932.

Tá an freagra mar leanas:—

Liomatáiste

Méid tithe a chríochnúiodh um an 30/9/36

Méid tighthe a criochnúiodh i rith na ceathramhan dar crioch an 31/12/'36

Ceatharlach

96

Muine Bheag

66

Béal Tairbeirt

26

An Cabhán

34

Muinchille

4

Innis

56

Cill Caoidhe

32

Cill Rúis

66

Corcaigh

595

6

Clanna Caoilte

28

An Cóbh

30

Mainistear Thear Muighe

103

62

Mágh Cromhta

52

25

Mágh Ealla

82

Pasáiste

17

Eochaill

48

Beanntraighe

8

Atha Cliath

1,822

149

Leitir Ceannain

36

Béal Atha Seanaigh

70

Dún Laoghaire

382

41

Beann Eadair

17

Béal Átha na Sluagh

101

Gaillimh

301

8

Baile Locha Riach

9

Traighli

183

Cill Áirne

46

Baile Átha h-Í

174

36

Nás na Ríogh

18

Cill Coinnigh

293

71

Calainn

20

Mointeach Mílic

43

Luimneach

405

Mainistir na Buaille

24

Sligeach

270

20

Teampall Mhór

99

49

Aonach Urmhumhan

111

Dúrlas Éile

183

Longphort

22

Droichead Átha

482

28

Dún Dealgain

106

Baile Atha Fhirdiagh

57

Carraig-na-Súire

79

Caiseal Mumhan

66

Cluain Meala

130

Tiobrad Árann

45

Loch gCarmán

232

46

Innis Cortaidh

97

27

Ros Mhic Trein

47

Inbhear Mór

55

Cill Manntáin

28

Brí Chualann

388

Béal Atha 'n Fheadha

190

Caisleán an Barraigh

92

Cathair na Mart

73

Ceannanus Mór

59

An Uaimh

52

7

Baile Atha Thruim

40

Muineacháin

62

Carraigh Machaire Rois

59

Caisleán Maghamhnach

36

10

Cluan Cois

100

Beal Atha Béithe

10

Tulach Mhór

132

6

Biorra

66

Eadan Doire

36

Gránárd

48

16

Port Láirge

208

Dún Garbhán

86

Ath Luain

137

4

Muilleann Gcearr

46

Cionn tSáile

26

26

Rát Caola

12

12

An tÍomlán

9,354

649

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Publí an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-ath-dhéanamh críochnuithe, um an 31/12/1936, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) ag mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n'íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Tá an freagra mar leanas:

Méid tighthe a h-ath-deanadh agus an méid deontas a h-iochadh fé Acht na dTighthe (1932-1936) go 31/12/36.

Liomatáise

Sclábhuighte Talmhuigheachta

Mion-fheirmeoirí

Iomláin

Méid Tighthe

Méid deontas

Méid Tighthe

Méid deontas

Méid Tighthe

Méid deontas

£

£

s.

d.

£

s.

d.

Ceatharlach

20

800

97

3,821

0

0

117

4,621

0

0

An Cabhán

10

368

251

9,485

0

0

261

9,853

0

0

An Cláir

17

652

156

6,145

0

0

173

6,797

0

0

Corcaigh

190

7,286

1,976

75,623

10

0

2,166

82,909

10

0

Dún na nGall

11

440

117

4,508

0

0

128

4,948

0

0

Baile Atha Cliath

14

546

12

478

0

0

26

1,024

0

0

An Gaillimh

9

333

347

13,460

0

0

356

13,793

0

0

Ciarraidhe

49

1,908

304

11,725

0

0

353

13,633

0

0

Cill Dara

12

470

46

1,830

0

0

58

2,300

0

0

Cill Comnigh

30

1,190

118

4,511

0

0

148

5,701

0

0

Laoighis

19

711

155

6,026

0

0

174

6,737

0

0

Liathdruim

2

80

201

7,875

0

0

203

7,955

0

0

Luimneach

37

1,455

126

4,867

5

0

163

6,322

5

0

Longphort

7

268

477

16,514

10

0

484

16,782

10

0

Lubhaidh

165

6,257

962

35,809

0

0

1,127

42,066

0

0

Muigheo

23

858

508

19,844

0

0

531

20,702

0

0

An Mhidhe

47

1,759

217

8,219

0

0

264

9,978

0

0

Muineacháin

7

280

463

19,640

0

0

470

19,920

0

0

Ui bhFháilghe

22

861

182

7,135

0

0

204

7,996

0

0

Roscomán

4

160

341

13,519

0

0

345

13,679

0

0

Sligeach

5

200

140

5,553

0

0

145

5,753

0

0

Tiobraid Arann Thuaidh

10

385

101

3,902

0

0

111

4,287

0

0

Tiobraid Arann Theas

23

875

126

4,800

0

0

149

5,675

0

0

Portláirge

18

705

148

5,718

0

0

166

6,423

0

0

An Iar Mhidhe

20

800

101

3,910

0

0

121

4,710

0

0

Loch gCarmán

10

983

171

6,586

10

0

197

7,569

10

0

Cill Manntán

10

398

110

4,277

10

0

120

4,675

10

0

An t-Iomlán

807

31,028

7,953

305,782

5

0

8,760

336,810

5

0

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamhoiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha ins gach Baile-líomatáiste, um an 31/12/1936, mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt (6) (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.

Tá an freagra mar leanas:

Liomatáiste

Méid tithe a leagadh um 31/12/36 i ngach baileliomatáiste

Ceatharlach

136

Muine Bheag

66

Beal Táirbeirt

32

An Cabhán

35

Muinchille

8

Inis

60

Cill Rúis

50

Cill Caoidhe

32

Mainistir Fhear Muighe

34

Corcaigh

401

Clanna Caoilte

33

Magh Cromtha

14

Magh Ealla

54

Pasáiste

17

Eochaill

26

Baile Átha Cliath

462

Leitir Ceannann

20

Béal Atha Seanaigh

10

Tráighlí

153

Cill Áirne

47

Beal Átha h-Í

174

Luimneach

215

Dun Laoghaire

267

Beal Átha na Sluagh

57

An Gaillimh

47

Baile Locha Riach

9

Gránárd

40

Longphort

12

Droichead Atha

314

Dún Dealgain

104

Baile Átha Fhirdiadh

59

Cathair na Mart

10

Béal Atha'n Fheadha

140

Caisleán an Barraigh

43

Baile Atha Thruim

46

Muineacháin

46

Carraig Macaire Rois

53

Caisléan Mhagamhnach

23

Cluain Cois

98

Beal Atha Beithe

9

Tulach Mhór

76

Biorra

65

Eadan Doire

6

Sligeach

99

Dúrlas Eile

183

Portláirge

152

Dún Garbháin

86

Ath Luain

114

Muilleann gCearr

22

Carraig na Súire

60

Caiseal Mumhan

65

Cluain Meala

105

Tiobriad Árann

16

Inbhear Mhór

7

Cill Manntán

30

Brí Cualainn

26

Loch gCarmán

75

Inis Corthaidh

57

Cill Coinnigh

273

Calann

20

Moiniteach Mílic

42

Ceann tSáile

6

An Uaimh

29

Teampaill Mhór

15

AN T-IOMLÁN

5,085

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/12/1936, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1936.

Tá an freagra mar leanas:

Liomatáiste

Méid tighthe a críochnuiodh um an 31/12/36

Méid tighthe a críochnuiodh i rith na ceathramhan dár crioch an 31/12/36

Ceatharlach

36

An Cabhán

24

Muinchille

12

Inis

4

Corcaigh

181

An Cóbh

3

Ceann tSáile

8

Magh Ealla

19

Mainistir na Corann

26

Pasáiste

29

Sciobairín

20

Ath Claith

2,774

237

Buncrannaighe

30

Bun Dobhrain

12

Beal Atha Seanaigh

10

Dún Laoghaire

102

Baile Brigín

34

Beann Eadair

19

Baile Locha Riach

16

Tuaim*

120

Cill Áirne

27

Lios Tuathail

104

Nás na Ríogh

37

Droichead Nua

34

2

Portlaoighise

31

Luimneach

97

90

Sligeach

56

Droichead Atha

10

Dún Dealgain

215

24

Baile Áth Fhirdiadh

10

Carraig-na-Súire

25

Cluain Meala

56

Tiobraid Árann

9

Loch gCarmán

14

Inbhear Mhór

5

Cill Manntáin

10

Beal Ath'n Fheadha

91

Ceannanus Mór

2

An Uaimh

42

Baile Átha Thruim

26

Muineacháin

11

Cluain Eois

18

Beal Atha Béithe

9

Eadan Doire

2

Port Láirge

210

Liosmór

4

Caisleán Mhagamhnach

5

5

Iomláin

4,639

358

*San tuairisc a tugadh go dtí an 30/9/'36 deineadh botún, nuair a cuireadh an uimhir 140 in ionad an uimhir 120.

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadiad na Tuathlíomatáistí inar eríochnuíodh, um an 31/12/1936, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/12/1936.

Tá an freagra mar leanas:—

Liomatáiste

Méid tighthe a críochnuiodh um an 31/12/36

Méid tighthe a críochnuigheadh i rith na ceathramhan dar críoch an 31/12/36

Ceatharlach

214

31

Cabhán

92

Clár

220

49

Corcaigh

285

101

Dún na nGall

162

34

Baile Atha 'Cliath

713

1

An Gaillimh

225

40

Ciarraidhe

144

4

Cill Dara

408

53

Cill Coinnigh

208

78

Laoighis

300

34

Liathdruim

30

Luimneach

393

158

Longphort

181

21

Lubhaidh

399

17

Muigheó

147

43

An Mhidhe

452

45

Muineachán

111

33

Ó Failghe

304

3

Roscomáin

206

Sligeach

128

10

Tiobrad Árann Tuaidh

636

22

Tiobrad Árann Theas

289

90

Port Lairge

392

7

Iar Mhidhe

241

20

Loch gCarmán

579

Cill Mhanntáin

573

4

IOMLÁN

8,032

898

D'fhiafraigh

den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa se, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 31/12/1936, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932 agus 1934, ag daoine seachas údarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe sin a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán de sna tithe agus do sna deontaisí sin.

Méid tighthe a criochnuiodh agus an méid deontas a h-íochadh i bailte-liomatáistí go mbaineann d'Acht na dTighthe 1932-36 um an 31/12/'36:—

Liomatáiste

DaoinePriomáideacha

Cumann Maitheasa Puiblí

Iomláin

Tighthe

Méid Deontas

Méid Tighthe

Méid Deontas

Méid Tighthe

Méid Deontas

£

£

£

Corcaigh

244

14,295

206

13,340

450

27,635

C.B. Baile Atha Cliath

3,172

167,652

1,178

64,705

4,350

232,357

Luimneach

218

11,740

21

1,035

239

12,775

Portláirge

40

2,021

40

2,021

An Uaimh

9

545

9

545

Inbhear Mór

4

195

4

195

Ath Luain

30

1,690

30

1,690

Baile Ath h-Í

1

45

1

45

Béal Áth'n Fheadha

37

2,005

37

2,005

Béal Ath'na Sluagh

7

440

7

440

Béal Táirbheirt

4

250

4

250

Brí Chualann

138

7,402

138

7,402

Bun Crannaighe

3

190

3

190

Bun Dobhrainn

2

92

2

92

Ceatharlach

15

940

15

940

Carraigh Macaire Róis

4

200

4

200

Carraig-na-Súire

2

100

2

100

Caiseal

3

190

3

190

Caisleán a'Barraigh

38

2,107

9

630

47

2,737

Caisleán Mhaghamhnac

7

360

7

360

Cabhán

12

660

12

660

Ceannanus Mór

2

100

2

100

Clanna Caoilte

16

882

16

882

Cluan Meala

16

905

16

905

Munchille

4

260

4

260

Droichead Atha

36

1,865

36

1,865

Dún Dealgain

45

2,580

26

1,820

71

4,400

Dún Garbhan

30

1,594

30

1,594

Dún Laoghaire

537

29,410

537

29,410

Innis

55

3,057

55

3,057

An Ghaillimh

407

22,025

407

22,025

Granárd

1

60

1

60

Beann Eadair

111

6,347

2

90

113

6,437

Cill Coinnigh

17

878

17

878

Cill Áirne

25

1,264

25

1,264

Cill Ruis

8

510

8

510

Cionn tSáile

2

100

2

100

Leitir Ceannainn

5

260

5

260

Lios Tuathail

36

2,093

36

2,093

Longphort

5

240

5

240

Maghcromtha

2

109

2

109

Magh Ealla

4

184

4

184

Mainistir na Corain

1

60

1

60

Muineachán

8

535

8

535

Nás na Riogh

11

725

11

725

Aonach Úrmhumhain

11

647

11

647

Ros Mhic Treoin

8

405

8

405

Sciobairín

11

640

11

640

Sligeach

25

1,420

25

1,420

Teampall Mhór

10

495

10

495

Dúrlas Éile

40

2,013

40

2,013

Tiobbrad Arann

13

730

13

730

Tráighlí

30

1,687

30

1,687

Tulachmhór

4

200

6

300

10

500

Cathair na Mart

11

528

11

528

Loch gCarmán

11

564

11

564

Cill Manntán

8

475

8

475

Eochaill

31

1,755

31

1,755

Árd Fhirdiadh

6

370

2

100

8

470

Baile Brigín

8

450

8

450

Béal Atha Seannaigh

4

200

4

200

Droichead na Banndain

26

1,619

26

1,619

Beanntraighe

10

564

10

564

Mainistir na Buaille

2

95

2

95

Droichead Nua

8

410

2

130

10

540

Fiodh Árd

8

455

8

455

Guaire

9

510

9

510

Cill Chaoidhe

11

690

3

200

14

890

Baile Locha Riach

4

215

2

90

6

305

Mointeach Mílic

1

70

1

70

Muilleann gCearr

12

680

2

95

14

775

Caisleán Nua

16

1,020

16

1,020

Portlaoighise

9

550

9

550

Rath Caola

2

110

2

110

Roscomáin

2

100

6

360

8

460

Tuaim

71

4,175

8

560

79

4,735

AN T-IOMLÁIN

5,794

312,894

1,475

83,565

7,269

396,459