Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Issue of Grants.

73.

(South Tipperary) asked the Minister for the Gaeltacht if he will list the bodies in the State under the aegis of his Department which are entitled to issue grants direct, stating the type of grant in each case.

I láthair na huaire níl cumhacht mar sin ag aon chomhlacht faoi choimirce mo Roinne-se ach, nuair a rithfear an Bille um Thionscail na Gaeltachta (Leasú), 1965, beidh cumhacht ag Gaeltarra Éireann deontais a thabhairt chun tionscail, scéimeanna somhaoineacha fostaíochta agus miontionscadail shomhaoineacha a bhunú, a fhorbairt nó a chothabháil sa Ghaeltacht.