An Bille Um Thionscail Na Gaeltachta (Leasú), 1971: An Chéad Chéim.

Tugadh cead Bille dá ngairtear Acht do leasú agus do leathnú na nAchtanna um Thionscail na Gaeltachta, 1957 go 1968, a thúirt isteach.
—(An tAire Airgeadais.)
Socraíodh an Dara Chéim a thógaint ar an Mháirt, 9 Márta, 1971.