An Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Vótáil Uachtaráin) 2014: An Chéad Chéim