An Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Cearta Geilleagracha, Comhdhaonnacha agus Cultúir) 2014: An Dara Céim [Comhaltaí Príobháideacha]: