An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (An Ceart chun Teaghaise), 2016: An Chéad Chéim