An Bille um an Naoú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Ceart chun Sláinte) 2019: An Chéad Chéim