Intoxicating Liquor Bill, 1942—Message from the Dáil.

The following Message has been received from the Dáil:—

Tá Dáil Eireann tar éis an Rún so leanas do rith:—

Go bhfuil sé inmhianuithe Cóohomhairle do thionól idir comhaltaí den Dáil agus den tSeanad i dtaobh Leasuithe 1 agus 2 do rinne an Seanad ar an mBille Deocha Meisciúla, 1942, agus ar a ndearna an Dáil leasuithe a bhfuil an Seanad tar éis easaontú leo; go mbeidh seacht Teachtaí ina n-Ionadaithe ón Dáil ag an gCóchomhairle sin,

le n-ar mian aontú Sheanad Eireann d'fháil.

Dáil Eireann has passed the following Resolution:—

That it is desirable that a Conference be held between members of the Dáil and the Seanad upon Amendments 1 and 2 made by the Seanad to the Intoxicating Liquor Bill, 1942, to which the Dáil made amendments with which the Seanad has disagreed; that seven Deputies represent the Dáil at the proposed Conference,

in which the concurrence of Seanad Eireann is desired.