Messages from the Dáil.

Fuarthas na Teachtaireachtaí seo a leanas ó Dháil Éireann:—

The following Messages have been received from Dáil Éireann:—

Tá an Bille Rialtais Aitiúil (Baile Atha Cliath) (Leasú), 1953, rite ag Dáil Éireann gan leasú.

Dáil Éireann has passed the Local Government (Dublin) (Amendment) Bill, 1953, without amendment.

Tá an Bille um an Ospidéal Ríoga do Dholeighsigh Baile Atha Cliath (Leasú Cairte), 1952, rite ag Dáil Éireann gan leasú.

Dáil Éireann has passed the Royal Hospital for Iucurables, Dublin (Charter Amendment) Bill, 1952, without amendment.

Tá Dáil Éireann tar éis aontú leis an Leasú a rinne Seanad Éireann ar an mBille Rialtais Aitiúil, 1952.

Dáil Éireann has agreed to the Amendment made by Seanad Éireann to the Local Government Bill, 1952.

Tá Dáil Éireann tar éis aontú leis na Leasuithe a rinne Seanad Éireann ar an mBille Mine Féir, 1952.

Dáil Éireann has agreed to the Amendments made by Seanad Éireann to the Grass Meal (Production) Bill, 1952.