Messages from Dáil.

Fuarthas na Teachtaireachtaí seo a leanas Ó Dháil Éireann:—

Tá Bille Daingnithe Ordaithe Shealadaigh Rialtais Áitiúil, 1959, rite ag Dáil Éireann gan leasú.

Tá Dáil Éireann tar éis na hOrduithe seo a leanas a dhéanamh:—

Go gcuirfear an Bille Iascaigh (Comhdhlúthú), 1958, faoi bhráid an Bhuan-Chomhchoiste um Billí Comhdhlúite.

Go gcomórfar an chéad chruinniú den Choiste ar dháta nach luaithe ná 26 Feabhra, 1959.

The following Messages have been received from Dáil Éireann:—

Dáil Éireann has passed the Local Government Provisional Order Confirmation Bill, 1959, without amendment.

Dáil Éireann has made the following Orders:—

That the Fisheries (Consolidation) Bill, 1958, be referred to the Standing Joint Committee on Consolidation Bills.

That the first meeting of the Committee be held on a date not earlier than 26th February, 1959.