Fisheries (Consolidation) Bill, 1958: Message from Dáil.

Fuarthas an Teachtaireacht seo a leanas ó Dháil Éireann:—

Tá an Bille Iascaigh (Comhdhlúthú), 1958, rite ag Dáil Éireann gan leasú.

The following Message has been received from Dáil Éireann:—

Dáil Éireann has passed the Fisheries (Consolidation) Bill, 1958, without amendment.