Message from Dáil.

Tá Dáil Éireann tar éis aontú leis na Leasuithe a rinne Seanad Éireann ar an mBille Deocha Meisciúla, 1959.

Dáil Éireann has agreed to the Amendments made by Seanad Éireann to the Intoxicating Liquor Bill, 1959.