Message from Dáil.

Fuarthas an Teachtaireacht seo a leanas ó Dáil Éireann:

Tá Dáil Éireann tar éis aontú leis an Leasú a rinne Seanad Éireann ar Bhille Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1965.

The following Message has been received from Dáil Éireann:

Dáil Éireann has agreed to the Amendment made by Seanad Éireann to the Social Welfare (Occupational Injuries) Bill, 1965.