Léim ar aghaidh chuig an bpríomhábhar
Gnáthamharc

Seanad Éireann díospóireacht -
Wednesday, 16 Apr 1980

Vol. 94 No. 1

Appointment of Ministers of State.

Tá orm a chur in iúl dan Teach go bhfuarthas litir dar dáta 25 Márta 1980 ó Rúnaí an Rialtais ag tabhairt ainmneacha daoine atá ceaptha ag an Rialtas, ar ainmniú an Taoisigh, mar Airí Stáit.

I have to inform the House that a letter dated 25th March 1980 has been received from the Secretary to the Government giving the names of persons appointed by the Government, on the nomination of the Taoiseach, to be Ministers of State.

Leagfar amach an litir ar an ngnáthmhodh i gCion Lae an Tí. De dhroim an chraolta seo, clófar í freisin i dTuairisc Oifigiúil na nDíospóireachtaí.

The letter will be set out in the usual manner in the Journal of the House. Consequent on this announcement, it will also be printed in the Official Report of the Debates.

Uimhir Thagartha

ROINN AN TAOISIGH

Ref. No. S.21099.

Department of the Taoiseach

BAILE ÁTHA CLIATH 2

Dublin 2

25 Márta, 1980.

Cléireach an tSeanaid

Tá orm a chur in iúl duit go bhfuil an Rialtas, ar ainmniú an Taoiseach agus i bhfeidhmiú na cumhachta a thugtar dóibh le halt 1 (1) den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) (Uimh. 2), 1977, arna leasú ag alt 2 den Acht Airí agus Rúnaithe (Leasú) 1980, tar éis gach duine faoi leith acu seo a leanas a cheapadh inniu chun oifig an Aire Stáit a luaitear os coinne a ainm:—

Tomás Ó Maonaigh, T.D.

Aire Stáit ag an Roinn Tionscail,

(Tom Meaney, T.D.),

Tráchtála agus Turasóireachta,

Tomás Ó Nualláin, T.D.

Aire Stáit ag an Roinn Sláinte agus ag

(Tom Nolan, T.D.),

an Roinn Leasa Shóisialaigh,

Breandán Ó Dálaigh, T.D.

Aire Stáit ag an Roinn Saothair,

(Brendan Daly, T.D.),

Aire Stáit ag an Roinn Iompair,

Pádraig Ó Floinn, T.D.

Pádraig Ó Floinn, T.D. (Padraig Flynn, T.D.),

agus

Seán Ó Dochartaigh, T.D.

Aire Stáit ag an Roinn Dlí agus Cirt,

(Sean Doherty, T.D.),

le héifeacht, i ngach cás, ón 27 Márta, 1980.

D. Ó SÚILLEABHÁIN,

Rúnaí an Rialtais.

Barr
Roinn